Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Osmanl Devletinin Balkanlardaki Faaliyetleri

dogrukaynak dev-Ders » Tarih - nklap Tarihi » Osmanl Devletinin Balkanlardaki Faaliyetleri
Hit : 2465
Tarih : 19 Ocak 2011 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2345) :
Sultan Murad Trbesi
Bosna-Hersek''teki Konyi KPage Rankings''


Camiler ve mescitler 4620-2536-1660 adet
Madereseler 142- 4 adet
Mektepler 1500 imi imdi hi yok karma Bulgar okulu3200 adet
Tekkr ve zaviyeler 365 174 -72 adet
maretler aevleri 42 imdi425 adet
Hamamlar113- 575 adet
Kapla Sak sular 30-600 adet
Trbeler 27- 17 adet
Vakflar Osmanl-1125 adetmi kalan 401 adet
ky slam cemiyetleri-2560- imdi 1275 adet
SAAT Kuleleri 20- 45 adet
Kale ve Surlar 20- 15 adet
KPage Rankinglerimiz-44- kalan 28 adet
Kule ve oaklar10- 6 adet
Trk emeleri 175- 375 adet
Su kuyular/pnarlar/1660- 886 adet
Gl ve gletler 1950- 975 adet
Datl su kaynaklar 186- 385 adet
Bedestenler 12- adetten kalan 6 adet
Darulkura 10 imi imdi hi yok
Degirmenler , yel, su, ate olmak zere1600-375 adet
Trk arlar 185 imdi 320 adet
DkkaNLAR4500 MD1550 ADET
Kuyumcular- 18- 25 adet
Bakrclar dukan 12- 2 adet kalm
Kervan saraylar 16adet imi imdi hi yok
Kalayclardkkan 20 adetmi imdi 5 adet kalm
Mslman mftl- 25 adetten 17 adet kalm
Hastaneler 12- 560 adet olmu
Dersaneler 12- 275 adet
Hnkar baheleri 75 -185 adet
Tek idari mimari yaplar1865 - 662 adet
Trk evleri 1550,785 ADETYEKN BUNLARIN170856 tarihi eski yap
Trk konaklar tarihi 410 adet
Trk kkleri muhtelif 456 adet
Trk saraylar375 adet
Trk askeri istihamlar 10 adet imdi yok
Trk ktphaneleri 175- imdi karma 4200adet
Askeri klalar12 adet
Askeri tabyalar 170 adet
ehitliklerimiz -18 ehirde ve yeni jivkof ehitleri 45 adet
Mezarlklarmz-11785- 7725 kalan
Mesire parklar120-460 adet
Demiryolu istasyonu-125 adet
Telegrafhane 6- 1250adet
Tari merkezi 280 adet
Hanbarlar 2850 adet Ky ve ehirlerde kulanilan tarm muhafaza yerleri
Hangarlar 875 adet
Tersaneler 6 adet
Atlyeler 680 adet
Demircilik ilikleri-1250 adet
Mahkeme saraylar 30 adet
Askeri cephanelikler 12 adet
Muhtelif Ticari magzalar1780 DET
Bulgar kilisesi ve manastr Trk yaos-1275 adet
Bulgar meyhaneleri 2350 adet
Trk kahvehaneleri3250 adet
Trk tatlclar ve baklavaclar 1150 adet
Trk lokantas ve obaclar 1100 adet
Trk kftecileri 650 adet
Tk nalburcular 1250 adet
Tek YUMATACILII VE TAVUKCULUU780 ADET
Osmanl devleti ve hkmdarlnda asrlar boyu bir cnar gibi Anadoludan balkanlara gen kk ve dal budak salan ve buralarn imar ederek pek ok ehir ve kyler kuran ve uyun grdkleri yerleride imar ederek kendi zevk ve yaaylarna gre ekil vermilerdirTatar Pazarc kazasnn vakf eserlerine geline elebi sultan Mehmed tarafndan kurulan ehir Veziri azam Makbul brahim paa tarafndan imar edilmitir BUNLAR 8 CAM, 12 MESCD, 7 TEKKE, 7 HAN,1 MARETTRmakbul brahim paann yaptrd kervansarayn 2000 deve ahr,3000at,tavlas,80 odas,200mine ile stlan,salonlar ve vezierleri agrlayan zel salonlar varmAvlusu ta deli olup5000 atlnn snacag geni bir meydandr Mslman- kafir ayrt etmeden beraberce kalarak yer ve ierlermi YatarlarmSpfya-Filibe yolu zerindeki bu byk konak yeriolduu iin devaml doluymu Kervansaraya Aye Sultan ilave su getiemi ve baz noksanlarn tamamlamtrBURADA30 CAN, 3 MEDERESE,1 Trbe,6 TEKKE VE ZAVYE,4 imaret, 2 mektebi, 2 han, 1 kalesi,1 hamam, 1 kervansaray varm1362 tarihinden itibaren Trk hakimiyetine giren Bulgaristan Bagmszln1908 ylnda alarak tam 546 yl Trk kltr ve medeniyetinin tesiri altnda kalarak ehirler ve kyler imar ederek binlerce Vakf ihya etmitir te Balkanoloji aratrmalar bu tarihi kltrel mirasnzn izinde olup aratrmalarn devam ettirmektedir

