Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

ss trke sorular

dogrukaynak dev-Ders » LYS » ss trke sorular
Hit : 2310
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2174) :
1. Ozann ilk iir kitabn bunca yl ertelemesinin nedeni, gizlenmeyi seven bir kiiliinin olmasndan ok, yazdklarn kolay kolay beenmeyen, kusursuzu arayan biri olmasyd sanyorum.
Kendisinden byle sz edilen bir sanat aadaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebilir
A) neyle kuyu kazan
B) i bandan akn olan
C) ine drt elle sarlan
D) ini salama balayan
E) nce eleyip sk dokuyan

2. Sokaktaki herkesti, her eydi o-kediler, kpekler, topal martlar, klar dahil herkes. Biricikliini herkesletirerek kurmutu yklerini. Kendini, anlattklaryla zdeletirdi. O akr gzler, kimsenin grp alglayamad gerekleri grd, bakalarnn yazamad eyleri yazd.
Bu paradaki alt izili szle, yazarn hangi zellii belirtilmek istenmitir
A) Konularn etkileyici olaylardan karma
B) Edebiyatta, ykleriyle kalclk kazanma
C) Dil ve anlatmyla teki ykclerden ayrlma
D) Setii varlklarn dnyasn onlarn kalbna girerek kendine zg biimde anlatma
E) yklerinin kahramanlarn evresindeki belirli varlklarla snrl tutma

3. Her iyi yk, kendinden sonrakilere amalar gereken bir ta brakr. Bu nedenle bir yazar, kendinden nce yaplan yolculuklar hesaba katmadan yola kma yanlna dmemelidir. Byle yaparsa hedefine asla ulaamaz.
Bu paradaki alt izili szle anlatlmak istenen aadakilerden hangisidir
A)Yaad dnemin havasn yaptlarnda
yanstamama
B) Gelecee kalma dncesi tamama .
C) Var olan yaznsal birikimden yararlanmama
D) Yazarken, okurlarn beenisini l almama
E) Deiik nitelikli konular ilememe

4. O ynetmenle almak son derece zevkliydi. O da oynamamaktan yana olan bir ynetmen. Bu yaln ve doal tarz, benim oyunculuk anlayma ok uygun. Birlikte iyi almalar yaptmz dnyorum.
Bu paradaki alt izili szle, oyunculuk konusunda anlatlmak istenen aadakilerden hangisidir
A) Canlandrlacak karakterlere ok iyi hazrlanmak
B) Ynetmenin sylediklerinin dna kmamak
C) Zaman iinde deneyim kazanmak
D) Baka sanatlarn oynama biimine
yknmemek
E) Rollerini, yapaylktan kanarak, yayormu gibi canlandrmak

5. Aadaki cmlelerin hangisinde bo braklan yere, ayra iinde verilen szn getirilmesi anlamca uygun olmaz
A) Yazarn ok yaln, basit, okuru yormayan ve okuduka dilin tadn duyuran bir…… var. (biemi)
B) Hangi konuyu ilerse ilesin yklerinin dokusunda bir…-, daha dorusu onu bakalarndan ayran zgn yanlar vardr, (denenmilik)
C) Yllar nce yazlan "Yalnzlk" adl iir, bugne dein deerini yitirmemi,…… nitelii kazanmtr, (klasik)
D) Bu yaptn dili ok akc, anlatm srkleyici, ……… karmaktr, (olay rgs)
E) Bir ara, yazd iirlerde anlam bir yana brakm,……. nem vermi, (biime)

6. Yalnzca gneli gnlerde yryen kii, amacna ulaamaz.
Aadakilerden hangisi bu cmlede anlatlmak istenene anlamca en yakndr
A) steneni elde etmek her koulda almay zorunlu klar.
B) Baarl olmak iin insann ne istediini bilmesi gerekir.
C) nsan, att her admn sorumluluunu tamaldr.
D) Deiik ortamlara ksa srede uyum salamak gtr
E) Seici olmak insan ar glklerle yz yze getirir.

