Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

varlk felsefesi ss de km sorular

dogrukaynak dev-Ders » LYS » varlk felsefesi ss de km sorular
Hit : 12542
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2813) :
1)Felsefi grlerinde otobs bir dnceden ibaret sayanlar,otobsn altnda ezilmemek iin hzla kar kaldrma koarken onun dnceden ibaret olmadn ok iyi anlarlar.
Bu cmlede eletirilen gr hangisidir
a)Bilginin tek kayna duyumdur,duyumlardan gemeyen bilgi dncede var olamaz
b)Bilinebilir olan yalnzca olgudur
c)Varlklar yaratan dncedir,dncenin dnda nesnel bir dnya yoktur
d)Bilgi ancak gzlem yoluyla elde edilebilir.
e)Bilgi,gzlem ve dnmenin belli bir birikimi sonunda birdenbire gerekleir.


2)nsan akl yle sorular tarafndan rahatsz edilmektedir ki akl onlar ne zebiliyor, ne de yadsyabiliyor-sz edilen problemlere rnek olarak bilginin,evrenin,devletin,hak ve adaletin kaynan aratran problemler gsterilebilir.Bilim bu problemlere bir varsaymdan hareket ederek yaklaabilir.Fakat varsaymdan hareket etmek problemi zmek demek deildir.
Bu tr problemlerle hangi felsefi disiplin ilgilenir
a)metafizik
b)etik(ahlak felsefesi)
c)felsefi antropoloji
d)epistomoloji
e)doa felsefesi


3)Milet felsefe okulu dnrlerinden ,
-Thales yeryz ve gkyz her eyin sudan trediini,
-Anaksimandros doada varolanlarn Apeirondan meydana geldiini
-Anaksimenes var olan her eyin scak nefes adn verdii havadan olutuunuileri srmtr.
Bu grler,Milet felsefe okulunda aadaki sorulardan hangisine yant arandn gsterir
a)Evren deiebilir mi
b)Bilgimiz ne ile balar
c)nsan,aklyla evreni kavrayabilir mi
d)Sonsuz olan nedir
e)Evrenin ilk gesi nedir


4)Aadakilerden hangisi metafizik bilginin zelliklerinden biri deildir
a)Bilimin sunduu bilgilerin snr iinde kalmas
b)Soyut kavramlara dayanmas
c)Evreni bir btn halinde ele alan aklamalara dayanmas
d)Mantk ilkelerine uygun olmas
e)zlmemi sorunlarla ilgili olmas


5)nsanolunceleri,doadaolup bitenlerin kendinden daha gl olduuna inand baz varlklardan kaynaklandn dnm,bu varlklarn yardmn salamak iin byye bavurmulardr.Daha sonra doada olup bitenlerin kaynaklar olarak Thales suyu,Anaksimenes havay,Herakletios atei gstermitir.
Buna gre,doada olup bitenleri aklamada Thales,Anaksimenes ve Herakleitos un yaklamn ncekilerden ayran temel fark hangisidir
a)Gzlem ve deney sonularndan yararlanma
b)Doadaki varlk ve olaylara anlam verme
c)Olup bitenleri birden ok nedene balama
d)Doada olup bitenleri doal glerle aklama
e)Dnmede sonutan ok srece nem verme


6) - Var olan herey maddedir.
- Duyum ve dnce insan organizmasnn bir hareketidir.
- Evrende hibir rastlant yoktur.Herey mekanik bir nedensellik sonucunda ortaya kar.
Bu grler felsefe akmlarndan hangisine aittir
a)Pozitivizm
b)dealizm
c)Materyalizm
d)Emprisizm
e)Rasyonalizm


7)Herakletios'a gre;
- Glge ve k,ktlk ve iyilik birbirinden ayrlmaz;onlarn doas bir ve ayndr.
- Heran bir eyin lm ya da doumu evreni var eder ve gl klar.
- Tanr,gn ve gecedir,k ve yazdr,sava ve bartr,verimlilik ve ktlktr.
Herakletios,bu rneklerle hangi kavram aklamaktadr
a)Evrensel dnm
b)Kartlarn birlii
c)Paradigma
d)Kaos
e)Tz


