Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Yaltm malzemelerinin s iletim katsays

dogrukaynak dev-Ders » Fizik » Yaltm malzemelerinin s iletim katsays
Hit : 3302
Tarih : 19 Ocak 2011 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2437) :
nsanlar konforlu barnma ihtiyacn yaadklar btn zaman dilimlerinde hissetmilerdir evresel ve ekonomik gelimeler dorultusunda da karlatklar problemlere zmler aramlardr Bu nedenledir ki s yaltm malzemeleri ile ilgili bir ok alma 20yzyln ilk yarsnda yaplm ama gelitirilen bu malzemeler yaanlan petrol krizinin ardndan kullanlmaya balanmtr amzn zorlu artlar ise artk hayatmzn heralannda tasarruf yapmamz gerektirdii gibi enerji kaynaklarmzn azl ve evre kirlilii de yaamlarmz ciddi olarak etkilemektedir Bu nedenle s yaltm bugn iin olduu kadar gelecek iin de vazgeilmezdir
Tanm
Farkl scaklktaki iki ortam arasndaki s transferini azaltmak iin yaplan ileme s yaltm denir Bunu salayan malzemelere s yaltm malzemesi ad verilir Is yaltm malzemelerinin en temel zelligi (λ)s iletim katsaysdr
21 Is letim Katsays Bir malzemenin birbirine paralel iki yzeyinin scaklklar arasndaki fark 1 C oldugunda, yzeyin, birim alanndan (1 m2) ve bu alana dik yndeki birim kalnlktan (1 m), 1 saatte geen s miktardr Bu zellik malzemenin s yaltm zelligini belirler Is iletim katsays ykseldike malzemenin s yaltm zelligi azalr (ktlesir)
IS0 ve CEN Standardna gre s iletim katsays 0,065 W/mK deerinden kk olan malzemeler s yaltm malzemesi olarak tanmlanr Dier malzemeler yap malzemesi olarak kabul edilir
DKKAT Yaplarda kullanlan malzemelerin s iletkenlik saylar birbirinden farkldr Ama sadece s iletkenlik deeri (λ) 0,065 W/mK deerinin altnda olanlar s yaltm malzemesidir Beklentilerinize ve amacna ynelik bir s yaltm iin doru malzeme kullanldndan emin olunuz ve yaltm zellii olduu ne srlen malzemelerde s yaltm malzemesi olma artlarn kontrol ediniz
Uzun yllar yaplan uygulamalar 50 cm ve zeri bir kalnln optimum yaltm kalnl olduu kabul edilmitir Bugn, Avrupadaki pek ok ynetmelik ve standart, at ve duvarlarda U=02 W/m2Kdeeri aramaktadr Bu da yaklak 20 cm yaltm kalnlna tekabl eder Ancak, yaplarda 20 ila 50 cm arasnda deien yaltm kalnlklar ihtiyac, mimarlk almalarn, alan kst ve yksek maliyet nedeni ile olduka kstlamaktadr Bu nedelere bal olarak, bina yapmndaki gelimelerle birlikte, yaplar kaln boyutlu ve ar malzemelerden narin-ince boyutlu hafif malzemelere gemitir Bu durum, salad birok yarar yannda yap fizii ve s yaltm konularnda daha dikkatli davranmak gereini ortaya getirmitir Binann s yaltm; yapnn gerek kn, gerekse yazn karlaaca d artlar gvenle karlayabilecek ekilde dnlmelidir Binann s etkilerine kar yaltlmasnda ama, yapnn zararl boyutlarda s hareketleri ve buhar youmas sonucu zaman iinde yap hasarlarnn (don hasar, nem hasar, kflenme, bozulma, demir aksamnn rmesi-korozyonu vs) ortaya kmasn nlemektir Dolaysyla yapnn bakm masraflarn snrl dzeyde tutmak, yaanlan i ortamn konfor artlarna uygun, kn stma, yazn soutma enerjisinden tasarruf salayarak aile ve ulusal ekonomimize katkda bulunmaktr
Is Yaltm Malzemelerinde Uygulamaya Gre Aranmas Gereken zellikler
Is letim Katsays (W/mK):
0,065 W/mK degerinden kk olmaldr
Younluk (kg/m3):