7.(I) ada Trk ykclnn nemli kilometre talarndan biri olan Sait Faik, hem kendi kuan hem de sonraki kuaklar derinden etkilemitir. (II) Onun adna dzenlenen dllerin datm yazara yakr bir saygnlkla sryor. (III) Ama ben ilk yklerimi yazdm seksenli yllarn balarnda bir gn bu dl alabileceimin hayalini bile kuramazdm. (IV) Hatta on be yl sonra kitabm bu dle deer bulununca sevindiim lde arm ve korkmutum. (V) nk ykye daha sk sarlmam gerektiini, sorumluluklarmn arttn biliyordum.
Bu paradaki numaralanm yerlerden hangisine dncenin akna gre "Byle bir dlle onurlandrlmay aslnda her yk yazar ister." cmlesi getirilmelidir
A) I. B) II. C)III. D) IV. E)V

8.(I) Romanlar genellikle insan konu alan kurmaca-sal rnlerdir. (II) Bu ynden onlar sorunlar anlatmaz, sorunlarn kaynan gsterir. (III) iledikleri konularla insanlarn duyarln gelitirir, keskinletirir. (IV) Romanlarda gazete ve televizyonlarda rastlayabileceimiz sradan konular da ilenebilir. (V) Ancak roman zel klan, onun anlatlanlar kahramanlarn bak asndan vermesi, okurun neden-sonu ilikisi kurarak dnmesini salamasdr.
Bu paradaki numaralanm cmlelerin hangilerinde romann ilevinden sz edilmemitir
A) I. ve III. B) I. ve IV C)II. ve V. D)III. ve IV. E)IV. ve V.

9. (I) Son yllarda yaynevlerinin saysnda bir art gzlendi. (II) Bu, eviri kitap saysndaki art da beraberinde getirdi. (III) Yurt dnda kan hemen her kitap hi gecikmeden bizde de yaymlanmaya baland. (IV) Hatta bir kitab abuk sata sunabilmek iin iki evirmene bltrp yaymlayanlar da var. (V) Bu, benimsemediim bir yntem nk her evirmenin dili ve biemi farkldr, ikisi birletirilince birbiriyle badamaz.
Bu paradaki numaralanm cmlelerle ilgili olarak aada verilenlerden hangisi yanltr
A) I. cmlede, bir saptama yaplyor.
B) II. cmlede, I. cmlede belirtilenin sonucu aklanyor.
C) III. cmlede, bakalarndan stn olma durumu belirtiliyor.
D) IV. cmlede, farkl bir tutumdan sz ediliyor.
E) V. cmlede, bir kar k, nedeniyle birlikte belirtiliyor.

10. Aadaki cmlelerin hangisinde bir yazm yanl vardr
A) Bu tedaviden sonra hastaln seyri deiti.
B) Yllk izninin bir blmn bu ay kullanyor.
C) Organ nakliyle yaama dndrlen hastalarn says gn getike artyor.
D) arlmad iin akamki davette o yoktu.
E) Uzun sre yamur altnda yrdkten sonra snacak bir yer buldu.

11. Btn yazarlarn kendine sorduu, bilinen,
I
kalplam bir sorudur bu -Niin yazyoruz
II III
Bu soruya verilmi benim bildiim en gzel yant , bir ykcmzn o ok iyi bildiimiz
IV
cmlesidir-"Yazmasam deli olacaktm!" Ben de yazmaktan neden haz aldm dndm elbette ve cevabn Baudelaire'de buldum Diyor ki ; "air istedii anda kendisi ve bir
V
bakas olabilmek iin mthi bir ayrcala sahip olan kiidir." Benim iin de yazmak, kendim ve bakalar olabilme ayrcaldr.
Bu paradaki numaralanm noktalama iaretlerinden hangisi yanl kullanlmtr
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V

12. Aadakilerin hangisinde, belgisiz zamir cmlenin znesi durumundadr
A) Bunlar kimden aldm anmsamyorum.
B) stanbula gideceimi kimse bilmiyor.
C) Bize kiminle konutuunu sylemedi.
D) Okulda kimseyi gremedim.
E) Olanlar kime anlattn renemedik.

13.Tamlayan dm ad
tamlamalarnda, tamlanana getirilen -ler, -lar taks, kimi durumlarda, sonuna geldii szcn deil, tamlayann oul olduunu gsterir.
Aadakilerin hangisinde bu kurala uygun bir durum vardr
A) Tatilden dnmler galiba, arda annelerini grdm.
E) Kendisine kalsa eyalarn hemen toplayacakt.
C) Onun, yaptklarn duyunca ok zlmler.
D) Dostlarmdan ayrlmak, bana ok ar gelecek.
E) Yllardr gremedii arkadalarn aryor.


www.edebiyatogretmeni.net
14. (I) Ankara'da kendini hemen gstermeyen bir gzellik vardr. (II) Bundan dolay, kentin kimilerine hi de ekici gelmeyen doasyla ilgili ilgin izlenimler aktarlr. (III) rnein air Yahya Kemal Beyatl'nn "Ankara' nn en ok stanbula dnn severim." sz de bunlardan biridir. (IV) stanbuldan gelmi rencilerin dillerinde de henz bu ehri kefedememilikten gelen, "orak", "bozkr" szleri dolar. (V) Oysa Ankara, kendiliinden deil, ancak dikkatli baklarla gizini aa karr.
Bu paradaki numaralanm cmlelerle ilgili olarak aada verilenlerden hangisi yanltr
A) I. cmlede dnllk zamiri kullanlmtr.
B) II. cmlede belirtme sfat kullanlmtr.
C) III. cmlede azlk-okluk zarf kullanlmtr.
D) IV. cmlede -mi ekiyle tretilmi bir sfat-fiil vardr.
E) V. cmlede birden fazla bala kullanlmtr.

