Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

siyaset felsefesi konu anlatımı

dogrukaynak Ödev-Ders » Felsefe » siyaset felsefesi konu anlatımı
Hit : 1741
Tarih : 17 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1440) :
SİYASET FELSEFESİNİN KONUSU

Siyaset (Politika Latince); dilimize Arapçadan geçmiş bir sözcüktür ve devlet ve toplum yönetimi ile ilgili tüm etkinlikleri ifade eder.Bu alanı, hem siyaset bilim hem de siyaset felsefesi inceler.Siyaset bilim devlet biçimlerini, siyasi olguları ve süreçleri ele alır,betimler ve olanı olduğu gibi inceler. Siyaset felsefesi ise varolan siyaset üzerine bir sorgulama ve akıl yürütme etkinliğidir.Siyaset felsefesi ideolojiler üstü bir tutumla olması gerekeni araştırır.

SİYASET FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARI NELERDİR

Birey NEDİR:
Kendisini başkalarından ayıran,kendisine özgü bir kimliği olan her tek toplumsal insan
Toplum NEDİR :
Bireylerden oluşan ve kendisine özgü bir yapısı bulunan, aralarında sosyal ilişki ile ortak bir kültürü ve sürekliliği bulunan insan topluluğudur.
Devlet NEDİR :
Bir yurt üzerinde yaşayan ortak bir kültür yaratmış olan insanların oluşturduğu hukuksal ve siyasal otoritedir.
İktidar NEDİR:
Yönetme gücünü elinde bulundurma demektir.
Meşruiyet NEDİR:
Egemenliğin haklı nedenlere dayalı olarak kullanılmasını ifade eder.Bir toplumda meşruiyet ya sosyal haklılığa ya da yasalara dayalı olarak kullanılabilir.
Yönetim NEDİR:
Bir örgütün ya da bir kurumun belirlenen ilke ve amaçlar doğrultusunda işletilmesidir.
Egemenlik :
Yönetme gücünün kaynağı yönetme yetkisini elinde bulundurmanın nedenidir.
Hak NEDİR:
Kullanma ve isteme yetkisine sahip olduğumuz şeylerdir.
Hukuk NEDİR:
Devlet-birey ve birey-birey ilişkilerini düzenleyen yazılı normlar bütünüdür.
Yasa NEDİR:
Hukuku meydana getiren zorlayıcı olan ve yaptırımları bulunan yazılı normların her biridir.
Bürokrasi NEDİR:
Kamu alanında çalışan aşamalı(hiyerarşik) bir düzen içinde örgütlenmiş olan memurlar topluluğudur.

SİYASET FELSEFESİNİN TEMEL SORULARI

1.Devletin varlık nedeni nedir
2.Devlet olmalı mı olmamalı mı
3.Devletin fonksiyonu nedir
4.İktidar kaynağını nereden alır
5.Egemenlik türleri nelerdir
6.Sivil toplum nedir
7.Demokratik yaşamda sivil toplumun yeri nedir
8.Eşitlik nedir
9.Adalet nedir
10.Bürokrasiden vazgeçilebilir mi
11.En iyi yönetim biçimi nedir
12.Herkesin memnun olabileceği bir yönetim biçimi olabilir mi

İKTİDAR KAYNAĞINI NEREDEN ALIR

*İlk yaklaşım iktidarın, toplumun içten ve dıştan gelebilecek tehlikelere karşı korunması ihtiyacından kaynaklandığını söyler.
*İkinci yaklaşım iktidarın kaynağı olarak Tanrıyı görür.Bu yaklaşıma göre iktidar Tanrının yeryüzündeki temsilcisidir.
*Üçüncü yaklaşıma göre iktidar kaynağını toplumda yaşayan insanların ortak iradesinden kaynaklanır.

MEŞRUİYETİN **ÇÜTLERİ NELERDİR

*Birinci yaklaşıma göre devlet ve iktidar bireylerin ahlaki bakımdan olgunlaşma ihtiyacına yanıt vermek amacıyla ortaya çıkmıştır.Bu amacı yerine getirebildiği oranda meşrudur.
*Devlet Tanrının yeryüzündeki temsilcisidir yaklaşımını savunanlara göre ise iktidar dinsel misyonun yerine getirilmesi temelinde meşrudur.
*Marksizme göre devlet egemen sınıfların üretim araçlarını elinde bulundurur

ALINTI »10 sınıf coğrafya topografya ve kayaçlar videolu ders anlatımı, »kütle birimi çevirme konu anlatımı, »10 sınıf almanca konu anlatımı, »look look like konu anlatımı, »coğrafya konu anlatımı slayt, »topoğrafya ve kayaçlar konu anlatımı video,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.