Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Sosyoloji test sorular

dogrukaynak dev-Ders » Felsefe » Sosyoloji test sorular
Hit : 6492
Tarih : 17 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2430) :

1. Aadakilerden hangisi sosyolojinin inceleme alanna girmez

a) Toplumu meydana getiren geler
b) Toplumsal grup ve kurumlar
c) Toplumsal gelimenin dinamikleri
d) Toplumsal yapda bireyin davranlar
e) Sosyal hareketlilik ve deime

2. “Bir aratrmac, bir snftaki rencilere sevdiiniz arkadalarnzn en ok sevdiiniz zelliklerini, en oktan en aza doru sralaynz eklinde bir soru sormu ve elde edilen verilere gre de ok sevilen, orta derecede sevilen eklinde bir snflama yapmtr.”
Bu almada aratrmacnn kulland bilgi toplama yntemi aadakilerden hangisidir

a) Tmdengelim b) Tmevarm
c) Sosyometri d) Anket e) Monografi

3. Aadakilerden hangisi bir “sosyal olgu” rneidir

a) htilal b) I. Dnya Sava
c) 1999 Glck depremi d) Fransz ihtilali
e) Ali ile Ayenin evlenmesi

4. Sosyolojinin konusu olan sosyal olaylarla ilgili olarak sylendiinde aadakilerden hangisi yanl olur

a) Kaltm yoluyla kuaktan kuaa aktarlr
b) Saylarla ifade edildii iin istatistiin konusunu oluturur
c) Toplumdan topluma farkllk gsterir
d) Sadece somut etkenler aklanr
e) Gzlenebilir ve llebilir niteliktedirler

5. “Bir aratrmac, yeni kurulan bir siyasi parti hakknda semenlerin dncelerini renmek iin bir soru formu hazrlam ve bu formu oy kullanan semenlere gndererek cevaplamalarn istemitir.”
Bu aratrmada hangi veri toplama teknii kullanlmtr

a) Doal gzlem b) Grme c) Anket
d) Deney e) Sosyometri

6. “Spor yapan yzlerce insan zerinde uzun sre gzlemler yaptktan sonra “spor yapanlar, yapmayanlara gre daha uzun ve salkl yaamaktadrlar” yargsna ulaan bir aratrmacnn kulland yntem aadakilerden hangisidir

a) Birletirici metod b) Anket c) Analoji
d) Tmevarm e) Tmdengelim

7. “Aratrmac, bilgileri yz yze grerek toplar, ankette olduu gibi sorularn nceden belli bir plana gre hazrlar ve sorar. Aratrmann rahat bir ortamda yaplmas ve sorulara cevap verenin, aratrmacya gven duymas, sonularn salkl olmas asndan gereklidir.”
Parada anlatlan aratrma yntemi aadakilerden hangisidir

a) Sosyometri b) Gzlem c) Anket
c) Panel e) Grme

8. “Sosyolojinin aratrma tekniklerinden biri de, incelenen toplumu temsil eden kk bir birimin derinlemesine aratrlmasdr.”
Byle bir aratrma yapmak isteyen bir sosyolog aadaki tekniklerden hangisini kullanmaldr

a) statistiksel yntem b) Tmevarm
c) Tarihsel analiz d) Birletirici yntem
e) Monografik inceleme

9. Bir sosyal olguyu, sosyal olaydan ayran fark aadakilerden hangisidir

a) Saylarla ifade edilebilmesi
b) Yer ve zamannn belli olmas
c) Genel ve soyut olmas
d) nsanlar aras ilikinin rn olmas
e) Tekrarlanabilir olmas

10. “Toplumlar inceleyen sosyoloji iin toplumlarn evrimi, kltrn oluumu, insan rknn geliimini bilmek nemlidir.”
Buna gre sosyolojinin hangi bilimle iliki kurmas gereklidir

a) Siyaset b) Corafya c) Tarih
d) Antropoloji e) Psikoloji

11. Aadakilerden hangisi sosyolojinin ilgilendii konular iine yer almaz

a) Sosyal grup ve gruplar aras ilikiler
b) Aile kurumunun geirdii deiimler
c) Kltr ve kltrel deimeler
d) lkel toplumlarn kkeni
e) Ekonomik faaliyetler ve kkeni

