Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

krpc devrelerin salamas gereken artlar

dogrukaynak Genel Konular » Genel(Hepsi) » krpc devrelerin salamas gereken artlar
Hit : 2406
Tarih : 19 Ocak 2011 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2627) :
KIRPICI DEVRELER
tr
KIRPICILAR
Deiken dalga ekillerinin istenmeyen ksmlarnn atlmas olayna krpma denir Bu ii yapan devrelere krpc devre denir Krpc devrelerde genelde krpma eleman olarak diyot kullanlr ve bu diyotun balant ekillerine gre seri ve paralel olarak isimlendirilir Bu devreler size aada anlatlacaktr
SERI KIRPICILAR
Bu devreler diyotun giri sinyaline seri balanmas ile oluturulur Diyot devreye balanma ynne gre giri sinyalinin pozitif veya negatif ksmn krpma ilemi yapar Yani diyot dorutrlarmada ka sinyal verir, ters polarmada ise sinyali krpar Dolays ile seri krpclar pozitif ve negatif olarak ikiye ayrlr
POZITIF SERI KIRPICI
Diyotun anot ucundan k alnarak yaplan krpc devrelerdir Bu devrelerde sinyal diyotun katot ucuna verilir ve bu durumda diyot zerinden negatif sinyaller geer, pozitifler ise gemez Dolays ile pozitif krplma ilemi yaplm olur Bu devreler de ngerilimli ve ngerilimsiz olarak ikiye ayrlr Daha nce anlattmz krpclar ngerilimsizdirler Aada ngerilimliler incelenecektir
ONGERILIMLI POZITIF SERI KIRPICI:
Ongerilimli krpclar ise diyotun nne bir gerilim kayna balanmas ile oluturulur Bu kaynan deerine gre giri sinyalinde bir kaydrma yapar ve bu kaydrma sonucu krplma ilemi gerekletirilir Bunlarda istenilen sinyali destekleyen veya engelleyen tipte olacak ekilde dz ve ters ngerilimli olarak ikiye ayrlr
DUZ ONGERILIMLI POZITIF SERI KIRPICI-
Bu krpclarda diyotun nne balanan gerilim kaynann yn nemlidir Krpc pozitif alternans krptndan ve k sinyalinde desteklenme istendiinden gerilim kaynann negatif ucu diyota bakar Dolaysyla giri sinyali yokken bile kta negatif bir sinyal alnr Daha sonra devreye giri sinyali uygulandnda bu sabit k zerinle edilerek daha byk genlikli negatif alternanslar elde edilir
TERS ONGERILIMLI POZITIF SERI KIRPICI-
Bu devrelerde diyotun nne balanan gerilim kaynann ynnn giri sinyalini engelleyici ynde olmas durumunda elde edilir Yani gerilim kaynann pozitif ucu diyota bakar Dolaysyla giri sinyalindeki gerilim deeri gerilim kaynann gerilim deerine ulancaya kadar ktan sinyal alnmaz Sonu olarak bu devrenin knda giri sinyalinin gerilim kayna kadar kltlm hali grlr
NEGATIF SERI KIRPICI-
Diyotun katot ucundan k alnarak yaplan krpc devrelerdir Bu devrelerde sinyal diyotun anot ucuna verilir ve bu durumda diyot zerinden pozitiftif sinyaller geer, negatifler ise gemez Dolays ile negatif krplma ilemi yaplm olur Bu devreler de ngerilimli ve ngerilimsiz olarak ikiye ayrlr Daha nce anlattmz krpclar ngerilimsizdirler Aada ngerilimliler incelenecektir
ONGERILIMLI NEGATIF SERI KIRPICI:
Bu devreler diyotun nne bir gerilim kayna balanmasyla oluturulur Bu kaynan deerine gre giri sinyalinde bir kaydrma yapar ve bu kaydrma sonucu krplma ilemi gerekletirilir Bunlarda istenilen sinyali destekleyen veya engelleyen tipte olacak ekilde dz ve ters ngerilimli olarak ikiye ayrlr
DUZ ONGERILIMLI NEGATIF SERI KIRPICI
Bu krpclarda diyotun nne balanan gerilim kaynann yn nemlidir Krpc negatif alternans krptndan ve k sinyalinde desteklenme istendiinden gerilim kaynann pozitif ucu diyota bakar Dolaysyla giri sinyali yokken bile kta pozitif bir sinyal alnr Daha sonra devreye giri sinyali uygulandnda bu sabit k zerine modle edilerek daha byk genlikli pozitif alternanslar elde elde edilir
TERS ONGERILIMLI NEGATIF SERI KIRPICI
