Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

tanzimat dnemi 101 soru

dogrukaynak dev-Ders » LYS » tanzimat dnemi 101 soru
Hit : 3369
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2464) :

1)-------. Batya olduu kadar topluma da ynelen edebiyatmzn ncsdr. 0, ayn zamanda, ilk olarak toplumlarn dnce, sz ve yaz hrriyetini ileri sren didaktik iirleriyle ve ilk tiyatro yaptyla, okuyucular uyarmaya, aydnlatmaya alan; sade dile ynelen bir sanatmzdr.”
Paragraftaki noktal yere, verilen ayrntlara gre aadakilerden hangisi getirilebilir
A) inasi B) Ahmet Vefik C) Ziya Paa
D) Namk Kemal E) Recaizade Ekrem

2. “Arka arkaya yaymlad ve hep lm temas etrafnda toplanan bir seri oluturur. lm karsnda duyulan strapla lm ve dier metafizik problemler hakkndaki dnceler, bu eserlerde biri birini kovalayan dalgalar halindedir. Sanat kontrol altndaki dnceleriyle dnemin iirinde serbest dne yine en ok yaklaandr.” Sz edilen sanatmz kimdir
A) Makber - - Hacle -Abdlhak Hamit
B) Nejat Ekrem-Zemzeme,Tefekkr- Recaizade Ekrem
C)Terci-i Bent-Terkib-i Bend,Zafername -Ziya Paa
D) Mnacat, Arz- Muhabbet-inasi
E)Durub- Emsal-i Osmaniye-inasi

3. Aadakilerin hangisinde inasi ile ilgili
bir bilgi yanl vardr
A) Tanzimat Edebyatnn kurucusu saylr.
B) lk yazlarn Tasvir-i Efkar gazetesinde
yaymlamtr.
C) iirlerinde konu btnlne nem vermitir.
D) Eserlerinde kulland dil, halkn anlayabilecei bir dildir. E) lk ataszleri kitabn yazmas

4. Tarih ve dili ile kaynaklarna dek gtrmek ister. Kafaca Batl, duygu ve davranlaryla Doulu'dur. Dilinde yerel zellikler grlr. Moliere evirileri, uyarlamalar Trk tiyatro tarihi iin ok nemlidir. Bursa'da bir tiyatro yaptrm, halk tiyatroya yneltmeye almtr. Uyarlamalarnda halkn de-erlerini gzetir."
Yukarda sz edilen 'Tanzimat yazar' aadakilerden hangisidir
A) Ahmet Cevdet Paa B) Ahmet Vefik Paa
C) Recaizade Ekrem D)inasi E) Namk Kemal
5 - Aadakilerden hangisi Namk Kemalin yaptlarndn biri deildir A) Harabat B) Cezmi B) Akif Bey D) Zavall ocuk E) Glnihal
6.Tanzimatn Il. dnemiyle ilgili olarak aada verilen bilgilerden hangisi yanltr A)Tanzimatn Il. dneminde konular bireyseldir.
B) Hikaye ve roman trnde romantik bir edebiyat olumutur.
C) Yeni nazm ekilleri ve trler denenmitir.
D) Sanat sanat iindir, gr hakimdir. E) Dilde sadeleme yeterince uygulanmamtr.

7.Aadakilerden hangisindeki sanatlarn tm Tanzimatn Il. dneminde eser vermitir
A) Abdlhak Hamit — inasi — Nabizade Nazm
B)Recaizade M.Ekrem-Muallim Naci-Nabizade Nazm
C) Samipaazade Sezai-Nabizde Nazm-Ziya Paa
D) Namk Kemal — inasi — Ziya Paa
E) Ahmet Mithat — Recaizade M. Ekrem — Namk Kemal

8.Divan Edebiyatnn kurallar ile Fransz edebiyatnn kuralarn birletiren bir eserdir. Yazarnn Mekteb-i Mlkiyedeki ders notlarndan oluur. Recaizde Mahmut Ekrem bu eserinde yeni edebiyatla ilgili ok nemli bilgiler verir,
Yukardaki zellikleri verilen eser aada kilerden hangisidir
A) Karnus- Trki B) Rumuzl Edep 0) Talim-i Edebiyat D) Letaif-i Rivayet E) Takdir-i Elhan
9. iirdeki kafiyenin kulak iin mi yoksa gz iin mi olduu zerine yaplan ok ciddi bir tartmadr. Gazete stunlarnda balar ve sanatlarn birbirlerine kar yazdklar “Zemzeme ve “Demdeme adl eserlerde devam eder. Yeni iire yn veren bir tartma olmutur.
Yukardaki parada bahsedilen tartma hangi sanatlar arasnda olmutur
A) Ahmet Mithat — emseddin Sami
B) inasi — Namk Kemal
C) Muallim Naci — Nabizade Nazm
D) Recaizade M. Ekrem — Muallim Naci
E) Samipaazde Sezai — Abdihak Hamit

10. Aadaki gazetelerden hangisi edebiyat tarihimizin en uzun soluklu gazetesi olarak bilinir
A) Ceride-i Havadis
B) Tercman- Ahval
0) Tasvir-i Efkar
D) Tercman- Hakikat
E) Takvim-i Vekayi

11. Tanzimat Edebiyatnn ikinci devresinde nazm ekillerinde yapt deiikliklerle tannan ve Divan iirini bitiren sanat olarak bilinen air kimdir
A) Namk Kemal
B) Ahmet Vefik Paa
C) Recaizade Mahmut Ekrem D) Muallim Naci
E) Abdlhak Hamit Tarhan

12. Aadakilerden hangisi Recaizde Mahmut Ekrem'in zelliklerinden biri deildir
A) Muallim Naci ile ciddi tartmalara girmitir.
B) Kafiyenin kulaa gre olmasn ister.
C) Ona gre iirin tek gayesi gzelliktir.
D) Devrin gen nesillerine edebiyat retmitir.
E) Sanatn toplumu eiten bir ara olduunu savunur.
13 . Aadakilerin hangisinde Tanzimat edebiyat ile ilgili bir bilgi yanl yaplmtr
A) Birinci dnemde Divan iiri nazm biimler kullanld, ikinci dnemde yeni biimler denendi.
B) Halkn anlayaca bir dil kullanmay amaladlar.
C) Divan edebiyatnda olduu gibi. para gzellii anlay srdrld.
D) Divan edebiyatnn mazmunlarndan ve ssl syleyiinden kendini alamadlar.
E) kinci dnem edebiyatlardan, Realizmin ve Natralizmin etkisinde kalmlardr.

