Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Sifat nedir Sifat tamlamalari

dogrukaynak Ödev-Ders » Dil ve Anlatım » Sifat nedir Sifat tamlamalari
Hit : 837
Tarih : 11 Ocak 2016 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (2/617) :
SIFAT (ÖN AD)
İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir.Sıfatların varlığı isimlere bağlıdır.Bu nedenle sıfatlar tek başına kullanılmaz.Bu açıdan sıfatlar tamlama olarak karşımıza çıkar."Güzel kitapları hemen alırım."cümlesinde güzel sözcüğü kitap isminin özelliğini belirten bir sıfattır. Burada "kitap" isminden önce gelerek onun özelliğini belirtmiş ve sıfat olmuştur.Bu nedenle bir sözcük yalnız başına sıfat olamaz. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi mutlaka bir isimle kullanılır.Sıfatlar içinde niteleme ve belirtme sıfatları olmak üzere ikiye ayrılır.A. NİTELEME SIFATLARIVarlıkların yapısal özelliklerini ortaya koyan sıfatlardır. Niteleme sıfatları isimlerin nasıl olduğnu bildirir ve isme sorulan "nasıl" sorusuna cevap verir."Kimsesiz çocuklara yardım edelim."cümlesindeki "kimsesiz" sözcüğü "çocuklar" ın özelliğini belirtmektedir.Bu cümlede "çocuklar" ismine "nasıl" sorusunu sorduğumuzda "kimsesiz" cevabını almaktayız."Siyah gözlükler sana yakışmış."cümlesindeki "siyah" sözcüğü gözlüğün yapısal özelliğini anlatan bir sıfattır.Nasıl gözlükSiyah gözlük.Görüldüğü gibi isme sorulan "nasıl" sorusuna cevap veriyor.Adlaşmış SıfatBazen kişinin tam olarak bilinmediği ya da niteliğinin vurgulanmak istendiği durumlarda isim söylenmeyip sıfat, ismin yerine geçirilebilir. Bu tür sözcüklere adlaşmış sıfat denir.Adlaşmış sıfatlar niteleme sıfatlarıyla yapılır."Akıllı insanlar kendine güvenir."cümlesinde niteleme sıfatı olan "akıllı" sözcüğü,"Akıllılar kendine güvenir."cümlesinde "insanlar" isminin düşmesiyle adlaşmış sıfat olmuştur. B. BELİRTME SIFATLARIVarlıkların diğer varlıklarla ilgileri sonucunda aldığı özellikleri belirten sıfatlardır.Belirtme sıfatları varlıkların geçici özelliklerini belirtir.Belirtme sıfatları kendi arasında dört gruba ayrılır.
1. İŞARET SIFATI
Varlıkların bulunduğu yerleri gösteren sıfatlardır.Bu sıfatlar, söyleyen kişinin, sözünü ettiği nesneye uzaklığına göre değişir."Bu kitabı ben aldım."cümlesinde yakındaki kitabı,"Şu kitabı verirmisin"cümlesinde biraz uzaktaki kitabı,"O kitabı getirirmisin"cümlesinde çok uzakta olan ya da,sözü edilen kitabı işaret etme anlamı vardır.Yukarıdaki cümlelerde bulunan "bu,şu,o" sözcükleri işaret sıfatıdır.İşaret sıfatları,isme "hangi" sorusunun sorulmasıyla bulunur.Hangi kitapBu kitap.
2. SAYI SIFATLARI
İsimlerin sayısal özelliklerini bildiren sıfatlardır.Sayı sıfatları kendi içinde dörde ayrılır.a. Asıl Sayı Sıfatları İsimlerin sayılarını kesin olarak belirten sıfatlardır."Üç arkadaş geziye çıktık.""İzmir'de on gün kalacaktık.""Bu çantayı ancak iki kişi taşıyabilir."b. Sıra Sayı Sıfatı Varlıkların sırasını bildiren sıfatlardır.Sıra sayı sıfatları isimlere gelen "-ıncı,-inci" ekleri ile yapılır."Biz beşinci katta oturuyoruz.""Buradaki birinci günüm iyi geçmişti."c. Üleştirme Sayı Sıfatı İsimlerin eşit paylara ayrılmış olduğunu belirten sıfatlardır.Bu sıfatlar isimlere getirilen "-ar,-er" eki ile oluşturulur."Öğrencilere ikişer kitap verildi.""Her koşulda yarımşar saat kaldık." d. Kesir Sayı Sıfatı İsimleri kesirli olarak belirten sıfatlardır."Bu işte yüzde yirmi kr var.""Yarım kilo kıyma yeter."
3. BELGİSİZ SIFAT
İsimlerin sayı bakımından belirsizliklerini ifade eden sıfatlardır."Bazı işlerde acele edilmeli.""Birkaç arkadaş dışarıda bekliyor."Hiçbir emek boşa gitmez.""Bütün öğrencileri bahçeye çıkarmışlar.""Her konuda bilgi sahibi olmalıyız.""Bir gün yine karşılaşırız."cümlelerinde altı çizili sözcükler belgisiz sıfatlardır.Bu sözcükler, isimleri sayıca belirtmişler, ama onların ne kadar olduğunu belirtmemişlerdir.
4. SORU SIFATI
İsimlerin niteliğini,herhangi bir özelliğini soru yolu ile bildiren sıfatlardır."Nasıl şiirleri beğenirsiniz""Kaçar gün kaldın şehirlerde"Kaç soru çözmeli günde""Hangi konuyu işleyeceğiz"
SIFATLARDA KÜÇÜLTME
Sıfat olan sözcüğün anlamında küçültme ya da daralma "-cik,-ce,(-
ı)msı,(-
ı)mtırak" ekleri ile yapılır.Küçültme sıfatları;bu eklerin getirilmesi ile oluşan sıfatlardır.

