Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Ya istiklal ya şlümle ile ilgili hikaye

dogrukaynak Genel Konular » Genel(Hepsi) » Ya istiklal ya şlümle ile ilgili hikaye
Hit : 3471
Tarih : 19 Ocak 2011 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/3161) :
Ya istiklal Ya şlüm!

Bağımsızlık ve hürriyetlerini her ne bahasına ve her ne karşlılgında olursa olsun zedeleme ve kayıtlamaya asla müsamaha etmemek;
bağımsızlık ve hürriyetlerini bütün mnasiyle koruyabilmek ve bunun için gerekirse, son ferdinin, son damla kanını akıtarak, insanlık tarihini şanlı örnek ile süslemek; işte bağımsızlık ve hürriyetin hakiki mahiyetini, geniş mnasını, yüksek kıymetini, vicdanında kavramış milletler için temel ve şlmez prensip Ancak bu prensip uğrunda her türlü fedakrlığı, her an yapmaya hazır milletlerdir ki,
devamlı olarak insanlığın hürmet ve saygısına lyık bir topluluk olarak düşünülebilirler


Tam bağımsızlık, bizim bugün üzerimize aldıgımız vazifenin temel ruhudur Bu vazife, bütün millete ve tarihe karşı yüklenilmiştir Bu vazifeyi yüklenirken, tatbik kabiliyeti hakkında şüphe yok ki çok düşündük Fakat netice olarak edindiğimiz görüşve iman, bunda, muvaffak olabilecegimize dairdir Biz, böyle işe başlamış adamlarız
Bizden evvelkilerin işledikleri hatalar yüzünden, milletimiz sözde mevcut zannolunan bagımsızlığında kayıtlı bulunuyordu şimdiye kadar Türkiye''yi, medeniyet dünyaslnda kusurlu gösteren neler düşünülebilirse, hep bu hatadan ve bu hataya uymadan doğmaktadır Bu hataya uyma neticesi; mutlaka, memleket ve milletin bütün haysiyetinden ve bütün yaşama kabiliyetinden soyunma ve uzaklaşmasını gerektirebilir
Biz; yaşamak isteyen, haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz Bir hataya uyma yüzünden bu özelliklerden mahrum kalmaya tahammül edemeyiz Bilgin, cahil, istisnaslz bütün millet fertleri, belki içinde bulunduklarl güçlükleri tamamen anlamakslzln, bugün yalnlz bir nokta etraflnda
toplanmış ve fakat sonuna kadar kanını akıtmaya karar vermiştir O nokta; tam bagımsızlığımızın temini ve devam ettirilmesidir
Tam bagımsızlık denildiği zaman, elbette siyasi, malî, iktisadî, adlî, askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek mnasiyle bütün bağımsızlığından mahrumiyeti demektir Biz, bunu temin etmeden barış ve sükÖ»na erişeceğimiz inancında değiliz

Esas Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır Bu esas ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla temin olunabilir Ne kadar zengin ve refaha kavuşturulmuş olursa olsun bagımsızlıktan mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lyık olamaz

Yabancl bir devletin himaye ve desteğini kabul etmek, insanlık özelliklerinden mahrumiyeti, beceriksizlik ve miskinligi itiraftan başka bir şey degildir Gerçekten bu aşağı dereceye düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez

Halbuki Türk''ün haysiyet ve izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir

Bundan ştürü,
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!!!!

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
(1919 - 1921 - 1928 tarihlerinde söylenmiş nutuklarından ve
yazılarından derlenmiştir!)
 

 »grafikle ilgili sorular, »tablo ve grafiklerle ilgili sorular, »masal ile ilgili test soruları, »sosyal duygusal alanla ilgili oyunlar, »atatürkün eğŸitimle ilgili sözlerinden bazı örnekler, »mehmet rauf ile ilgili slayt, »sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular, »kıskançlık ile ilgili kompozisyon çeşŸitleri yazma, »enzimler ile ilgili slayt, »adaletle ilgili sunu slayt,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.