14. Gz ve kula etkileyen bir sanat olduu iin tiyatroya byk nem verildi. Tiyatronun toplumun deiimine ve geliimine etkisinin bilincinde oldular. ada anlamda ilk tiyatro dilimize eviri yoluyla girdi. Daha sonra ilk yerli tiyatro eseri bu dnemde yazld. Sz edilen ilk yerli tiyatro yapt ve yazar aadakilerden hangisidir
A,) Namk Kemal — Vatan Yahut Siliste
B) Abdlhak Hamit Tarhan — Eber
C) inasi — air Evlenmesi
D) Ahmet Vefik Paa Zor Nikah
E) Ali Bey — Ayya Hamza

15. Tanzimat edebiyatnda birok yeniliin ncs olmutur. lk tiyatro eserini, ilk makaleyi o yazm; noktalama iaretlerini yine ilk o kullanmtr. Yukarda sz edilen yazar, aadakilerden hangisidir
A) Nabizade Nazm B)Muallim Naci
C)Namk Kemal D)branim inasi E)emsettin Sami
16. Bu dnem sanatlar edebiyatmza batl kavramlar yaymlardr. Kimi realizm, kimi romantizm, kimi de klasizmin etkisindedir Dilde, biimde byk yenilikleri tadklarndan gelecek iin aydn bir kuan yetimesinde byk katklar olmutur.”
Parada sz edilen edebi dnem aadakilerden hangisidir
A) Servet-i Fnun dnemi B) Fecr-i Ati Dnemi
C)Yedi Mealeciler D)Tanzimat Dnemi E)Milli Edebiyat
17. Tarihimizde yaymlanan ilk gazete aadakilerden hangisidir
A) Takvim — i Vekayi
B) Tercman — Ahval
0) Ceride — i Havadis
D) Mecmua — i Mualiim
E) Tasvir — i Efkar
18. inasi ilk gazete tecrbesi olan Tercman - i Ahvalden sonra 1862de bir gazete daha kard. Ancak 1864te Avrupaya kaarken gazetenin idaresini Namk Kemale brakt. Namk Kemal ise bu gazeteyi aralklarla ancak 1866 ylna kadar karabildi.
Ad geen gazete aadakilerden hangisidir
A) Tasvir — i Efkar B) Mizan C) Basiret D) Tercman - Hakikat E) Hrriyet

19. “Divan edebiyatn halka kapal dili, sanat anlay, akl d, soyut estetii, mbalaal hayal dnyas nedeni ile eletirilir. Sanatn topluma yararl olduu oranda deer kazanacana inanr. Bu nedenle yurt sorunlarn sonuna kadar savunan air, romanc tiyatro yazar, gazeteci, makale yazard.
Parada sz edilen edebiyatmz kimdir
A) inasi B Namk Kemal
C) Ziya Paa D) Ziya Gkalp E) A. Vefik Paa

20. Aadakilerden hangisi Abdlhak Hamitte grlen bir zellik deildir
A) Oyunlarnda egzotik ve tarihi konular ilemitir.
B) Oyunlar birlik kuralna uymaz
D) Shakespearein etkisinde kalmtr.
D) Oyunlarnda sade bir dil kullanmtr.
E) Daha ok romantizmin etkisinde kalmtr.
21. inasi, Namk Kemal, Ziya Paa, sz sanatlarndan uzak, arnm bir iir getirdiler. Buna --.. iiri de denebilir. Tanzimat iirinin byk ncleri iiri sanatlardan kurtararak dnceyi plak olarak vermilerdir.
Parada bo braklan yere aadakilerden hangisi getirilebilir
A) nan B) fikir C) toplum D) yeni E) Avrupai
22. Aadakilerden hangisi Tanzimat edebiyat roman ve yklerinin zellii deildir
A) Realizmin etkisi aka grlr.
B) Yazarlar kendilerini gizlemezler.
0) Tipler abartldr, hep iyi hep ktdrler
D) Didaktik yan ar basar.
E) Konular tarihi ve sosyaldir.

23. Tanzimat edebiyat aadaki olaylarn hangisiyle balar
A) Tanzimat Fermannn ilanyla
B) ilk zel gazetenin kyla
C) ilk resmi gazetenin kyla
D) ilk yerli romann yazlmasyla E)Merutiyetin ilanyla

24. nce Klasik Trk edebiyatna (Divan edebiyatna) uygun iirler yazd. Franszcay rendi. Namk Kemalle Londrada “Hrriyet” gazetesini kard. Mustafa Reit Paa tarafndan Saraya alnd. iirlerinde Klasik edebiyatn (Divan edebiyatnn) kurallarn uygulad; ancak dil, edebiyat ve toplumsal gr ynnden yeni saylabilecek eserleri de vardr. Namk Kemali tandktan sonra edebiyatla ilgili grlerinde deime meydana geldi. “Harabat” adl antolojisi edebiyat tarihinin ilk tasla saylabilir.
Bu parada sz edilen Tanzimat dnemi air ve yazar aadakilerin hangisidir
A) Ziya Paa B) Namk Kemal D) Ahmet Mithat C) Abdlhak Hamit E) Ahmet Vefik Paa
25. Tanzimat Dneminde devlet dzeninin ileyiiyle ilgili bozukluklar gren air-
“Grp ahkam asr mnharif sdk-u selametten
ekildik izzet ikbal ile bab- hkmetten” diyerek grevinden ekilip sine-i millete dnmtr. Atatrk te Samsuna ayak basnca-“Benim iin en byk korunma noktas ve efkat kayna milletin sinesidir.” diyerek sivil bir yurtta olarak byk sava srdrmtr.
Dnceleriyle Atatrk de etkileyen vatan airimiz aadakilerden hangisidir
A) Namk Kemal B) Mehmet Emin C) inasi
D) Yahya Kemal E) Tevfik Fikret

