Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

SS km sorular (tanzimat dnemiyle ilgili)

dogrukaynak dev-Ders » LYS » SS km sorular (tanzimat dnemiyle ilgili)
Hit : 24932
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2856) :
SS km Sorular - Tanzimat Edebiyat

1. Aada verilen belirtici niteliklerden hangi*sine Tanzimat romannda rastlanmaz

(1974/SYS)

A) Konular genellikle gnlk hayattan ya da tarihten alnr.

B) Cariyelik kurumunu ve alafrangalk zentisini iler.

C) Kiiler genellikle tek ynl ele alnr; iyiler mkfatlandrlr.

D) Olaylarn aknda rastlantlara ok yer verilir.

E) Romann iinde bilgi ve t vermekten kanlr.2. “Hemen hemen konusuz denecek kadar basit olan bu gldrnn iki byk zellii vardr-Bir yandan, bize edebiyatmzn o gne dek semtine uramad yeni bir gerekliin kapsn aar; mr yandan da ortaoyunu ve meddah hikayeleri gibi yerli sanatlardan yararlanr. Bylece, yazarn ulusal bir tiyatroya varacak en ksa yolu arad muhakkaktr.”

Bu yazya gre, aadaki yazarlarmzn hangisi, hangi yaptyla, nasl ulusal tiyatroya varacak en ksa yolu aramtr

(1978/SYS)

A) Namk Kemal, “Vatan Yahut Silistre” oyunuyla, vatan sevgisini dile getirerek

B) Abdlhak Hamit, “Eber” adl yaptyla, vatan sevgisini her eyin stnde tutarak

C) inasi, “air Evlenmesi” oyunuyla, halk geleneinden yararlanarak

D) Ahmet Vefik Paa, “Zoraki Takip” oyunuyla, Molierein bir yaptn Trkeye uyarlayarak

E) Abdlhak Hamit, “Sabr Sebat” adl yap*tyla, ataszlerimizi bol bol kullanarak3. “Gerek ky ve doal tasvirleri yannda, ky*lnn ufak tefek tasalarn, kyl psikolojisini gzel bir gereklikle veren “Karabibik” adli hikaye ile edebiyatmza ilk olarak “i konuma” dediimiz teknik girmi oluyor.”

Burada “i konuma” ile anlatlmak istenilen aadakilerden hangisidir

(1979/SYS)

A) Bir konuma iinde bakalarnn konumasn verme

B) ki kiinin kendi aralarnda ok yava sesle konumalar

C) Bakalarnn anlayamayaca bir dille konuma

D) ki kiinin kendi aralarnda kararlatrdk*lar imlerle (iaretlerle) konumas

E) Ruhsal durumu yanstan kendi kendine konuma4. “Bizde roman Halit Ziya ile balar. Namk Ke*malin roman, sadece denemede kald. Onunla hemen ayn yllarda ie balayan Mithat Efen*dinin halka okuma zevkini alamaktaki hizmeti inkar edilemez. Fakat sanat yaptnn ilk koulu olan, biimden daima yoksundu. Birok sorun*lara dokunmasna, hayatmzdaki aykrlklar grmesine, hatta yle byle srkleyici olaylar bulma yeteneine karn yazdklarna hibir ha*yat scaklk geiremedi. Bulduu baz yerli tipler, romanclk sanatna, ancak bakalarnn elinde yeniden yorulduktan sonra mal oldu.”

Parada Ahmet Mithatn romanclna ili*kin zelliklerden hangisine deinilmemitir

(1982/SYS)

A) Okuyucunun genel bilgisini geniletmeyi amalamas

B) Geni halk kitlelerine okumay sevdirmesi

C) Romanlarnn teknik ynden kusurlu olmas

D) Kimi romanlarnda “Realizm” izlerinin bulunmas

E) Kimi romanlarnda yerli hayat sahnelerine rastlanmas5. Ziya Paaya kar kargnl vard; biraz da bu krgnln etkisiyle olacak Harabatn kn iyi karlamad. Birinci cildi iin Tahrib-i Harabat ikincisi iin de Takipi yazd.