15.(I) 1995 sonbaharyd, antamda fotoraflar var, New York uandaym. (II) lk defa biniyormuasna heyecanlanarak pencere kenarndaki koltuuma yerleiyorum. (III) antamda yeni bir Anadolu Medeniyetleri Fotoraflar albm var. (IV) Anadolu'nun hatta insanln on be bin ylna tanklk eden fotoraflar bunlar. (V) Amacm, Neolitik adan, Osmanlya uzanan Anadolu kltr mirasn fotoraf sergileriyle tantmak.
Bu paradaki numaralanm cmlelerle ilgili olarak aada verilenlerden hangisi yanltr
A) I. cmle, ad cmlelerinden oluan bamsz sral bir cmledir.
B) II. cmle, zarf tmleci, dolayl tmle ve yklemden oluan birleik bir cmledir.
C) III. cmle, iinde belirtisiz nesne olan bir fiil cmlesidir.
D) IV. cmle, zne ve yklemden oluan devrik bir cmledir.
E) V. cmle, iinde sfat tamlamas olan kurall bir cmledir.

16. Diiye hi ya da ok seyrek gidiyorlar.
Bu cmledeki anlatm bozukluu nasl giderilebilir
A) "diiye"den sonra "ya" szc getirilerek
B) "ok" szc atlarak
C) "seyrek" yerine "az" szc getirilerek
D) "gidiyorlar" yerine "gitmezler" szc getirilerek
E) "hi" yerine "ya hi gitmiyorlar" sz getirilerek

17. (I) ada anlamda ocuk edebiyatnn asl ilevi ocuklar eitmek deildir. (II) Dorudan eitme, ders kitaplarna zg bir itir. (III) iyi bir ocuk kitabnn yalara gre belirlenmi deiik nitelikleri vardr.(IV) Yaznsal ocuk kitaplarnda yazar, ocua iletmek istediklerini dorudan deil, dolayl olarak verir.(V) Bu tr kitaplar sezdirme, duyumsatma yoluyla ocuun doruya, iyiye, gzele kar duyarllk kazanmasn salar.
Bu paradaki numaralanm cmlelerden hangisi dncenin akn bozmaktadr
A) I. B) II. C) III D) IV E)V
18.Gn erken doar baharat kokulu lkede, iyi ki doar. Yoksa milyonlarca esmer, kara gzl insann yaad lke nasl aydnlanrKara gzl insanlarn, baharat kokulu kentlerindeki elikilerse yrek burkucu. Okyanustan gelen esinti bile sokaklara taan yoksulluun, derme atma evlerdeki yaamn skntsn hafifletmiyor. Muson yamurlar anszn sizi ter ve sivrisinek sarmal iinde brakyor. Muson yamurlaryla ykanan ehir mi yoksa insanlar m ayrt edemiyorum, insana deer verilmeyen ve emein ucuz olduu bu lkede.
Bu parann anlatmyla ilgili olarak aada verilenlerden hangisi yanltr
A) Yinelemelere bavurulmutur.
B) Anlatmda tekdzelii krmak iin devrik cmleler kullanlmtr.
C) Szde soru cmlesine yer verilmitir.
D) Karlatrmalarla anlatm somutlatrlmtr.
E) Anlatc, duygularn yanstmtr.