26. Aadakilerden hangisi Namk Kemale ait bir eser deildir
A) Zavall ocuk B) Hrriyet Kasidesi C) Garam
D) Glnihal E) Vatan yahut Siliste
27. 1- Aruz lsn, beyit birimini kullanr.
Zaman zaman da hece lsne v e drtlk birimine ynelirler.
Il- Sade dil ve ak anlatm kullanmak istemiler, ancak baaramamlardr.
Il- Batllama ynnde ilk yaptlar vermilerdir. IV- Kaside, mesnevi, gazel, murabba gibi nazm
biimlerini de kullanrlar.
Yukarda verilen zellikler tmyle aadakilerden hangi edebiyat dnemiyle ilgilidir
A) Tanzimat Edebiyat B) Divan Edebiyat
C) Servet-i Fnn Edebiyat D) Fecr-i Ati Edebiyat
E) Milli Edebiyat Akm
28. Aadakilerden hangisi Tanzimat sanatlarn ortak zelliklerinden biri deildir
A) Eski edebiyat ykmak, sosyal yaamla geni lde ilgili yani bir edebiyat getirmek istei
B) Sade dile ve halk Trkesine deer vererek, halka halk diliyle hitap edebilmek arzusu.
C) Vatan sevgisi, milliyet duygusu, hrriyet ak gibi idealleri halka benimsetmek.
D) zellikle Fransz edebiyatndan etkilenerek, edebiyata yeni trler getirmek dncesi.
E) Halk aydnlatma yoluna yazlacak yaptlarn zellikle realizmin ve natralizmin etkisinde olumasn salamak
29. Edebiyatmzda Batl anlamda ilk realist roman ve yazar, aadakilerden hangisinde doru olarak verilmitir
A) Namk Kemal — ntibah
8) Nabizade Nazm — Karabibik
C) H. Ziya Uaklgil — Mal ve Siyah
D) Recaizade M. Ekrem — Araba Sevdas
E) emsettin Sami — Taauk — Talat ve Fitnat

30. Aada verilenlerden hangisi Servet-i Fnun edebi dneminin sanatlarnda grlen ortak nitelik deildir
A) Hepsi hastalkl, hayattan kopuk ie dnk kiilerdir.
B) Hayal dedikleri “mali ile gerek dedikleri “siyah kavramlarn ortaya koymulardr.
C) Yeni bir dnya dlerler, titiz ve karamsar kiilerdir.
D) Hepsi de klasisizmin etkisinde kalmlardr.
E) Salon edebiyat, verem edebiyat diye nitelendirilen bir edebiyat oluturmulardr.

31. Divan edebiyatnda nesir pek gelimemitir. na ad verilen sanatl nesirde iirin zellikleri uygulanr. bu nedenle nesir giderek nazma yaklar. oysa, bunlarda bu durumun tamamen aksi grlr. Her ne kadar yaptlarn divan edebiyatlar gibi “sanat sanat iindir” gryle verseler de-”
Verilen parada sz edilen “bunlar dan anlalan aadakilerden hangisidir
A) Tanzimat Sanatlar B) Servet-i Fnuncular
C) Fecr-i Aticiler D) Halk Ozanlar
E) Yedi Mealeciler

32. Aada verilenlerden hangisinde Tanzimat romanlarnn bir nitelii verilmemitir
A) Romanda yazar kiiliini saklar, bilgi vermekten kanr.
B) Konular tarihten, gnlk yaamdan alnr. Saray ve evresi ilenir.
C) Kiiler iyi ise iyi, ktyse ktdr, kiiler ok ynl dnlmez.
D) Bat zentilii, cariyelik anlay ilenir.
E) Genellikle romantizmin etkisi vardr, iyi-kt, doru - yanl birlikte verilir.
33. Ayr edebi dnemin sanatlar olmalarna karn edebiyatmzda bu iki sanat birok ynden birbirine benzer. rnein her ikisi de Fransz sembolizminin etkisindedir.Her ikisi de em nazm, hem de nesir alannda olduka gzel yaptlar vermilerdir. Her ikisinin de dili ar anlatmlar kapldr Sembollerden ok yararlanan airler tehis, intak, tebih ve istiare sanatlarna da bol yer verirler.
Yukarda ortak zellikleri verilen bu iki sanatmz aadakilerden hangisinde verilmitir
A) Tevfik Fikret - Mehmet Akif
B) Ziya Gkalp - Yahya Kemal Beyatl
C) Ahmet Haim - Cenap ahabettin
D) Ahmet Akif - Tevfik Fikret
E) Mehmet Akif- Yahya Kemal Beyatl
34. Yaptta esir ticaretinin sosyal yaamdaki gereki bir biimde anlatlr. Dilber isimli esir kzn dokuz yandan balayan ve trl zorluklarla geen yaam mcadelesi gzler nne serilir. Yaptn sonunda da Dilberin lke lke eziyetlere ve hakaretlere dayanamayp Nil nehrine atlayarak intihar etmesi anlatlr.
Bu parada zetlenerek tantlan yapt aadakilerden hangisidir A) Araba Sevdas B) Sergzet C) Yamur Beklerken
D) Mai ve Siyah E) Bir Srgn
35.stibdat ynetimi Sanatmz Bursada vali iken tiyatro almalarna ayr bir nem vermitir. Halkn tiyatro sevgini artrmay nemli bir grev olarak dnmtr. Bu amacn gerekletirmek iin Fransz sanat Moliereden yapt evirilerle n kazanmtr.
Bu parada tantlan Tanzimat dnemi sanatmz
aadakilerden hangisidir
A inasi B) Namk Kemal C) Ziya Paa
D) Recaizade Mahmut Ekrem E) Ahmet Vefik Paa

36. Yazacamz romanda konu stanbul snrlarn ap tm lkeye yaylmal, halk edebiyatnn trlerinden yararlanmal,aruzu brakp hece veznine dnmeliyiz. Hepsinden nemlisi dili yabanc szcklerden arndrp zletirmeliyiz. Bylece daha bizim olan yapt, daha bizim olan dille yaratrz.
Yukarda verilenleri savunarak ortaya dken sanat hangi edebi dnemimizin temsilcisi olur
A) Tanzimat Edebiyat B) Servet-i Fnun Edebiyat
C) Milli Edebiyat D) Cumhuriyet Dnemi Edebiyat
E) Fecr-i Ati Edebiyat

37. "iir ve na yazsnda yenilemeyi, halk kaynakla-rna dnmeyi savundu; kendisi eskiye bal kald. Bir yandan eskinin yklmasn savunurken, te yandan eski iiri, antolojisinde toplad. Bu yzden, Namk Kemal'le eliti."
Yukarda sz edilen 'Tanzimat sanats' aadakilerden hangisidir
A)Ziya Paa B)Ahmet Cevdet Paa C)Ahmet Vefik Paa
D)Recaizade Ekrem E) emsettin Sami

38. — Edebiyatmzda realizmin baarl rneklerinden biridir.
— Uzun hikaye zeliklerine sahip bir romandr.
— Ky gereini etkili bir biimde yanstmtr.
— Kahramanlar evreye olduka uyumlu bir ekilde
aktarlmtr.