Bu devrelerde diyotun nne balanan gerilim kaynann ynnn giri sinyalini engelleyici ynde olmas durumunda elde edilir Yani gerilim kaynann nagatif ucu diyota bakar Dolaysyla giri sinyalindeki gerilim deeri gerilim kaynann gerilim deerine ulancaya kadar ktan sinyal alnmaz Sonu olarak bu devrenin knda giri sinyalinin gerilim kayna kadar kltlm hali grlr
PARALEL KIRPICI
Bu devreler diyotun ka paralel balanmasyla oluturulur Diyot devreye balanma ynne gre pozitif veya negatif krpc olarak adlandrlr Diyot doru polarmada iken zerinden akm geer ve k ksa devre ederek sinyal kn engeller Dolaysyla krpma ilemi gerekletirilir Ters polarmada ise diyot ak devre zellii gstererek ka giri sinyalini aynen iletir
POZITIF PARALEL KIRPICI
k diyot zerinden alnr fakat diyotun yn sinyal pozitif alternansta iken doru solarmada olacak ekilde devreye balanr Dolaysyla pozitif sinyalde diyot ksa devre olur ve k sinyal vermez Bylece pozitif alternans krplr
ONGERILIMLI POZITIF PARALEL KIRPCI
Seri krpclarda olduu gibi diyotun nnebir gerilim kayna balanmasyla oluturulur Bu kaynak ayn ekilde kta sabit bir gerilim oluturur ve giri sinyali bu sabit k zerine modle edilerek krpma ilemi yaptrlr Bu devrelerde ters ve dz ngerilimli olarak ikiye ayrlr
DUZ ONGERILIMLI POZITIF PARALEL KIRPICI
Krpc devre pozitif alternans krpt iin bu devre negatif ynde destekleme yapmas yani girite sinyal yokken bile kta negatif bir sinyal olacak ekilde gerilim kayna balanmas gerekir Buda gerilim kaynann pozitif ucu diyota bakacak ekilde balanmas ile oluturulur Dolays ile ktan daha byk genlikli negatif alternans elde edilir
TERS ONGERILIMLI POZITIF PARALEL KIRPICI
Devre pozitif alternans krpt iin ve devre ters ngerilimli olduu iin pozitif ynde destekleme yapmas yani girite sinyal yokken bile kta pozitif bir sinyal olacak ekilde gerilim kayna balanmas gerekir Buda gerilim kaynann negatif ucu diyota bakacak ekilde balanmas ile oluturulur Dolays ile ktan daha kk genlikli negatif alternans elde edilir
NEGATIF PARALEL KIRPICI
k diyot zerinden alnr fakat diyotun yn sinyal negatif alternansta iken doru polarmada olacak ekilde devreye balanr Dolaysyla negatif sinyalde diyot ksa devre olur ve k sinyal vermez Bylece negatif alternans krplr
ONGERILIMLI POZITIF PARALEL KIRPICI
Seri krpclarda olduu gibi diyotun nnebir gerilim kayna balanmasyla oluturulur Bu kaynak ayn ekilde kta sabit bir gerilim oluturur ve giri sinyali bu sabit k zerine modle edilerek krpma ilemi yaptrlr Bu devrelerde ters me dz ngerilimli olarak ikiye ayrlr
DUZ ONGERILIMLI NEGATIF PARALEL KIRPICI
Krpc devre negatif alternans krpt iin bu devre pozitif ynde destekleme yapmas yani girite sinyal yokken bile kta pozitif bir sinyal olacak ekilde gerilim kayna balanmas gerekir Buda gerilim kaynann negatif ucu diyota bakacak ekilde balanmas ile oluturulur Dolays ile ktan daha byk genlikli pozitif alternans elde edilir
TERS ONGERILIMLI NEGATIF PARALEL KIRPICI
Devre negatif alternans krpt iin ve devre ters ngerilimli olduu iin negatif ynde destekleme yapmas yani girite sinyal yokken bile kta negatif bir sinyal olacak ekilde gerilim kayna balanmas gerekir Buda gerilim kaynann pozitif ucu diyota bakacak ekilde balanmas ile oluturulur Dolays ile ktan daha kk genlikli pozitif alternans elde edilir
SINUSOIDALI KAREDALGA YAPAN KIRPICI
Bu devre pozitif ve negatif ve negatif paralel krpc devrelerinin paralel balanmasyla oluturulur ve giri sinyalinin genlii byk seilirse kta pozitif ve negatif alternanslarda krpma gerekletirilecei iin kare dalgaya benzer sinyal elde edilir


Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.