8)Aadakilerden hangisi varlk felsefesinde ele alnan sorulardan biri deildir
a)Var olan tanmlanabilir mi
b)Maddenin temelini ne oluturur
c)Evren sonlu mudur
d)Vicdan gvenilir bir yol gsterici midir
e)Evrende nasl bir dzen vardr


9)Thales'e gre evrendeki herey tek bir ana maddeden tremitir.Anaksimenes ve Anaksimandros,Thales'in bu grn paylamakla birlikte,ana maddenin nitelii konusunda onunkinden ok farkl grler ortaya atmlardr.Burada asl nemli olan,Anaksimenes ve Anaksimandros'un Thales'in savn herhangibir otoriteye ters dt gerekesiyle reddetmek yerine,mantk ve deneyimlere aykr olduunu gstererek rtmeye almalardr.Bu tavr o dnem iin ok yenidir.nk o gne kadar,evrenle ilgili herey doast glere balanarak inan konusu kabul edilmi ve hibir zaman tartlmamtr.
Bu paraya gre,Anaksimenes ve Anaksimandros aadakilerden hangisine nclk etmilerdir
a)Aklc gerekelere ve olgulara dayal eletiriye
b)Deneysel yntemle yaplan aratrmalara
c)Bilgiye deer veren toplum dzeni araylarna
d)Devlet otoritesine kar kan grlere
e)Meslektalar arasnda dayanmaya


10)- Gzelliin on par'etmez u bendeki ak olmada diyen Ak Veysel ile
- Varolmak alglanm olmaktr diyen Berkeley'in
bu grlerinin ortak yn aadakilerden hangisinin vurgulanmasdr
a)Soyut olann nemsiz olduu
b)Somut olann nemsiz olduu
c)Asl olann nesne olduu
d)Asl olann zne olduu
e)Deerlerin belirsiz olduu


11)Immanuel Kant "Gelecekte Bilim Olarak Ortaya kabilecek Her Metafizie nsz" adl yaptnda,metafizii uramaya deer bulan herkesi "Acaba metafizik gibi bir ey hi olanakl mdr"sorusunu sormasnn zorunlu olduuna ikna etmeyi amaladn syler."Eer metafizik bir bilimse,nasl oluyor da dier bilimler gibi genel ve srekli onay kazanmyorYok deilse,nasl oluyor da bilim kisvesi altnda,durmadan bbrlenerek insann anlama yetisini oyalyorAyrca dier bilimler ilerledii halde o hep ayn yerde dnp duruyor."diye devam eder.
Paraya gre,Kant'n metafizie yaklamnn aadakilerden hangisi olduu sylenebilir
a)Bilimle e deer grme
b)Reddetme
c)Sorgusuz sualsiz benimseme
d)Eletirel olma
e)Sistemli olmasn salama


12)Ben olmaynca bu gller,bu serviler yok
Gzel gzler,tatl diller yok
Sabahlar,akamlar,sevinler,ta salar yok
Ben dndke var dnya,ben yoksam o da yok
Bu drtlk,varlk felsefesinde ne srlen aadaki grlerden hangisini desteklemektedir
a)D dnya bireyden bamsz olarak vardr
b)"Varlk"n varl onu dnen bireye baldr.
c)Baz eylerin varl somuttur
d)Soyut varlklar dnebilir varlklardr
e)Sevgi her eyi var klar


13) Umberto Eco'ya gre insan zihni,kendi dnyasn belirler,sonra da bu kendi belirledii dnya iinde deerini oluturur.Kk bir ocuun kendi hayalinde oluturduu canavarlardan korkmas gibi,yetikinler de kendi hayalinin rn olana,bunun hayal rn olduunu bilseler bile inanmay srdrrler.
Bu paradan aadaki sonulardan hangisi kabilir
a)nanlarn gizli kalmas gerektii
b)nanmann temelinde korkunun bulunduu
c)nancn nesnesinin,zihni rn olduu
d)nsann bir eylere inanmak zorunda olduu
e)nanmann,insan dier canllardan ayran bir zellik olduu


 »grafikle ilgili sorular, »tablo ve grafiklerle ilgili sorular, »dini hitabet test sorular, »sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

bunlarn cevaplar yok mu

Yazan: elif | Tarih: 2014-01-10 06:26:20