12. Aada verilenlerden hangisi sosyolojiye ait bir zellik deildir
a) Her toplumda geerli olabilecek evrensel kurallar ortaya koyma
b) Toplumu bir btn olarak ele alma
c) Olmas gerekenle deil var olanla ilgilenme
d) Sosyal olaylar ok nedenli olarak ele alma
e) nyarglardan uzak objektif bir yaklam sergileme
13. Aadakilerden hangisi bir sosyal olay rneidir

a) stanbulun fethi b) Sava c) Seim
d) Boanma e) Deprem

14. Danmanlk yapt bir snfta snf ii duygu ve dnceleri ortaya karmaya alan bir retmene aadaki aratrma tekniklerinden hangisi yardmc olur

a) Sosyometri b) statistik c) Grme
d) Monografi e) Olay inceleme

15. “Bir sosyolog memur ailelerini incelerken ailelerin dini ve ahlaki deerlerini, yllk gelir ve giderlerini, dinlenme ve elenme alkanlklarn tm ayrntlar ile ele alp aratryor.”
Sz konusu yntem aadakilerden hangisidir

a) Anket b) Monografi c) Sosyometri
d) Olay inceleme e) statistik

16. Kuzey Amerikada geleneksel yaam biimlerini srdren Kzlderilileri uzun sre beraber yaayarak izleyen bir sosyolog aadaki yntemlerden hangisini kullanmtr

a) statistik b) Katlml gzlem c) Anket
d) Sosyometri e) Doal gzlem

17. “Sosyoloji, bireylerin davranlarn ele almaz. Birey ancak toplumsal bir varlk olarak sosyolojiyi ilgilendirir.” Yargsna gre, sosyoloji hangi bilimden farkldr

a) Tarih b) Antropoloji c) Psikoloji
d) Hukuk e) Felsefe

18. “Devlet yurtlarnda kalan genlerin sorunlarn tanmak isteyen bir sosyoloun, bu yurtlardaki genlerin arasna katlarak onlar gibi yaamas ve bu yolla bilgi toplamas” hangi aratrma tekniine rnek olur

a) Doal gzlem b) Grme c) Anket
d) Sosyometri e) Katlml gzlem

19. Bir topluluun yaayn aratrmak iin o toplulukla birlikte yaayan sosyoloun salkl bilgiler elde etmesini gletirebilecek olan etken hangisidir

a) Kendini toplulukla zdeletirmesi
b) nceden hazrlad sorulara cevap aramas
c) Topluluk yeleriyle iyi bir iletiim kurmas
d) nyargsz gzlemler yapmaya almas
e) Topluluu ayrntl olarak incelemesi
20. Aadakilerden hangisi Sosyolojinin, gleri incelerken en az ilgilenecei konudur

a) ve d glerin nedenleri
b) ve d glerin sonular
c) Glerin kiiler zerindeki etkileri
d) Glerin aileler zerindeki etkileri
e) gn alt kltrn deimesine etkisi

21. Aadakilerden hangisi toplumsal ynlarn zelliklerinden biri deildir

a) Sosyal ilikilerin snrl olmas
b) rgtlenmemi olmas
c) Geici olmalar
d) Mahalli olmalar
e) Kat davran kurallarnn egemen olmas

22. Sosyolojinin amalar iin aadakilerden hangisi sylenemez

a) Toplumlar iinde bulunduklar yer ve zamana gre anlamak
b) Toplumsal olaylardaki deimelerin altnda yatan sebepleri aratrmak
c) Bireysel farkllklarn oluumundaki sosyal etkenleri belirlemek
d) Farkl toplumlar arasndaki benzerlikleri saptamak ve genellemelere ulamak
e) Toplumsal deime sreci ile ilgili olarak ngrde bulunmak

23. Bir toplumun yada byk bir grubun tamamini anket uygulamak hem masrafl hem zahmetli bir itir. Byle bir durumda, zaman ve para kaybn nleyerek, anketi uygulamak iin aadaki tekniklerden hangisi kullanlr

a) Gzlem b) rneklem alma c) statistik
d) Monografi e) Tmdengelim

24. Sosyoloji bilimi aadakilerden hangisi ile ilgilenmez

a) Sosyal kurumlar arasndaki iliki ile
b) Bireyler arasndaki sosyal etkileimle
c) Bireyin hayatnn anlam ve amac ile
d) Toplumun sosyal yaps ile
e) Toplumdaki sosyal nor


 »sosyoloji hangi bilimlerle ilişkilidir, »masal ile ilgili test sorular, »dini hitabet test sorular,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.