Yukarda zellikleri verilen eser aadakilerden
hangisidir A) Zehra C) Karabibik E) Araba Sevdas B) Hseyin Mellah D) Sergzet
39. Abdlhak Hamit Tarhan ile ilgili olarak aada verilenlerden hangisi dorudur
A) Trk dili ve tarihi zerine almalar vardr.
B) Eski - yeni tartmalaryla dikkat ekmektedir.
C) Oyunlarnda eski uygarlklardan ald konular iler.
D) iir ve edebiyat eletirilerini gazetelerde yaymlar.
E) Dnem sanatlarnn aksine sosyal konulara arlk verir.

40.Aadakilerden hangisi Recaizde Mahmut Ekremin eserlerinden biri deildir
A) Atepare B) Demdeme C) Name - i seher
D) Eber E) Pejmurde

41. Tanzimat dneminde Trk iirinin zellikle ierik bakmndan deimesinde byk pay olan airlerimizdendir. Klasik Edebiyat kltryle yetitii iin btnyle eski edebiyattan kopmamtr. iirlerinde yer yer eski edebiyat izleri grlr. zellikle vatan, millet, hak. adalet temalarn ileyen sanat, edebiyatmzda “hrriyet” kavramn ilk kullanan kiidir.
Yukarda sz edilen sanat aadakilerden hangisidir
A) Namk Kemal B) inasi C) Ahmet Mithat Efendi D) Ahmet Vefik Paa E) emsettin Sami

42. . Aadakilerden hangisinden bir bilgi yanll vardr A) inasi, Durub — Emsal — i Osmaniye adl eserinde Osmanl ataszlerini derlemitir. B) Ziya Paa, Harabat adl mesnevisinde Ali Paay hicvettii iirlerini toplamtr. C) Recaizade Mahmut Ekremin iirlerinde romantizmin, hikaye ve romanlarnda ise realizmin tesiri grlr. D) Ahmet Mithatn eserlerinde olayn ak kesilir, okuyucuya bilgi verilir. E) Ahmet Vefik Paa. ecere — i Trki adl eseri aatay Trkesinden Osmanl Trkesine evirmitir 43. Aadaki eserler tr bakmndan ikierli gruplandrlrsa hangisi dta kalr
A) air Evlenmesi B) ntibah C) Harabat
D) Cezmi E) Celalettin Harzemah
44.Tanzimat dnemi Trk edebiyatyla ilgili, aada verilen bilgilerin hangisinde yanllk vardr
A) 1839 - 1860 yllar arasnda Batdan iir, hikaye ve roman evirileri yaplmtr; bu almalar Tanzimat iin hazrlk saylabilir.
B) Hazrlk dneminde ilk ir evirilerini Ethem Pertev Paa ve inasi yapmtr.
C) lk roman evirisini Yusuf Kamil Paa, Fransz yazar Fenelondan yapmtr.
D) 1860 ylnda Agah Efendiyle inasinin karttklar ilk zel Trk gazetesi olan Tasvir-i Efkar gazetesiyle Tanzimat Dnemi Trk Edebiyat balamtr.
E) Tanzimat 1. Dnem yazarlar Sanat toplum iindir.” ilkesiyle hareket etmilerdir.

45. Trk tiyatrosunun basl ilk metni olan tek perdelik komedide air Mtak Beye, sevgilisi Kumru Hanm diye, onun irkin ve yal ablasn nikahlarlar.
Ksaca tantlan bu oyun, aadaki sanatlarmzn hangisine aittir
A) inasi B) Ahmet Vefik Paa
C) Ziya Paa D) Namk Kemal
E) Ahmet Mithat Efendi