Bu paragrafta kendisinden sz edilen kii, aadakilerden hangisidir(1986/SYS)

A) inasi

B) Ahmet Vefik Paa

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Abdlhak Hamit

E) Namk Kemal6. Nabizade Nazmn Karabibik adl eseri ile ilgili aadaki ifadelerden hangisi yanltr

(1987/SYS)

A) Edebiyatmzda Realizmin baarl bir rneidir.

B) Krsal kesim gereine ilk kez deinilmitir.

C) Romandan ok, uzun hikaye zelliklerine sahiptir.

D) Kiilerin bulunduklar evreye gre yazlm baarl ilk eserdir.

E) lk psikolojik roman rneidir.7. Trk edebiyatnda Batl roman trnn ilk rnei olarak anlan, 1859da Fenelondan Divan edebiyatnn sanatl, adal anlatmyla zet olarak dilimize evrilen eser ve bu ese*rin evirmeni aadakilerden hangisidir

(1987/SYS)

A) Kamelyal Kadn – Ahmet Mithat Efendi

B) Sefiller – emsettin Sami

C) Emil – Ziya Paa

D) Telemak – Yusuf Kamil Paa

E) Robenson Hikayesi – Ahmet Vefik Paa8. Kimilerine gre edebiyattaki bilgiler, bilim ortamndan edebiyat ortamini bir tr eviridir. Edebiyat, bilginlerin daha nce aratrp bulduunu halka yayan bir aratan baka bir ey deildir. Edebiyat yazar, corafya, fizik, sosyoloji, tarih gibi eriebildii her kaynaa uzanr. Belli sonular, halk iin yorumlamak, halka amakla grevlidir bu tr edebiyat.

Yukarda belirtilen edebiyat anlayna uygun eserler veren yazarmz kimdir

(1987/SYS)

A) Namk Kemal

B) emsettin Sami

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Halit Ziya Uaklgil

E) Yakup Kadri Karaosmanolu9. Fransz edebiyatn rnek alan ve yazarlar byk lde etki*sinde kald. Bu akmn toplumculuk anlay Tanzimat yazarlarna ekici geldi. eyde akl ve mant n plana alan bu akm*dan Ekrem gibi sanatlar etkilendi.

Yukarda numaralanm yerlerin hangisinde bilgi yanl vardr(1990/SYS)

A) I B) II C) III D) IV E) V

10. Namk Kemal ile ilgili aadaki yarglardan hangisi yanltr(1990/SYS)

A) Edebiyat, dncelerini halka yaymak, bu yolla toplumu gelitirmek iin ara olarak kullanmtr.

B) Eski edebiyata kar olduu halde yeni dnce ve kavramlar yaymak amacyla yazd iirlerinin ounda, biim ve dil bakmndan eskiye bal kalmtr.

C) Bat iirini tantmak amacyla Fransz airlerinden manzum eviriler yapmtr.

D) edebiyattaki yerini, nesir alannda zellikle makale, piyes, roman, eletiri, tarih trnde yazd eserler belirlemitir.

E) Yazda konuma dilinin kullanlmasndan yana olmu ve zellikle tiyatrolarn olduka sade bir dille yazmtr.11. Aada verilen bilgilerden hangisi inasiye ait deildir(1993/SYS)

A) Dil ve edebiyat zerinde grlerini Lond*rada kan Hrriyet gazetesinde yaymla*d “iir ve na” makalesinde anlatmtr.

B) iirlerinde konu birliine ve btn gzelliine nem vermitir.

C) Franszcadan manzum olarak Trkeye e*virdii baz iirleri, asllaryla birlikte Terc*me-i Manzume adl bir kitapta toplanmtr.

D) Bat edebiyat yolunda eser veren ilk Trk sanatdr.

E) Dncelerini yaln ve ak bir anlatmla sylemeye, konuma dilini yaz dili haline getirmeye almtr.12. Onun tiyatro eseri, sahne teknii asndan zayf olduu gibi dil asndan da oynamaya elverili deildir. Piyeslerin bir blm manzum, bir blm nesir, bir blm de nazm–nesir kark olarak yazlmtr. Bunlarn birkann konusu gnlk hayattan alnm fakat ounda tarihi bir olay ilenmitir.