19. Benim dinlenme yntemim, kapy kapattmda onun ardnda kalan dnmemektir. …… Elimde i, ev, ocuklar, e ve onlarn kilitleri var. Birini kapar, tekini aarm. Bu benim yaam kuralmdr.
Bu parada bo braklan yere dncenin akna gre aadakilerden hangisi getirilebilir
A) Hibir zaman iteki sorunu eve, evdeki sorunu ie tamam
B) evremde olup bitene aldrmamay ancak bu yalarda renebildim
C) Yaammda bir tercihte bulunmam gerekirse elbette ki bu, ailem olur
D) yaammda ekip almas yaptm iin byle bir sorunla karlamyorum
E) Yaamm srdrme asndan i yaamnn nemini hibir zaman unutmadm

20. Sinema, bence bir rn ortaya koymann en zor olduu alanlardan biri. Bir projenin senaryoya, sonra da sinema filmine dnmesi, uzun, zahmetli, pek ok kiiden ve teknolojiden yararlanmay gerektiren pahal bir i. Televizyon dizilerinde de buna benzer yanlar yok deil. Ne var ki hzla yaplan, hemen seyirci karsna karlan, bir gecede tketilen bir dizinin tek hedefi, izleyicisini ekran banda tutmak. Sinema filminde nemli olan "zen, yaratclk, zgnlk", televizyon dizilerinde pek de grlmeyen zellikler. zetlemek gerekirse, ……….
Bu parann sonuna dncenin akna gre aadakilerden hangisi getirilebilir
A) bir sinema, filminin retimi iin gerekli olan her ey dizilerinin retimi iin de gerekli
B) sinemada "sanatn kurallar", dizilerdeyse "televizyona zg kurallar" geerli
C) televizyon dizilerinin izleyiciyi televizyona balamasnn nedeni, onlardaki merak esinin yarda kesilmesidir
D) televizyon dizilerinde sinemann etkileri grlr
E) ok sayda dizi ve film retme, bu alanlarn gelimesine katkda bulunur

21. Anlarm yazmyorum. nk tank olduum birok eyi anlatamayacam. enlerin arkasndan dnce belirtmem, kalp krmak istemem. Bu, yaradlma uygun dmez. O insanlar, bana gvenmi, kimi eyleri anlatmlar. O hlde ben niye yle bir ie girieyimBu dncelerimi bilen yakn dostlarmdan biri bir gn-"Sen artk yazamadklarnla ve syleyemediklerinle nemlisin." demiti.
Bu paradaki alt izili szn sylenmesine yol aan durum aadakilerden hangisi olabilir
A) Yanl anlalmaktan korkma
B) Yaadklarn deil, dlediklerini yazma ve yorumlanmaktan
C) insanlar hep iyi ynleriyle grmeye almayla ilgili zel bilgileri dile getirmekten
Kanma
D)Bakalar ile ilgili zel bilgileri dile getirmekten kanma
E) Yazacaklaryla ilgi uyandrmayacan sanma

22. ok uzun zamandr tartlan bu konuda en gzel sz Milan Kundera sylyor-"Roman 21. yzyla yakmyor." Bence de roman 21. yzyla yakmyor. nk bu yzyldaki insanlarn yaam biimi, ne ar eyleri okumaya ne de oturup ar eyler yazmaya izin veriyor.
Bu szler aadaki sorulardan hangisine karlk sylenmi olabilir
A) Gnmzde romann teki yaznsal trler arasndaki yeri nedir
B) Okurlarn romandan beklentileri nelerdir
C) Sizce roman neden artk hi ilgi grmyor
D) Roman teki trlerden ayran zellikler deiti mi
E) Roman okumann kendine zg bir yntemi var mdr

23. "Yarnn olmas iin "dn"n olmas art. Bunlar yle birbirinden ayrlmaz eyler ki yarn kavgas yapann dnden haberi yoksa o kii glgesini yumrukluyor demektir.
Bu paradan aadaki yarglarn hangisi karlabilir
A) Gelecee ynelirken gemite yaplanlardan yararlanlmazsa btn abalar boa gider.
B) Bugnle yarn arasnda ba kurmak dnsel bir sorumluluktur.
C) Gelecein neler getireceini ancak sezgileri gl insanlar kestirebilir.
D) Bilginin yarar salamas, onun dnlerek kullanlmasna baldr.
E) Tartmalarn bir sonuca ulamas onlarn salam verilere dayanmasn gerektirir.

24. Ben, kendine zg patikas olmayan yazarlar sevmedim hi. Ama zellikli olmak iin zoraki bakaldr yazlar yazanlar deil, kendiliinden byle olanlar sevdim.
Bu szleri syleyenin, yazarlarla ilgili beklentisi nedir
A) Sanatsal yaratlarda, nemi konular seme ve ileme
B) Bakalarndan farkl olarak teki sanatlara yol gsterme
C) Var olan biimleri yen araylarla zenginletirme
D) Bilinen sanat akmlarnn dnda kalmay stnlk sayma
E) Kimseye benzememeyi doallkla baarabilme
25.Yazma eyleminin kimi durumlarda insana ac ektiren bir yan vardr. Szgelimi hayatta en sevdii insan kaybetmi birini betimlerken sanki bir sululuk duygusu uyanr iinizde. Betimlediiniz insann gzyalarna boulmu hli ister istemez sarsar sizi. Hi yaamadnz bir acy, yalnzca yazarak hayata imza atm olursunuz.
Bu parada yazma eyleminin hangi yn zerinde durulmaktadr
A) Okurlarn ilgi dnyasnn zenginletirilmesi
B) Yazlanlarn duyumsanarak anlatlmas
C) Acnn, hznn ve sevincin birlikte yanstlmas
D) Baarya ulamann nesnel bir tutum gerektirmesi
E) Yaam anlaml klan olaylara dayandrlmas

