Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Sağlık bigisi-Soluk durmasi ve İlkyardim

dogrukaynak Ödev-Ders » Sağlık » Sağlık bigisi-Soluk durmasi ve İlkyardim
Hit : 1855
Tarih : 20 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1774) :
SOLUK DURMASINDA YAPILACAK YÖNTEMLER

Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı soluk durması meydana geldiğinde vakit geçirilmeden ilk yardım uygulanmalıdır. Soluk durmasında gecikecek ilk yardım hastanın ölümüne neden olur. Bu amaçla soluk durmasında uygulanacak ilk yardım basamaklarının bilinmesi gerekir. Bu basamakları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
Hastanın çevresindeki gereksiz kalabalıklar dağıtılarak tenha olması sağlanır. Soluğu duran kişi sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır. Hastanın başı, çene yukarı gelecek şekilde ve boynu elle gerdirilerek arkaya yatırılır. Vücudu sıkan kemer, kravat, gömlek yakası vb. şeyler gevşetilir. Parmaklara temiz bir mendil veya bez parçası sarılarak hastanın ağzı içinde toprak vb. şeyler varsa temizlenir. Daha sonra sun'i solunuma geçilir. Bu iş için önce hastanın burnu kapatılır ve ağzına varsa tülbent ya da benzeri bir şey serilir. İlk yardımı uygulayan derin bir soluk alır. Dha sonra ağzını hastanın ağzı üzerine yerleştirerek kuvvetlice üfler. Üfleme, hastanın göğsünü 1-2 cm yükseltecek şekilde olmalıdır. Üfleme sonucu hastanın göğsünün yükselip yükselmediğine bakılır. Soluk üfleyen ilk yardımcı, hastanın göğüsü şiştiği anda ağzını hastadan geri çeker. Soluk üflenmesi sırasında hastanın göğsü şişmiyorsa hasta yan çevrilerek iki kürek kemiği arasına 5-6 defa elle kuvvetlice vurulur. Daha sonra sun'i solunuma yeniden devam edilir. Sun'i solunum dakikada 12-15 defa tekrarlanır. Sun'i solunum hasta normal soluk alıp vermeye başlayıncaya kadar sürdürülür. Soluk durması çocuklarda meydana gelmiş ise ilk yardımı uygulayacak kişi çocuğun ağız ve burnunu ağzıyla örtecek şekilde kapatır, Az miktarda hava vererek, çok sayıda üfleme yapar. Yetişkinlerde üfleme 12-15 olmasına karşılık çocuklarda dakikada 40 defadır. Sun'i solunum yapılırken en yakın sağlık kuruluşuna haber verilmesi sağlanır. Soluk alıp vermeye başlatan hastanın sağlık ekibi gelinceye kadar yatması sağlanır, böylece hasta dinlenmiş olur.
Solunum durması halinde farklı sun'i solunum teknikleri uygulanmaktadır. Bunlardan en yaygın olarak bilinenleri "Holger-Nielsen tekniği" ve "silvester tekniği" dir. Holger - Nielsen tekniğinde uygulanacak esasları açıklayalım.
Hasta, başı yana dönük ve ayak seviyesinden biraz aşağıda olacak şekilde yüzüstü yatırılır. Hastanın elleri, dirsekler yana açık olacak şekilde birbirinin üstüne konulur. Daha sonra hastanın başı yana çevrilerek yanağın biri ellerin üzerine gelecek şekilde yerleştirilir. İlkyardım uygulayan kişi, hastanın baş tarafına, bir ya da iki dizini yere koyarak hastanın kürek kemiklerinin alt ucunun biraz aşağısında iki elin baş parmakları birbirine değecek şekilde eller açılarak yerleştirilir. İlk yardımcı kollarını tam gergin bir duruma getirir. Daha sonra vücudu baskı uygulayacak şekilde öne eğilir. Bu şekilde baskı yapılmasındaki amaç göğüs kafesini daraltarak akciğerlerdeki havayı boşaltmaktır. İlk yardımcı hastayı silkmeden ve basınç uygulamadan gövdesini yavaşca geriye çeker. Bu işlemi yaparken ellerini kaydırırken aynı zamanda hastanın dirsekleri tutulur. İlk yardımcı kollarını gergin vaziyete hastanın dirsekleriyle birlikte geriye doğru çeker. Diğer bir ifadeyle hastanın dirsekleri göğüs kasları gerilinceye kadar ilk yardımcı tarafından hafif yukarı olacak şekilde çekilir. Bu işlemden sonra ilk aşama tamamlanmış olur ve hastanın dirsekleri yere konur. Bu söylediğimiz işlemler peş peşe düzenli olarak dakikada 12-15 defa olacak şekilde tekrarlanır.


 »9 sınıf sağlık bilgisi 1 dönem 1 yazılı soruları ve cevapları,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.