46. slam Bey, sava kar kmaz nianlsyla vedalar, hemen cepheye gidecektir; onun darda bekleyen gnlllere “Beni seven arkamdan ayrlmaz” dediini duyan Zekiye, gizlice erkek klna girer. Adem adyla gnlller arasna katlr. Siliste kalesi komutan Albay Stk Bey, elimsiz bulduu Ademi geri gndermek isterse de, “ocuk”, kalmakta diretir. slam Bey yaralanmtr-ama Abdullah avu ve Ademle gidip dman cephaneliini havaya uurur. Dman, kalenin kuatmasn kaldrm ve geri ekilmitir. Ademin kimlii ortaya kar, Stk Beyin de Zekiyenin ldn sand babas olduu anlalr. Kazanlan zafer sevinci arasnda slamla Zekiyenin dnleri yaplr.
Bu parada ksaca zetlenen mehur oyun ve onun yazar, aadakilerin hangisinde doru verilmitir
A) Vatan yahut Siliste - Namk Kemal
8) Zor Nikah - Ahmet Vefik Paa
C) Seyyid Yahya - emsettin Sami
D) Vuslat - Recaizade Mahmut Ekrem
E) li Kz Abdlhak Hamit Tarhan
47. 1. Trklerin ilk yazl kaynan Trkeye eviren o olmutur.
Il. “Kamus-i Trki” adl szlk, yazarn dilimize kazandrd en nemli eserdir.
III. Trk dilinin sadeletirilmesi yolunda almalarda bulunmutur.
IV. lk yerli romanmz yazarak, roman Trk insanna tantmtr.
Numaralanm cmlelerde kendisinden bahsedilen Tanzimat dnemi aydn aadakilerden hangisidir
A)emsettin Sami
B) Ahmet Mithat Efendi C) Ziya Paa
D) Ahmet Vefik Paa E) Namk Kemal
48. 1886da yazlan ve 1895te Servet-i Fnun dergisin de yaymlanan roman, alafranga zppe tipiyle konu eden bir eserdir. Eletirmenler ve edebiyat tarihileri Bihruzu, tip olarak Felatuna benzedii iin ondan ayrmak gereini duymamlardr. Oysa Bihruz kendinden nceki Felatundan da kendisinden sonra Mettundan da farkl bir kiilie sahiptir. Geri romann banda tandmz Bihruz gerekten de ikinci Felatundur; ama sonra romantik bir ak kiiliine brnr ki, bu da okuduu Franszca romann etkisiyledir. Romann asl ilgin olan yan, yazarn karakter izme tekniine getirdii yeniliktir
Bu parada kendisinden bahsedilen yazar ve – eser aadakilerden hangisidir
A) emsettin Sami - Taauk- Talat ve Ftnat
B) Ahmet Mithat Efendi - Hseyin Fellah
C) Halit Ziya Uaklgil - Meftun
D) Recaizade Mahmut Ekrem - Araba Sevdas
E) Mehmet Rauf - Eyll
49. Eski ve yerlemi bir gelenei, belirli estetik kurallaryla, zamannn asil ve klasik sanat hviyetinde olan divan iiri, on dokuzuncu asrn bandan beri alelade veya byk ustalarn taklidi seviyesinde grlmeye balam, - - - - den itibaren de ar tenkitlere urayarak gitgide unutulmaya terk edilmitir, Bununla beraber Tanzimat edebiyatnn her iki devresinde, hatta - - - - airleri arasnda da divan edebiyatna farkl nispetlerde ilgi duyulmutur. Bu ilgi, bazen yenileen ve Avrupai bir karakter kazanan iir anlayna paralel olarak baz deiikliklerle, bazen de eski anlayn bir devam eklinde ortaya kmtr.
Parada bo braklan yerlere aadakilerden hangisi getirilmelidir
A)inasi-Servet-i Fnun B) Namk Kemal-Servet-i Fnun
C) Ziya Paa - Milli Edebiyat D) Ahmet Mithat Efendi - Fecr-i Ati E) Ziya Paa - Fecr-i Ati
50. Ali Bey adnda bir gen, amlcada Mahpeyker adnda, zamannn mehur bir auftesiyle tanr. Hayat grgszlnden dolay bu kadna balanr.
0 zamana kadar ok itaatli bildii olunu gittii bu korkulu yoldan evirmek iin annesi, Dilaup isminde bir cariye alr. Terk edildiini anlayan Mahpeyker, Ali Beyden almak iin, Dilaupa iftira ettii gibi, Ali Beyi de annesinin lmne sebep olacak hallere srkler ve nihayet Ali Beyi de ldrtmek iin bir batakhaneye getirir. Orada mahsus hazr bulunan Dilaup, Ali Beyi lmden kurtarrsa da kendi lmne sebep olur. Btn dolaplar Mahpeykerin evirdiini anlayan Ali Bey de Mahpeykeri ldrr. Hapiste de kendi lr.
Bu parada zetlenen Tanzimat dnemi roman aadakilerin hangisidir A) ntibah B) Jn Trk C) Araba Sevdas
D) Taauk- Talat ve Ftnat E) Sergzet
51. Aadaki yazar-eser eletirmelerinin hangisinde bir yanlslk yaplmtr
A) Muallim Naci - merin ocukluu
B) Samipaazade Sezai - Rumuzul Edep
C) Abdlhak Hamit Tarhan - Zehra
D) emsettin Sami - Taauk- Talat ve Frtnat
E) Ahmet Mithat Efendi - Jn Trk
52. Aadaki eserlerden hangisi, ilk defa ky hayatndan bahsetmesi bakmndan nemlidir A)ntibah B) Karabibik C) Sergzet D) Felatun Beyle Rakm Efendi E) Araba Sevdas
53. 1. Divan iirinin bahsettii kadnlar gereklikten
uzaktr; Tanzimat iiri ise gerek kadndan bahseder.
Il. Tanzimat iiri toplumsal konularla ilgilidir; divan iiri ise dinsel arlkldr.
III. Divan iirinde ekil mkemmellii nemlidir. Tanzimat airleri ise iirin eklinde deiiklikler aramlardr.
IV. Tanzimat iirinde btn, divan iirindeyse para gzellii n plandadr.
V. Divan iirinde Tanzimat iirinde olduu gibi kafiye kulak iindir.
Divan ve Tanzimat iirleri zerine yaplan karlatrmalarn hangisinde bir yanllk yaplmtr
A) I. B) II. C) III D) IV. E) V.
54. iir, roman, yk, edebi bilgiler, tiyatro ve eletiri trnde yaptlar vardr. iirlerinde, ocuklarnn lmn grm olmasndan dolay hzn n plandadr. Ayrca edebiyat ile ilgili dncelerini ve eletirilerini Takdir — i Elhan, Talim — i Edebiyat ve zemzeme adl yaptlarnda dile getirmitir.
Bu parada tantlan sanat aadakilerden hangisidir A) Muallim Naci B) Ziya Paa C) A. Hamit Tarhan D) Samipaazade Sezai E) Recaizade Mahmut Ekrem
55. Aada verilen yazar-eser eletirmelerinin hangisinde yanllk yaplmtr
A) Ziya Paa - Zafername
B) Namk Kemal - iir ve ina
C) Ahmet Mithat - Hasan Mellah
D) inasi - Mntahabat-i Ear
E) Recaizade Ekrem - Araba Sevdas

56. Tanzimat Il. dnem Trk edebiyatyla ilgili aadaki belirlemelerin hangisinde yanllk yaplmtr
A) Sanat toplum iin ilkesiyle hareket eden air ve yazarlar iirde heceye ynelmi; aruza yer vermemilerdir.
B) Recaizade M. Ekrem, gen air ve yazarlarca stat olarak grlmtr.
C) Samipaazade Sezai hikaye ve romanlaryla romantizmden realizme geii salamtr.
D) Birinci dnemdeki “halka yaklama” dncesi yerini “sanat iin sanat” ilkesine brakmtr.
E) Bu dnem sanatlar yeniden eski dile ynelmi ve genellikle eserlerinde kiisel konular ilemilerdir.