26. Okumaya baladmz her kurmaca metnin banda yazarla bir anlama imzalyoruz aslnda. Sen anlat, ne olursa olsun inanacam. Patlayan adamlara da, tepsilerin stnde savrulan ehirlere de, bir baka gezegendeki hayata da- Yeter ki dlerini inandrc kl, sahiciliini kaybetme, benim inancm da sarsma, diyoruz.
Bu parada anlatlmak istenen aadakilerden hangisidir
A) Okurlarn anlatlanlara inanmas, anlatlanlarn gereklik duygusu uyandrmasna baldr.
B) Sanatsal yaratlarn baars byk lde onlarn dlemsel eler iermesinden kaynaklanr.
C) Salt gerei anlatan yaptlar okurlar yeterince etkilemez.
D) Yaznsal rnlerin inandrcl okurlarn alglama gcyle ilgilidir.
E) Deiik yntemlerle kurgulanm metinler, okurlarda okuma istei uyandrr.

27.Kimleri okursunuzSevdiiniz yazarlar kimlerdirBu tr sorularn yantna gre karakter tahlili yaplr m, bilmiyorum. Ama yazarla okur arasndaki doku uyuumunun, metinden alnacak yaznsal zevki artrdna inananlardanm. rnein canl mzikleri, fosforlu turuncular seven biri, benim iin uygun okur olmayabilir. nk benim dnyam, dingin ruh hllerini anlatan mziklerden, gl kurular ve bordolardan holananlarn kendilerini bulabildikleri bir dnyadr.
Bu parada vurgulanmak istenen aadakilerden hangisidir
A) Okunandan, farkl yollar denenerek tat alnabilecei
B) Bir yazar yalnzca yaptlarna bakarak tanmann olanakszl
C) Okurlarn, kendi kiilik zelliklerine yakn sanatlarn yazlarn daha iyi anlayabilecei
D) Bir kitabn okunup bitirilmesinin, okurca beenildii anlamini gelmedii
E) Kimi yaptlar okuyabilmenin, zengin bir birikim gerektirdii

28. Duygular, dnceleri grnr klan g, dnya ile uzlaamama hliymi; bunu iyice kavradm. Frida Kahlo'nun bedensel aclar olmasa, Salieri, Mozart' kskanmasa, Dali kendine sevdalanmasa, Nzm yabanc bir lkede yaamak zorunda kalmasayd…..
Bu parann sonuna dncenin akna gre aadakilerden hangisi getirilemez
A) yaznsal ve kltrel tarihe bu lde katkda bulunabilirler miydi
B) bugn yaptklaryla hl adlarndan sz ettirebilirler miydi
C) onlar yaamla uyum iinde olsayd bugn sanatta gelinen noktaya ulalabilir miydi
D) acaba onlarn yaptlar olan o resimler, o iirler, o senfoniler yaratlabilir miydi
E) o yaptlarn gnmz insann daha iyi yaama koullarna ulatrd sylenebilir miydi

29. Edebiyat retmenimizin kendine zg bir yntemi vard. Byk yazarlardan, dnrlerden seilmi bir metni oaltr, dersten birka gn nce hepimize datrd. O metni hepimiz tekrar tekrar okurduk. Metnin ilgin yerlerini, yazarn dnya grn, o dnemin edebiyat anlayn bulur karrdk. Derslerde retmenimiz dncelerini belirtmez, gler yzle bizi dinler ve asl hedefe kendi abalarmzla ulamamz salard. Bylece derslerimiz tartmal bir len havasnda geerdi. Sokrat'n, Sofokles'in, Tolstoy'un, Montaigne'in metinlerindeki baz cmleler hl belleimdedir, bana hl yol gsterir.
Aadakilerden hangisi bu parada sz edilen retmenin bir zellii deildir
A) Dersini ekici klan
B) Konumaktan ok konuturan
C) Okuyup aratrmaya ynlendiren
D) Belirli dnce kalplarna bal kalan
E) Deiik trdeki klasik yaptlar sevdiren

