Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

kırpıcı devrelerin sağlaması gereken şartlar

dogrukaynak Genel Konular » Genel(Hepsi) » kırpıcı devrelerin sağlaması gereken şartlar
Hit : 2647
Tarih : 19 Ocak 2011 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/3085) :
KIRPICI DEVRELER
tr
KIRPICILAR
Deşiken dalga ekillerinin istenmeyen ksmlarnn atlmas olayna krpma denir Bu ii yapan devrelere krpc devre denir Krpc devrelerde genelde krpma eleman olarak diyot kullanlr ve bu diyotun başlant ekillerine g”re seri ve paralel olarak isimlendirilir Bu devreler size aaşda anlatlacaktr
SERI KIRPICILAR
Bu devreler diyotun giriş sinyaline seri başlanması ile oluşturulur Diyot devreye başlanma yö”nüne gö”re giriş sinyalinin pozitif veya negatif kısmını kırpma işlemi yapar Yani diyot doşrutrlarmada ç‡ıkış sinyal verir, ters polarmada ise sinyali kırpar Dolayısı ile seri kırpıclar pozitif ve negatif olarak ikiye ayrlr
POZITIF SERI KIRPICI
Diyotun anot ucundan ‡k alnarak yaplan krpc devrelerdir Bu devrelerde sinyal diyotun katot ucuna verilir ve bu durumda diyot zerinden negatif sinyaller ge‡er, pozitifler ise ge‡mez Dolays ile pozitif krplma ilemi yaplm olur Bu devreler de ”ngerilimli ve ”ngerilimsiz olarak ikiye ayrlr Daha ”nce anlattşmz krpclar ”ngerilimsizdirler Aaşda ”ngerilimliler incelenecektir
ONGERILIMLI POZITIF SERI KIRPICI:
Ongerilimli krpclar ise diyotun ”nne bir gerilim kaynaş başlanmas ile oluturulur Bu kaynaşn deşerine g”re giri sinyalinde bir kaydrma yapar ve bu kaydrma sonucu krplma ilemi ger‡ekletirilir Bunlarda istenilen sinyali destekleyen veya engelleyen tipte olacak ekilde dz ve ters ”ngerilimli olarak ikiye ayrlr
DUZ ONGERILIMLI POZITIF SERI KIRPICI-
Bu krpclarda diyotun ”nne başlanan gerilim kaynaşnn y”n ”nemlidir Krpc pozitif alternans krptşndan ve ‡k sinyalinde desteklenme istendişinden gerilim kaynaşnn negatif ucu diyota bakar Dolaysyla giri sinyali yokken bile ‡kta negatif bir sinyal alnr Daha sonra devreye giri sinyali uygulandşnda bu sabit ‡k zerinle edilerek daha byk genlikli negatif alternanslar elde edilir
TERS ONGERILIMLI POZITIF SERI KIRPICI-
Bu devrelerde diyotun ”nne başlanan gerilim kaynaşnn y”nnn giri sinyalini engelleyici y”nde olmas durumunda elde edilir Yani gerilim kaynaşnn pozitif ucu diyota bakar Dolaysyla giri sinyalindeki gerilim deşeri gerilim kaynaşnn gerilim deşerine ulancaya kadar ‡ktan sinyal alnmaz Sonu‡ olarak bu devrenin ‡knda giri sinyalinin gerilim kaynaş kadar k‡ltlm hali g”rlr
NEGATIF SERI KIRPICI-
Diyotun katot ucundan ‡k alnarak yaplan krpc devrelerdir Bu devrelerde sinyal diyotun anot ucuna verilir ve bu durumda diyot zerinden pozitiftif sinyaller ge‡er, negatifler ise ge‡mez Dolays ile negatif krplma ilemi yaplm olur Bu devreler de ”ngerilimli ve ”ngerilimsiz olarak ikiye ayrlr Daha ”nce anlattşmz krpclar ”ngerilimsizdirler Aaşda ”ngerilimliler incelenecektir
ONGERILIMLI NEGATIF SERI KIRPICI:
Bu devreler diyotun ”nne bir gerilim kaynaş başlanmasyla oluturulur Bu kaynaşn deşerine g”re giri sinyalinde bir kaydrma yapar ve bu kaydrma sonucu krplma ilemi ger‡ekletirilir Bunlarda istenilen sinyali destekleyen veya engelleyen tipte olacak ekilde dz ve ters ”ngerilimli olarak ikiye ayrlr
DUZ ONGERILIMLI NEGATIF SERI KIRPICI
Bu krpclarda diyotun ”nne başlanan gerilim kaynaşnn y”n ”nemlidir Krpc negatif alternans krptşndan ve ‡k sinyalinde desteklenme istendişinden gerilim kaynaşnn pozitif ucu diyota bakar Dolaysyla giri sinyali yokken bile ‡kta pozitif bir sinyal alnr Daha sonra devreye giri sinyali uygulandığında bu sabit ‡k zerine modle edilerek daha byk genlikli pozitif alternanslar elde elde edilir
TERS ONGERILIMLI NEGATIF SERI KIRPICI