57. Aadakilerden hangisi, Tanzimat ikinci kuak air ve yazarlar arasnda yer almaz
A) Recaizade M. Ekrem B) Abdlhak Hamit
C) Muallim Naci D) Nabizade Nazm E) Ziya Paa
58, Aadaki oyunlardan hangisi, Abdlhak Hamit Tarhana ait deildir

A Duhter-i Hindu B) li Kz C)Kara Bela D) Macera-y Ak E) Finten

59. Abdlhak Hamit Tarhan “Makber” iirini niin yazmtr
A) Torununu kaybetmenin verdii acy anlatmak iin
B) lkenin durumundan duyduu sknty gstermek iin
0) en karsnn ardndan duyduu znty dile getirmek iin
D) Edebiyat ve sanatla ilgili grlerini aktarmak iin
E) Yeni iire has nazm ekline rnek gstermekiin
60 l. Nabizade Nazm — Karabibik
Il. Samipaazade Sezai — clal
Il. Abdlhak Hamit — Garam
IV. emsettin Sami — Macera-y Ak
V. Ahmet Mithat Efendi — Hseyin Fellah
Yukardaki yazar-eser eletirmelerinden hangisi yanltr
A) I. B) Il. C) IIl. D) IV, E )V
61. Aadakilerden hangisi Ahmet Vefik Paann zelliklerinden biri deildir
A) almalarn daha ok Trk dili zerine younlatrmtr.
B) Moliereden tiyatro evirileri yapmtr.
C) Trk tiyatrosunun geliiminde nemli bir yere sahiptir. Eserlerinde yerli azlara yer vermitir D) Eserler sonunda genellikle bir tle biter.
E) Roman konular tarihi ve sosyal olmak zere ikiye ayrlr.
62. Aadaki yazar eser eletirmelerinin hangisinde yanllk yaplmtr
A) Nabizade Nazm - Zehra
B) Samipaazade Sezai - Kk eyler
C) A.Mithat Efendi-ok Bilen ok Yanlr
D) A.Vefik Paa-Kadnlar Mektebi
E) A.Hamit Tarhan–Makber

63. Dnem Tanzimat edebiyat ile ilgili aadaki bilgilerden hangisi yanltr
A) Divan edebiyat eletirilmitir. B) Fransz edebiyat rnek alnmtr.
C) “Sanat, toplum iindir” gr benimsenmitir.
D) iirde estetikten ok, ierik n plana karlmtr.
E) Dilde sadeleme savunulmu ve baaryla uygulanmtr.
64. 1. ilk roman ve yazar-Taauk — i Talat ve Ftnat - emseddin Sami
Il.lk Trke szk ve yazar-Kamus — i Trk, - emsettin Sami
III. lk hikaye denemeleri ve yazar-Letaif-i Rivayet-A.Mithat
IV. lk tarihi roman ya yazar-Cezmi- Namk Kemal
V. lk eviri roman ve yazar-Telemak - Ahmet Vefik Paa
Yukardakilerin hangisinde bir bilgi yanl vardr
A I. B) Il. C) III. D) IV. E) V.

65. “Adaptasyon, yabanc dilde yazlm bir yapt yerli renk ve anlatma uyarlamaktr. Bizde ilk adaptasyon almalar-----. dneminde ---------..t arafnda yaplmtr.”
Parada bo braklan yerlere aadakiterden hangileri getirilmelidir
A) Tanzimat — A. Vefik Paa
B) Servet i Fnun — Muallim Naci
C) Tanzimat — Samipaazade Sezai
D) Servet — i Fnun — Halit Ziya
E) Tanzimat — Abdlhak inasi
66. Aadaki cmlelerin hangisinde bilgi yanll vardr
A) Kams — Trki adl szln yazar emsettin
Sami Tanzimat edebiyatnn en nemli dil bilimcisidir.
B) inasi, Agah Efendiyle kurduu Tercman- Ahval gazetesi ile Tanzimat edebiyatn balatmtr.
C) Ahmet Cevdet Paa, Moliereden yapt evirileriyle Trk tiyatrosuna nemli katkda bulunmutur,
D) Roman ve ykde romantizmden realizme geiin izleri grler Sami Paazade Sezai Sergzet, Kk eyler adli eserlerin yazar Tanzimat 1. dnemi sanatsdr.
E) Tanzimat edebiyatnn ikinci kuandan olan R. Mahmut Ekrem “Araba Sevdas” adl romanyla nl bir sanatmzdr.
68. Sefiller ve Robinson evirileri ile tannr. Ayrca edebiyatmzda ilk roman kaleme almasyla bilinir. Tiyatro yaptlar da olan sanatnn bilim ve dil alannda almalar vardr. Kamus — Trki Kamus — Alam adl nemli yaptlar kaleme alm t r.
Bu parada tantlan sanat aadakilerden hangisidir A) emsettin Sami B) Tevfik Fikret
C) A. Vefik Paa D) Ziya Paa E) Nabizade Nazm
69. Edebiyatmzda ilk roman Yusuf Kamil Paann ……………….adl sanatdan evirdii ………………… yaptdr.
Bu cmlede bo braklan yerlere srasyla
aadakilerden hangisi getirilmelidir
A) Fenelon — Telemak B) Moliere — Cimri C) Cervantes — Don Kiot D) Victor Hugo — Sefiller E) Tolstoy — Hac Murat
70. “Abdulhak Hamit Tarhan” ile ilgili aada verilen bilgilerden hangisinde bir yanllk vardr
A) Divan iirinin nazm ekilleriyle, kafiye dzenini kullanmamtr.
B) iirlerinde ve tiyatrolarnda tarihi konular nemli bir yer tutar.
C) Eserlerinde hayat, tabiat, lm, insanlk gibi konular ilemitir.
D) Romantizmin etkisindedir, iirlerine zengin bir lirizm hakimdir.
E) Tiyatrolarn yalnzca nesir olarak yazm ve hece veznini kullanmtr.
71. Aadaki yaplardan hangisi inasiye deildir A) air Evlenmesi B) Mntehabat — Ear C) Tercme — i Manzume D) Lehe — i Osmani E) Durub — Emsal — i Osmaniye
72.Aadaki yaptlardan hangisi Ziya Paaya ait deildir
A) Zafername B) Harabat
C) Defter — i Amal D) Rya E) Name — i Seher
73.Edebiyatmzda ok ve deiik trde eser vermesiyle tannr. Yze yakn eseri olan sanatnn dili sade ve dzgndr. Amac halk eitmek ve insanlara bilgi vermektir. Halka okuma zevkini alamaya alan sanatnn eserlerinde yer yer
araya girip bilgi vermesi onun nemli zelliidir.
Bu parada tantlan sanat aadakilerden hangisidir
A) emsettin Sami B) Ahmet Mithat Efendi
C) Muallim Nac D) Recaizade M. Ekrem
E) Abdlhak Hamit Tarhan
74. Edebiyatmzda ilk tarihi roman Namk Kemalin ………..adl yaptdr. Bu cmlede bo braklan yere aadakilerden hangisi getirilmelidir
A) Cezmi B) ntibah C) Celaleddin Harzemah D) rfan Paaya Mektup E) Renan Mdafaanamesi
74. Recaizade Mahmut Ekremin aadaki yaptlarndan hangisi tr ynyle tekilerden farkldr A) Afife Anjelik B) Atala C) Vuslat D) Nijat Ekrem E) ok Bilen ok Yanlr
75. Dou kltr ile yetiip daha sonra Batya bir sanatdr. Yeniliki dnceleri vardr ama bunlar yaptlarna yansmamtr. iirlerini Divan iiri slubuyla yazmtr. Edebi yn btnyle eskiye bal olan sanatnn yaptlarnda ikilik gze arpar. Dou kltr ile Bat kltr arasnda bocalad grlr. iir ve ina makalesinde Halk edebiyatn savunan sanat Harabatta bunun tersini savunur.
Bu parada tantlan sanat aadakilerden hangisidir
A) inasi B) Namk Kemal 0) emsettin Sami
D) Ziya Paa E) Abdlhak Hamid Tarhan
76. Bu dnem sanatlarnn en nemli zelliklerin biri ayn zamanda devlet adam olmalardr. Sadelemeyi savunan ama bunu uygulayamayan sanatlar. iirlerini fikirleri yaymada bir ara olduunu vurgulamlardr. Yukardaki zellikleri verilen sanatlar aadaki dnemlerden hangisinin temsilcileri olabilir
A) Servet — i Fnun B) Fecr — i Ati
C) 1. Tanzimat D) Milli Edebiyat E) Cumhuriyet