30. Elbette elektronik a nmze yeni olanaklar getiriyor. Binlerce yllk hafzay teknolojinin yardmyla ok kk "ip"lere sdrabilmek ve bylece bilgiye kolayca ulaabilmek bizler iin de gelecek kuaklar iin de ok nemlidir. Ama btn bunlara karn kitap dediimiz nesnenin yks kolay kolay sonlanmaz gibi geliyor bana. Bu durumda ben yayncln iki yoldan gelieceini dnyorum. Bilgi younluu olan malzeme "e-kitaplar"da, sanatsal younluu olanlarsa ok gzel grnml "butik kitaplar"da toplanacak bence. Hatta giderek, kitap sahibi olmak, koleksiyonculukla e deer saylacak.
Bu parada aadaki ngrlerden hangisi yoktur
A) Bilgi kaynaklarnn sanal ortama tanabilecei
B) Teknolojideki gelimelerin eitim dzeyini ykseltecei
C) Kitaplarn nemini koruyaca
D) Kitaplarn biimsel deiime urayaca
E) Dnsel ve sanatsal nitelikli kitaplarn birbirinden ayrlaca
II.B M
2008 SS EDEBYAT SORULARI
1. I. Kimi airler iiri yalnzca uyakta aramaya kalkmlardr.
II. Bu akmn etkisindeki airler iirin, ierdii mazmunlar bakmndan kusursuz olmas gerektiini savunmulardr.
III. Bu airler, iirde veznin salad ritmi nemserler.
IV. Betimleyici iir anlayn benimseyen airler, canl, renkli iirler yazmlardr.
V. Bu iirde air, d dnyadaki varlklar kendi duygu dnyasna gre yorumlayarak farkl izlenimlere ulamtr.
Yukardaki cmlelerin hangileri iirin ahenk zellikleriyle ilgilidir
A) I. ve III. B) I. ve IV. C) II. Ve III. D) II. ve IV E) III. ve V

2. I. Ryan, pnarlarda buulanan nur
II. Sevgin, srma srma dklen afak
III. Senin iin ekin pyor yamur
IV. Senin'in tarlada byyor baak
Bu drtlkle ilgili olarak aada verilen bilgilerden hangisi yanltr
A) I. ve III. dizeler birbirleriyle tam uyakldr.
B) I. ve III. dizeler ile II. ve IV. dizeler arasnda apraz uyak vardr.
C) Dize sonlarnda redif yoktur.
D) y tutturmak iin nl dmesine bavurulmutur.
E) Dizelerin tm 4+4+3 durakldr.

3. Orta oyunuyla ilgili aadaki bilgilerden hangisi yanltr
A) Erkekler tarafndan canlandrlan kadn tipine "Zenne" ad verilir.
B) Baoyuncu, okumu, orta snf ehirliyi temsil eden "Kavuklu"dur.
C) Herhangi bir metne bal kalnmadan doalama olarak oynanr.
D) "Fasl" oyunun asl konusunun ilendii blmdr.
E) "Balama" ve "Frenk" oyuncu tiplerindendir.

4. Dil zellikleri dikkate alnrsa aadaki dizelerden hangisinin Cumhuriyet Dnemine ait olduu sylenebilir
A) eb-i yeldy mneccimle muvakkid ne bilir Mbtel-y gama sor kim geceler ka s'at
B) Leblerin mecruh olur dendn- sn-i buseden Llin ptrmek bu haletle muhal olmu sana
C) Tahamml mlkn yktn Hlg Han msn Aman dnyay yaktn te-i szan msn kfir
D) Slfr inceldi ve en yorgun yerinden krld ayna. Ayna pusluydu bunca yl nice sr tamaktan
E) Senin hsnn benim akm senin evrin benim. Demdem artar eksilmez tkenmez b-nihayettir