Bu devrelerde diyotun ”nne başlanan gerilim kaynaşnn y”nnn giri sinyalini engelleyici y”nde olmas durumunda elde edilir Yani gerilim kaynaşnn nagatif ucu diyota bakar Dolaysyla giri sinyalindeki gerilim deşeri gerilim kaynaşnn gerilim deşerine ulancaya kadar ‡ktan sinyal alnmaz Sonu‡ olarak bu devrenin ‡knda giri sinyalinin gerilim kaynaş kadar k‡ltlm hali g”rlr
PARALEL KIRPICI
Bu devreler diyotun ‡ka paralel başlanmasyla oluturulur Diyot devreye başlanma y”nne g”re pozitif veya negatif krpc olarak adlandrlr Diyot doşru polarmada iken zerinden akm ge‡er ve ‡k ksa devre ederek sinyal ‡kn engeller Dolaysyla krpma ilemi ger‡ekletirilir Ters polarmada ise diyot a‡k devre ”zellişi g”stererek ‡ka giri sinyalini aynen iletir
POZITIF PARALEL KIRPICI
€k diyot zerinden alnr fakat diyotun y”n sinyal pozitif alternansta iken doşru solarmada olacak ekilde devreye başlanr Dolaysyla pozitif sinyalde diyot ksa devre olur ve ‡k sinyal vermez B”ylece pozitif alternans krplr
ONGERILIMLI POZITIF PARALEL KIRPCI
Seri krpclarda olduşu gibi diyotun ”nnebir gerilim kaynaş başlanmasyla oluturulur Bu kaynak ayn ekilde ‡kta sabit bir gerilim oluturur ve giri sinyali bu sabit ‡k zerine modle edilerek krpma ilemi yaptrlr Bu devrelerde ters ve dz ”ngerilimli olarak ikiye ayrlr
DUZ ONGERILIMLI POZITIF PARALEL KIRPICI
Krpc devre pozitif alternans krptş i‡in bu devre negatif y”nde destekleme yapmas yani girite sinyal yokken bile ‡kta negatif bir sinyal olacak ekilde gerilim kaynaş başlanmas gerekir Buda gerilim kaynaşnn pozitif ucu diyota bakacak ekilde başlanmas ile oluturulur Dolays ile ‡ktan daha byk genlikli negatif alternans elde edilir
TERS ONGERILIMLI POZITIF PARALEL KIRPICI
Devre pozitif alternans krptş i‡in ve devre ters ”ngerilimli olduşu i‡in pozitif y”nde destekleme yapmas yani girite sinyal yokken bile ‡kta pozitif bir sinyal olacak ekilde gerilim kaynaş başlanmas gerekir Buda gerilim kaynaşnn negatif ucu diyota bakacak ekilde başlanmas ile oluturulur Dolays ile ‡ktan daha k‡k genlikli negatif alternans elde edilir
NEGATIF PARALEL KIRPICI
€k diyot zerinden alnr fakat diyotun y”n sinyal negatif alternansta iken doşru polarmada olacak ekilde devreye başlanr Dolaysyla negatif sinyalde diyot ksa devre olur ve ‡k sinyal vermez B”ylece negatif alternans krplr
ONGERILIMLI POZITIF PARALEL KIRPICI
Seri krpclarda olduşu gibi diyotun ”nnebir gerilim kaynaş başlanmasyla oluturulur Bu kaynak ayn ekilde ‡kta sabit bir gerilim oluturur ve giri sinyali bu sabit ‡k zerine modle edilerek krpma ilemi yaptrlr Bu devrelerde ters me dz ”ngerilimli olarak ikiye ayrlr
DUZ ONGERILIMLI NEGATIF PARALEL KIRPICI
Krpc devre negatif alternans krptş i‡in bu devre pozitif y”nde destekleme yapmas yani girite sinyal yokken bile ‡kta pozitif bir sinyal olacak ekilde gerilim kaynaş başlanmas gerekir Buda gerilim kaynaşnn negatif ucu diyota bakacak ekilde başlanmas ile oluturulur Dolays ile ‡ktan daha byk genlikli pozitif alternans elde edilir
TERS ONGERILIMLI NEGATIF PARALEL KIRPICI
Devre negatif alternans krptş i‡in ve devre ters ”ngerilimli olduşu i‡in negatif y”nde destekleme yapmas yani girite sinyal yokken bile ‡kta negatif bir sinyal olacak ekilde gerilim kaynaş başlanmas gerekir Buda gerilim kaynaşnn pozitif ucu diyota bakacak ekilde başlanmas ile oluturulur Dolays ile ‡ktan daha k‡k genlikli pozitif alternans elde edilir
SINUSOIDALI KAREDALGA YAPAN KIRPICI
Bu devre pozitif ve negatif ve negatif paralel krpc devrelerinin paralel başlanmasyla oluturulur ve giri sinyalinin genlişi byk se‡ilirse ‡kta pozitif ve negatif alternanslarda krpma ger‡ekletirileceşi i‡in kare dalgaya benzer sinyal elde edilir
 

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.