77. Aadakilerden hangisi Tanzimatn Il. Dne sanatlarndan deildir
A) Abdlhak Hamit Tarhan
B)Recaizade Mahmut Ekrem C)Samipaazade Sezai
D) Nabizade Nazm E) emsettin Sami
78. iirde Batllama hareketinin asl byk ncsdr.. air — i Azam olarak tannan sanat mantizmin etkisinde kalmtr. iirlerinde tez sanatn ska kullanlm, iir ve tiyatrolarnda tarihi konulara nem vermitir. Divan edebiyatnn kurallarn ykmaya alm olan sanatn - Sahra, Makber, Garam gibi yaptlar vardr.
Bu parada tantlan sanat aadakilerden hangisidir A) A. Hamit Tarhan B) H. Ziya Uaklgil
C) R. Mahmut Ekrem D) Nabizade Nazm E) H. Rahmi Grpnar
79. Tanzimatn Il. Dnemi ile ilgili aadaki bilgilerden hangisi yanltr
A) Toplum sorunlarndan ve siyasetten uzak kalnmtr.
B) Divan edebiyatna kar Bat edebiyat savunulmutur.
C) Romanda realizmin, iirde romantizmin etkisi vardr. D) iirde konular geniletilmitir. E) ilk defa noktalama iaretleri kullanlmtr.

80. Aadaki yaptlardan hangisi Muallim Naciye ait deildir
A) Istlahat — Edebiyat B) Fruzan
C) merin ocukluu D) Ate — pare
E) Rbab — ikeste
81. 'Tanzimat birinci dnem tiyatrosu' iin aa-dakilerden hangisi sylenemez
A) Tiyatro trnn ilk rnei inasi'nin air Ev-lenmesi'dir.
B) air Evlenmesi bir tre tiyatrosudur; olaylara yaklam gereki, eletireldir.
C) Bu tiyatro, toplumu eitmeyi amalar.
D) Oyunlar oynanmaktan ok okunmak iin yazlr.
E) lkin klasisizmin, sonralar romantizmin etkisinde kalr.82. 'Tanzimat roman' iin aadakilerden hangisi sylenemez
A) Teknike kusursuz olduu
B) Yazarn kahramanlarnn servenine kart
C) Romantizmden etkilendii
D) Romancnn yaam yzeysel yanstt
E) yinin ok iyi, ktnn ok kt olduu


83. 'lk'lerle ilgili aadaki belirlemelerden hangisi doru deildir
A) lk roman evirisi-Yusuf Kamil Paa - Telemak
B) lk yk denemesi-Ahmet Mithat Efendi - Letai - fi Rivayet
C) lk yerli roman-emsettin Sami - Taauk - Talat ve Fitnat
D) lk edebi romar-Namk Kemal - ntibah
E) lk ky roman-Samipaazade Sezai - Sergzet

84. 'Tanzimat gazetecilii' iin aadakilerden hangisi sylenemez
A) Dzyaznn gelimesinde byt katks olduu
B) Ksa, zl anlatmn yolunu at
C) Dnce yazlarna ncelik verdii, sanatla ilgi-lenmedii
D) Makale, eletiri, fkra deneme, sylei gibi yaz trlerini tantt
E) Sanat, edebiyat gr ve tartmalarn kamuoyuna yanstt

85. "En nemli yapt 'Araba Sevdas'dr. Bu romannda ar Bat hayranln eletirir. amlca betimlemeleri gerekidir. Bir entrika komedisi olan 'ok Bilen ok Yanlr' oyun kurgusunun salamlyla belirginleir. Zemzeme, Nijat Ekrem, Name - i Seher, Pejmrde adl iir kitaplarndan baka Muhsin Bey, emsa adl ykleri vardr. Servet - i Fnun dergisinde yandas genleri bir araya getirir."
Yukarda sz edilen sanat, aadakilerden hangisidir
A) Tevfik Fikret
B) Recaizade Ekrem
C) Muallim Naci
D) Abdlhak Hamit
E) E) Cenap ahabettin

86.'Namk Kemal' iin aadakilerden hangisi sylenemez
A) Vatan, millet, hrriyet kavramlarn cokuyla savunduu
B) Tiyatroyu, halk eitmede bir ara olarak grd
C) Eserlerinin ounu srgn olduu Magosa'da yazd
D) Bask ve zulme kar tepkisini eserleriyle yanstt
E) Londra'da Ziya Paa'yla bret gazetesini kard

87. Aadakilerden hangisi 'Tanzimat nesri'nin zelliklerinden biri deildir
A) Bu dnemde ssl Divan cmlesi yerine, dnce cmlesi geer.
B) zentiye, sslle kar klr; yeni dzyaz trleri kullanlr.
C) retmek amalanr; cmle zleir, ksalr.
D) Seci, hemen hemen hi kullanlmaz; balalar atlr.
E) Dilde yalnlk, anlatmda aklk amalanlr ve baarlr.