5.XV. yzyln balarnda yazya geirilen ----, adn yaratcs olduuna inanlan kiiden alr. Trklerin yaamn tarihsel, kltrel ve toplumsal bakmdan ok iyi anlatan bu yaratlar, ---- rnleridir. slamiyet ncesi dnemde oluturulan bu rnlere, bu dinin kabulnden sonra slami syleyi zellikleri de eklenmitir.
Bu parada bo braklan yerlere srasyla aadakilerden hangisi getirilmelidir
A) Dede Korkut Hikyeleri – szl edebiyat
B) destanlar – anonim halk edebiyat
C) Gktrk Yaztlar – ilk yazl edebiyat
D) tasavvufi iirler – divan edebiyat
E) seyahatnameler – halk edebiyat
6. (I) Yunus Emre, iirlerinde hibir insan, hibir dini ve mezhebi hor grmemi; duygularn engin ve evrensel bir sevgiyle dile getirmitir. (II) nsann, kendisi iin ne dnyorsa bakalar iin de ayn eyi dnmesi gerektiini vurgulamtr. (III) Buna karn yaad dnemi dar bir dnya gryle ele alarak yanstmtr. (IV) Bu arada erdemli olmay, gururdan ve kibirden uzak durmay, dnya malna ar lde nem vermemeyi tlemitir. (V) Ona gre iyilik etmek, bir gnle girmek, kimseyi krmamak, dinlemeyi bilmek, yerinde konumak erdemlerin banda gelmektedir.
Yunus Emrenin iirlerinin ieriiyle ilgili olarak, yukardaki numaralanm cmlelerin hangisinde verilen bilgi doru deildir
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

7. I. Hicivleriyle nldr. (Nef)
II. Hayriyye ve Hayrbd adl nl mesnevilerin airidir. (Nb)
III. nlenmesini Hsn Ak adl mesnevisi salamtr. (eyh Glip)
IV. Ssl nesrin en gzel rneklerinden biri olan Tazarrunmenin yazardr. (Ktip elebi)
V. Kefz-Znn adnda bir ansiklopedi kaleme alm, bu yaptta yaklak 10 bin yazar ve 15 bin eser tantmtr. (Sinan Paa)
Yukardaki numaralanm cmlelerle birlikte verilen sanat adlarndan hangi ikisi yer deitirirse bilgi yanll giderilmi olur
A) I. ve II. D) III. ve IV. B) I. ve V. C) II. ve III. E) IV. ve V.

8. Tanzimatn ilk kuan oluturan inasi, Ziya Paa, Namk Kemal ve Ahmet Mithat bu dnemin toplumsal yaamn deiik llerde edebiyata yanstmaya almtr. lk kuaktan sonra, ----, ----, ----, ---- oluan ikinci kuak, bu toplumsal sanat anlayn arka plana atarak daha ok “insan” ve onun kiisel servenini ele almtr.
Bu parada verilen bilgilere gre bo braklan yerlere aadakilerden hangisi getirilebilir
A) Tevfik Fikret – Cenap ehabettin – Ali Ekrem – Sleyman Naziften
B) Halit Ziya – Mehmet Rauf – Hseyin Cahit – Ahmet uaybdan
C) Rza Tevfik – Mehmet Emin – Mehmet kif – Muallim Naciden
D) Recaizde Ekrem – Abdlhak Hmit – Samipaazde Sezai – Nabizde Nzmdan
E) Yahya Kemal – Halide Edip – Yakup Kadri – Refik Halitten

9. Aadakilerden hangisi, Edebiyat- Cedde airlerinin bir zellii deildir
A) Romantik ve simgeci olma
B) iirlerini halk dilinin sz deerleriyle biimlendirme
C) Youn bir duygusallk yaama
D) Kendilerine zg bir iir dili oluturma
E) Doay nemli bir anlatm arac olarak kullanma

10.Mill Edebiyat akmn balatanlar, — kardklar Gen Kalemler dergisiyle mer Seyfettin, Ali Canip Yntem ve —. Bu akmn balca zellikleri, dilde yalnlk, halk edebiyatnn iir biimlerinden yararlanma hece lsn kullanma, konu seiminde yerlilik ola-rak zetlenebilir.
Bu parada bo braklan yerlere aadakilerden hangisi srasyla getirilmelidir
A) Manastr'da - Yakup Kadri'dir
B) stanbul'da- Mehmet kiftir
C) Selanik'te - Ziya Gkalptir.
D) zmir'de - Halide Edip'tir
E) Ankara'da - Yahya Kemal'dir

11. -----yaptlarndan biri olan Kuyucakl Yusuf ile Reat Nuri'nin -------- adl yapt Trk edebiyatnda kasaba gereklerini yanstan romanlardandr.
Bu cmlede bo braklan yerlere srasyla aadakilerden hangisi getirilmelidir
A) Sabahattin Ali'nin-Yeil Gece
B) Orhan Kemal'in-alkuu
C) Aziz Nesin'in - Dudaktan Kalbe
D) Rfat lgaz'n-Acmak
E) Kemal Tahir'in - Kavak Yelleri