Malzemenin birim hacminin (1 m3) ktlesine yogunluk ad verilir Is yaltm malzemelerinde yogunluk s iletim katsaysn pek etkilememekle birlikte malzemenin stabilitesi ve mekanik dayanm yogunlukla direkt ilgilidir Genellikle s yaltm malzemelerinin yogunluklar genis bir skalada degisken retilebilir Ancak ideal olan, boyutsal kararllk ve mekanik dayanm asndan en uygun yogunluklarn kullanlmasdr Dolaysyla malzeme seimi yaplrken konuda uzman kisilere danlmaldr
Yangn Snf (DIN 4102, BS476):
Yap ve yaltm malzemelerinin yangn srasndaki davranslarn lmek iin esitli deney metodlar gelistirilmistir Bu deneylere tabi tutulan malzemenin davran llr ve snflandrlr Bu deneylerin ve snflandrmalarn tarif edildigi Almanya da DIN 4102, ngilterede BS 476 standartlar bulunmaktadr
Scaklk Dayanm (C):
Her s yaltm malzemesinin zelliklerini kaybetmeye balayp deforme olmaya balad bir scaklk noktas bulunur Bu nedenle malzemenin uygulandg yerde maruz kalacag scaklk nceden belirlenmeli ve bu scaklga uygun malzeme seilmelidir
Mekanik Dayanm (kPa):
Is yaltm malzemelerinin mekanik dayanmlar genellikle, malzemede %10 deformasyon oluturan basma gerilmesi deeri olarak kabul edilir Bunun yansra baz malzemelerin ekme gerilmeleri de basma gerilmeleri ile birlikte mekanik dayanm zellii olarak verilebilir
Buhar Difzyon Direnci:
Bir malzemenin bnyesinden buhar geiine gsterdigi diren, o malzemenin buhar difzyon direncidir Buhar difzyon direnci ykseldike malzemenin iinden geebilecek buhar miktar azalr Is yaltm malzemelerinde, detaya gre degismekle birlikte, genellikle buhar difzyon direnci yksek olmas idealdir
Su Emme:
Is yaltm malzemelerinin en temel zellii s iletim katsaylarnn dk olmasdr Bu zellik malzemelerin bnyesinde bulunan durgun hava veya gaz ieren klcal aralklar veya gzeneklerdir Is yaltm malzemeleri su ile temas ettiklerinde bnyelerine bir miktar su emebilirler Bunun sonucunda malzemelerin s iletim katsaylar dser, yani s yaltm zellikleri bozulur Su emme miktarlar esitli testler uygulanarak belirlenir Is yaltm malzemelerinde su emme oranlarnn sfr veya sfra yakn olmas idealdir
- Boyutsal Kararllk100:
Is yaltm malzemelerinin boyutsal kararllklar olmaldr Yani malzeme uyguland andaki boyutlarn zaman ierisinde veya termel ve mekanik etkilerle kaybetmemelidir Baka bir ifadeyle, malzemelerin scaklk veya basnla ekil degitirmeleri ok az olmaldr
Balca Is Yaltm Malzemeleri
Cam Yn (TS 901 EN 13162)
Ta Yn (TS 901 EN 13162)
Ekstrude Polistren (XPS) (TS 11989 EN 13164)
Expande Polistren (EPS) (TS 7316 EN 13163)
Poliretan (PUR) (TS EN 13165)
Ahap Yn Levhalar (TS EN 13168)
Cam Kp (TS EN 13167)
Fenol Kp (TS EN 13166)
Genletirilmi Mantar Levhalar (TS EN 13170)
Is letim Katsays Dk Olan Ancak Is Yaltm Malzemesi Olmayan Yap Malzemeleri
Perlit ve perlitli sva
Ponza tas
Bims bloklar
Zotugla
Gazbeton
Malzemelerde, genel olarak, yaltm salayan havadr Dolaysyla, yaltm malzemesinin performans, havann s iletim katsays olan 25 mW/mK deeri ile snrldr Bu snrlamay aabilmek iin, aadaki teknolojilerin esas alnd yeni teknikler gelitirilmitir
Mikro gzenekli yaplar
Vakum teknolojileri
zel gaz dolgular
Is yaltm Malzemelerinin Is letim Katsaylarna Gre Snflandrlmas
Allagelmi Yaltm Malzemeleri--l>20 mW/mK
Mikro Gzenekli Yaltm Malzemeleri-10 < l < 20 mW/mK
Vakum Paneller-l

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.