88. 'Ahmet Mithat' iin aadakilerden hangisi sylenemez
A) Dneminin en ok okunan yazardr.
B) Romanlar teknik ynden kusursuzdur.
C) Halk aydnlatmay, halka bir eyler retmeyi amalar.
D) Halkn okuma alkanl kazanmasnda nemli rol vardr.
E) Romanlarnda kiiliini gizlemez; kimi kahra-manlarn tutar, kimini yerer.

89. 'Tanzimat gazetecilii'ni veren aadaki belir-lemelerden hangisi doru deildir
A) lk Trke gazete Takvim - i Vakayi'dir (1931 - resmi gazete).
B) Ceride - i Havadis, yar resmidir (1940).
C) lk zel gazete Tercman - Ahval'dir. (1860 - Agah Efendi, inasi)
D) Ahmet Vefik Paa'nn kard Hrriyet gazetesi, 'ilk'lerin grnd bir gazetedir.
E) inasi'nin kard Tasvir - i Efkar', sonradan Namk Kemal ynetir, nemli yazlar yaymlar.

90. 'Namk Kemal'in eserleri iin aadakilerden hangisi sylenemez
A) ntibah, ilk edebi roman, Cezmi milli ve tarihi bir romandr.
B) Tahrib - i Harabat, Ziya Paa'nn Harabat'na ynelik sert bir eletiridir.
C) Vatan yahut Silistre'de, Avrupa'da bulunduu yllarda duyduu yurt zlemini dile getirir.
D) Mukaddime - i Celal'de roman trn inceler, Dou - Bat edebiyatlarn karlatrr.
E) Zavall ocuk'ta grc usulyle evlenmeyi yerer.

91. Tanzimat edebiyatnda aadaki 'ikileme'lerden hangisi grlmez
A) Eski dil - Sade dil
B) Eski - Yeni dzyaz trleri
C) Yeni - Eski nazm biimleri
D) Hece - Aruz ls
E) Romanda Doulu - Batl yaam biimleri

92. Aadaki dizilerden hangisi tmyle Ziya Paa'nn eserlerinden olumutur
A) Zafername, Terkib - i bent, Terci - i Bent, Meraki
B) Zafername, Harabat, Rya, Defter - i Amal
C) Harabat, Rya, Ear - Ziya, Sergzet
D) Yenieriler, Terkib - i bent, Terci - i bent, Rya
E) Rya, Zemzeme, Zafername, Ear - Ziya

93. Aadaki sanatlar dnem ve sanat anlaylar'na gre bekletirilirse hangisi dta kalr
A) Namk Kemal
B) Ahmet Mithat
C) inasi
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Direktr Ali Bey
94. Aadaki eserlerden hangisi Tanzimat srecinde verilmemitir
A) air Evlenmesi B) Cezmi C) Nesr - i Harp D) Kara Bibik E) Araba Sevdas
95. I. - II. Tanzimat dnemleri karlatrlrsa, aadaki yarglardan hangisine varlamaz
A) I. dnem toplumsal konulara ncelik verir. II. dnemde bireysel konular arlk kazanr.
B) I. dnemde toplumsal aydnlanma amalanr. II. dnemde tek ama gzelliktir.
C) I. dnemde yaln bir dil abas grlr. II. dnemde konuma dilinden uzaklalr.
D) I. dnemde eski nazm biimleri kullanlr. II. dnemde dil kurallar nemsenmez, yeni biimler grlr.
E) I. dnemde uyak tartlr, kulak iin olduu savunulur. II. dnemde uyak konusuyla ilgi-lenilmez.


96. Aadakilerden hangisi Tanzimat II. dnem sanats deildir
A) Samipaasade Sezai
B) Nabizade Nazm
C) Recaizade Ekrem
D) Ahmet Mithat
E) Abdlhak Hamit

97. Aadakilerden hangisi 'Tanzimat ikinci dnem edebiyat'nn zelliklerinden biri deildir
A) Bireysel konular, toplumsal konularn nne geer.
B) iirin tek amac gzellik olur; gzellikse doa ve insandr.
C) Beyit anlaynn yerine anlam btnl yerleir.
D) Bu dnemde, fiziktesi gibi yeni konulara de-inilmez.
E) Sanatlar, genellikle realizm ve natralizmden etkilenirler.

98. Aadakilerden hangisinin 'Tanzimat roman'nn bir zellii olduu sylenemez
A) evre betimlemeleri abartsz, gerekidir.
B) Roman ve yklerde olaylar abartlarak verilir.
C) Yazar iyileri tutar, olayn akna karr.
D) Rastlantya ok yer verildiinden gerekilik duygusu zedelenir.
E) Kadn kahramanlar genellikle akrabalar, cari-yelerdir.

99. 'Namk Kemal'in aadaki eserlerinden hangisi tr bakmndan dierlerinden farkldr
A) Akif Bey B) Vaveyla C) Vatan Mersiyesi D) Vatan arks E) Hrriyet Kasidesi

100. 'inasi' iin aadakilerden hangisi sylenemez
A) Halkn anlayaca bir dille yazmay savunduu
B) Sonuna kadar beyit birimine bal kald
C) Ksa yaln dnce cmlesini gelitirdii
D) Balalar att, noktalamay kulland
E) Duygu cmlesi yerine dnce cmlesini ger-ekletirdii


101.1- Servet-i Fnun iirini, Trk Divan iiri estetiini ve Fransz sembolistlerini iir anlaylarn benliinde birletirmitir.
Il- iirlerinde akam renkleriyle yanan, ay yla sararan, afakla pembeleen renk ve k anlarn yakalar.
Yukarda zellikleri verilen sanatmz aadakilerden hangisidir
A) Cenap ahabettin B) Yahya Kemal Beyatl
C) Tevfik Fikret D) Ahmet Hamdi Tanpnar
E) Ahmet Haim

102. Aada verilen eser-yazar eletirmelerinden hangisi yanltr
A) Krk Hayatlar - Mehmet Rauf
B) Ak- Memnu - Halit Ziya Uaklgil
C) psevdi- Hseyin Rahmi Grpnar
D) Yksek keler - mer Seyfettin
E) Yeni Hayat - Ziya Gkalp »soru bak, »soru bankasi, »how many soru cevap,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

cevaplarn da atar msnz

Yazan: isimsiz | Tarih: 2016-01-09 22:45:29