12.-----, Tanzimat'tan I. Dnya Sava'nn sonuna kadar yetimi kuan dn ve yaaylarndaki deiikliklerin;------, Mill Mcadele Dnemi Anadolu'sunun;-----, Cumhuriyet'ten sonraki devrimler dneminin; ------, Atatrk'n lmnden sonraki yllarn eletirel bir yaklamla ele alnd yaptlardr.
Bu parada bo braklan yerlere getirilecek olan yapt adlar aadakilerin hangisinde doru olarak verilmitir
A) Panorama I - Panorama II - Yaban - Kiralk Konak
B) Kiralk Konak-Yaban - Panorama I - Panorama II
C) Yaban - Panorama I - Kiralk Konak-Panorama II
D) Kiralk Konak- Panorama I - Panorama II - Yaban
E) Panorama I - Yaban - Panorama II - Kiralk Konak

13. (I) ikinci Yeni iiri, Garip iirine bir tepkidir. (II) Baka bir deyile anlamdan, gerekten, yaamdan kopmann iiridir. (III) Anlamdan kurtulmak, soyutluu salamak iin duyulmadk yeni szckler retme yoluna gi-dilmitir. (IV) Sz dizimi deitirilmi, yeni tamlamalar kurulmutur. (V) Bu yeniliklere Orhan Veli, Oktay Rfat ve Melih Cevdet nclk etmitir.
Bu paradaki numaralanm cmlelerin hangisinde, kinci Yeni iiriyle ilgili bilgi yanl vardr
A) I. B) II. C) III D) IV E)V

14. Aadakilerin hangisinde bir bilgi yanl vardr
A) Gldrrken dndrmeyi de amalayan bir mizah anlaynn baarl rneklerini veren yazarlarmzn banda Aziz Nesin, Rfat Ilgaz ve Muzaffer zg'y sayabiliriz.
B) Deneme trnn zgn rneklerini veren Nurullah Ata, bir eletirmen olarak yeni iirimizin baar kazanmasnda etkili olmu bir yazarmzdr.
C) Sabahattin Eybolu, dnce adam kimliiyle hmanist dnn yerlemesi, halk bir kltrn olumas yolunda aba gstermi bir aydnmzdr.
D) iirlerini bireysel duyarlktan ok toplumsal duyarlkla biimlendiren Cemal Sreyya, Turgut Uyar ve Edip Cansever toplumcu gereki iirimizin ncleri arasnda yer alr.
E) Falih Rfk Atay, Trkenin inceliklerini tayan, yaln, akc anlatmyla an ve gezi yazlarnn bamsz birer tr boyutuna ulamasnda etkili olmutur.

15. Kimi yapt ve karakterler, okurca yle benimsenir ki yazarlar azlaryla ku tutsalar bile o yaptlarla karakterlerin glgesi altnda yaamaktan kurtulamazlar.
Aada verilenlerden hangisi bu cmlede anlatlanlara bir rnek oluturmaz
A) Dostoyevski, Su ve Ceza, Raskolnikov
B) Reat Nuri Gntekin, alkuu, Feride
C) Halide Edip Advar, Tatarck, Kr ismail
D) Victor Hugo, Sefiller, Jean Valjean
E) Halit Ziya Uaklgil, Mai ve Siyah, Ahmet Cemil

16. Babalar ve ocuklar arasndaki ilikileri anlatan yaznsal yaptlar arasnda ilk akla gelen romandr ------ Babalar ve Oullar'. Romann gen kahraman, nl bir yazarn dedii gibi her trl gerek varl yok sayan ar bireycilik demek olan Rus nihilizminin inandrc bir portresi olmasayd, yz krk yldr unutulmadan yaayabilir miydi
Bu parada bo braklan yere aadaki yazar adlarndan hangisi getirilmelidir
A) Turgenyev'in B) Tolstoy'un
C) Pukin'in D) ehov'un
E) Gogol'n

17. (I) Natralizm duyularla alglanabilir gerekliin tpatp yanstlmasn ilke edinmitir. (II) Endstrileme srecinde ortaya kan ekonomik ve ahlaksal bunalmla byk kent halknn eletirilmesi natralizmin temel konulardr. (III) Natralizmin kkleri, dnce tarihi asndan realizm iinde yer alr ama onu aar nk natralizm doay olduu gibi yanstmay amalar. (IV) Natralizmin temelinde deneysel doa bilimlerinin verileri yatar. (V) Natralizme gre, edebiyatn amac, ciddi konular, sanatl biimde ilemek; sanatta iyiye, geree ve gzele ynelmektir.
Bu paradaki numaralanm cmlelerin hangisinde belirtilenler, natralizm akmyla ilgili deildir
A) I. B) II. C)III. D) IV. E)VYorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.
Benzer Belgeler