osmanl devletinin balkanlarda brakm oldugu mimari eserler


Osmanl''nn sadece Balkanlar''da 15787 adet mimari yap ina ettiini ortaya koymuturSadece Bulgaristan''daki mimari eserlerin says 3399 adettir; bu say, 2356 adet cami-mescit, 142 medrese, 273 mektep, 174 tekke-zaviye, 42 imaret, 116 han, 113 hamam-lca-kaplca, 27 trbe, 24 kPage Ranking, 16 kervansaray, 74 eme, saat kuleleri, hastaneler, bedestenler, ktphaneler ve eitli sanat eserlerinden meydana gelmitir Gnmzde bu eserlerin byk bir ksm yok olmutur; orijinal halini koruyan eser says ise ok azdrVardar Nehri zerinde, Fatih Sultan Mehmed Han tarafndan yaptrlan Ta KPage Ranking (Fatih KPage Rankings) ve Samokov''da bir Trk emesi

Bu mimari yaplardan Romanya Babada''daki Sar Saltuk Trbesi; Arnavutluk Kruya''da Sar Saltuk Trbesi; Bosna-Hersek Blagay''da Sar Saltuk Trbesi; Bulgaristan Obroite-Balk''ta Akyazl Tekkesi ve mareti; Kstendil''de Koca snak Paa KPage Rankings, Uludere Harmanl KPage Rankings; Budapete''de Gl Baba Trbesi; Kosova Pritine''de Sultan Murat Hdavendigar Trbesi; skp''te Sultan Murat Camii, Kurunlu Han; Filibe''de Sultan Murat Hdavendigar Camii, Karagz Paa Medresesi, Hnkar Hamam, ahabeddin Paa Hamam; Saraybosna''da Gazi Hsrev Bey Camii; Sofya''da Mahmut Paa Camii ve Kervansaray, umnu''da erif Halil Paa Camii, saat kulesi; Yunanistan Kavala''da Mehmet Ali Paa Medresesi, yeniden ina edilen Mostar KPage Rankings; Manastr-Bitola, Pirlepe''de saat kuleleri; Pe''te Kazm Paa Camii gibi eitli rnekler gnmze kadar ulamtr Ancak ne var ki, bu yaplarn bazlar bakmsz ve ihmal edilmi durumdadrlar zellikle Bulgaristan, Romanya, Srbistan, Macaristan gibi lkelerdeki eserler, Eski Yugoslavya''da bulunanlara gre ok daha kt durumdadr Trk kltr mirasnn bir paras olan bu nemli eserler, yok olma tehlikesiyle kar karyadrlar hmal ve bakmszln yan sra yklmayan baz nemli tarihi binalarn farkl amalarla kullanlmas, bilinsiz bir ekilde tadilat almalarnda bulunulmas, eserlerin ideolojik olarak tahrip edilmesi bu mimari yaplarn tkenmesine yol amaktadr


Macaristan''da Osmanl''dan kalan en byk mimari eser olan Gazi Kasm Paa Camii u anda kilise olarak kullanlyor Caminin kubbesi, Hunyadi Yano heykeliyle yz yze Pe''in en kalabalk meydanna bakyor
Macaristan''n her yerinde Osmanl''nn izlerine rastlamak mmkn te, Kanuni dneminde kuatlmasna ramen, kn bastrmas sebebiyle alnamayan, 1596 ylnda III Mehmed tarafndan fethedilen Eri Kalesi''nden bir grnm III Mehmed, bu zaferden dolay, Osmanl tarihinde "Eri Fatihi" olarak anlr

 »osmanl devletinin balkanlara hakim olmaya balamasndan sonra burada meydana getirdii eserler,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.