Bu parada sz edilen sanat aadaki*ler*den hangisidir(1995/SYS)

A) Abdlhak Hamit B) Muallim Naci

C) inasi D) Ahmet Vefik Paa

E) emsettin Sami13. Bu sanatmzn ad anlnca teki dallarda verdii rnlerden ok, iiri gelir akla. iirlerinde deiik dnemler vardr. Genlik yllarnda biim ve ierik ynnden eski iirin izinde yrrken, inasi ile tantktan sonra asl yolunu bulmutur. iirlerde eski biim yine srm ama ierik deimitir. zellikle de sosyal konulara arlk vermitir. Ancak vatan ve zgrlk akn dile getiren iirleriyle daha ok tannr.

Bu parada sz edilen sanat aadakilerden hangisidir(1995/SYS)

A) Ziya Paa B) Cenap ehabettin

C) Namk Kemal D) Recaizade M. Ekrem

E) Tevfik Fikret14. Tanzimat Edebiyatnn kurucularndandr. iir de yazm olmakla birlikte asl nn gazete*cilik alanndaki almalaryla salad. kard* Tasvir-i Efkr gazetesinde halkn anlayaca bir dille yazmann gerektiini savundu. Dzya*zda noktalama iaretini kullanarak dncele*rini ksa, yaln cmlelerle anlatt. Konuma di*lini baaryla kullanarak Bat tekniine uygun tiyatronun ilk rneini de o verdi.

Bu parada sz edilen sanat aadaki*lerden hangisidir(1998/SYS)

A) Namk Kemal B) Ziya Paa

C) inasi D) emsettin Sami

E) Agh Efendi15. -, Trk edebiyatnda - tarzda yazlm - tiyatrodur. Yaptn - (1859) ve - (1860) yllarda Trkiyede Trke oyunlar oynanan tiyatro yoktu.

Yukarda bo braklan yerlere, srasyla aadakilerden hangisinin getirilmesi gerekir(2006/SYS)

A) Zavall ocuk – zgn – bir – beenildii – yayld

B) Afife Anjelik – yeni – son – bilinmedii – tannmd

C) air Evlenmesi – batl – ilk – yazld – basld

D) Hasan Mellah – bilinen – gerek – vld – yerildii

E) Ak- Memnu – modern – klasik – okunduu – sevildii16. -da”y birletirip tiyatroyu olarak nitelendirmitir. Onun tiyatro hakkndaki dncelerini Harzemah Mukaddimesinden renmek mm*kndr.

Bu cmledeki alt izili szlerden hangisin*de bilgi yanl vardr(2006/SYS)

A) I B) II C) III D) IV E) V17. Tanzimat edebiyatyla ilgili aadaki yarg*lardan hangisi yanltr(2006/SYS)

A) Makale, fkra, deneme gibi Batdan alnm yaz trleri bu dnemde gazeteler araclyla edebiyatmza girmitir.

B) Yeni nazm ekilleriyle birlikte Divan edebiyat nazm ekilleri de kullanlmtr.

C) Ahmet Mithat, emsettin Sami bu dnemin romanclarndandr.

D) Vatan, millet, adalet, hrriyet gibi kavramlar bu dnemde kullanlmaya balanmtr.

E) Bu dnemde kan resmi gazeteler, Tercmn- Ahvl ve Tasvr-i Efkrdr.Tanzimat edebiyat CEVAPLAR

1 E

2 C

3 E

4 A

5 E

6 E

7 C

8 D

9 D

11 A

12 A

13 C

14 C

15 C

16 A

17 E


 »grafikle ilgili sorular, »tablo ve grafiklerle ilgili sorular, »masal ile ilgili test sorular, »sosyal duygusal alanla ilgili oyunlar, »atatrkn eitimle ilgili szlerinden baz rnekler, »dini hitabet test sorular, »mehmet rauf ile ilgili slayt, »sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular, »kskanlk ile ilgili kompozisyon eitleri yazma, »enzimler ile ilgili slayt,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

10 . soru cevab yok

Yazan: harun | Tarih: 2013-12-23 19:58:28