"Küçük bir evleri vardı."cümlesinde "küçük" sıfattır ve kendinden sonra gelen ismin niteliğini belirtmektedir."Küçücük evleri vardı."cümlesinde "-cik" eki almış "küçücük" sözcüğü de niteleme sıfatıdır. Buradaki "küçücük" sözcüün "küçük" sözcüğünden farkı, eklendiği ismin anlamında küçültme yapmış olmasıdır.Küçük ev => küçücük ev"Ekmek ayvasının ekşimsi bir tadı vardı.""Üzerine mavimtırak bir ceket giymişti.""Masada kalınca bir kitap duruyordu."Yukarıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcükler küçültme sıfatlarıdır.
SIFATLARDA PEKİŞTİRME
Sıfatlarda pekiştirme, yani anlamın kuvvetlendirilmesi iki şekilde yapılır.
* .sıfat olan sözcüğün ünlüye kadarki ilk hecesi alınır, daha sonra "m,p,r,s" harflerinden uygun olanı getirilir. En son da sıfat olan sözcük tekrar yazılır.Te-r-temiz => tertemiz"Çocuklar bembeyaz elbiseler giymişlerdi.""Dümdüz yolda ilerliyorduk.""Şöyle yemyeşil çimenlerin üzerine uzansam!"cümlelerinde altı çizili sözcükler pekiştirme sıfatlarıdır.
* Sıfat olan sözcüğün tekrar edilmesi ile yapılır.Örneğin "çeşit" sözcüğünü düşünürsek,bu sözcüğün tekrra ederek bir ismi nitelediği durumlar pekiştirme sıfatıdır."Çeşit çeşit meyveler vardı masada.""Bahçede uzun uzun ağaçlar vardı.""Derin derin ırmaklar aşarak geldik."cümlelerinde altı çizili sözcükler pekiştirme sıfatıdır.
SIFATLARDA DERECELENDİRME
Sıfatlarda derecelendirme "pek, çok, daha, en ..." gibi sözcüklerle yapılır."Kardeşin onlardan daha akıllı biri."cümlesinde "daha" sözcüğü üstünlük,"En güzel kitap buydu."cümlesinde "en" sözcüğü en üstünlük,Çok güzel çiçekleri vardı."cümlesinde "çok sözcüğü aşırılık anlamı katmıştır.

 »portfolyo nedir, »sembolizm nedir, »fraktal nedir matematikte, »hikaye nedir, »matematikciler fraktal ornekleri nedir, »ses enerjisi nedir, »fraktal nedir, »özel konumun özelligi nedir, »tor topoğrafyası nedir, »teoremin ispatı nedir,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.