Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

SS km sorular (sz sanatlar)

dogrukaynak dev-Ders » LYS » SS km sorular (sz sanatlar)
Hit : 2676
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2423) :
SS km Sorular - Sz Sanatlar

1. “Yeile koan Londray grdke hep denizi kovalayan stanbulu dndm.” cmlesinde aadaki sz sanatlarndan hangisi vardr

(1974/SYS)

A) Tebih B) Tehis C) Mrsel mecaz

D) Tekrir E) Kinaye2. Kurban olam kurban olam

Beikte yatan kuzuya

Bu beyitte aadaki edebi sanatlardan hangisi yaplmtr(1976/SYS)

A) Cinas B) stiare C) Benzetme

D) Kiiletirme E) Abartma3. Ey benim sar tamburam,

Sen ne iin inilersin

im oyuk, derdim byk

Ben onunn inilerim.

Sazn gerekten de ii oyuktur. Ama burada anlatlmak istenen baka bir eydir.

Byle bir yazn sanat (edebi sanat) aa*dakilerden hangisinde vardr(1979/SYS)

A) Gleriz alanacak halimize.

B) u karma gs geren,

Ta barl dalar msn

C) Sakinler meclisten ekmi aya.

D) Ksmetimdir gezdiren, yer yer seni,

Ara ksan akbet yer yer seni.

E) Gl hasretinle yollara tutsun kulan.4. Ne efsunkr imisin ah ey didar- hrriyet

Esir-i akn olduk geri kurtulduk esaretten

Aadaki dizelerin hangisinde, yukardaki beytin ikinci dizesindeki sanata benzer bir sanat vardr(1980/SYS)

A) Karlar altnda bir ilkbaharm ben

B) Kar deil gkyznden yaan beyaz lmd

C) u bakr zirvelerin ardndan

Bir svari geliyor kan rengi

D) Ruhu her yerde buhurdan gibi yllarca tter

E) Ben garip izgilerle urarken ba baa

Rastlamtm duvarda bir air arkadaa5. “Menekeler klahn kaldrr”

dizesindeki edebi sanat, aadaki dizelerden hangisinde vardr(1981/SYS)

A) Gzel gitti diye pnar alad

B) Ak kuular skn etti yurdundan

C) Gl budam dal dal olmu

D) Kara yerde mor meneke biter mi

E) Gzlerim kapda kulam seste6. Da da o gzel ses btn etraf gezindi;

Grm ve geirmi denizin kalbine sindi.

Bu dizelerdeki kiiletirme, aadakilerden hangisinde yoktur(1982/SYS)

A) Bir sarmak uyanyordu uykusundan;

Geriniyordu bir eski duvarn svasndan

B) Bir bulut geldi stne bahenin,

Btn aalarn keyfi kat.

C) Toros dalarnn stne

Ay, un eledi btn gece

D) Eskici dkkanndaki asma saat,

elik bir al atm omuzlarna

E) Ay, zeytin aalarndan yere damlyordu;

Atm avucumu altna tuttum7. “Sakin ve rzgrsz havalarda, bacalar zerinden bir trl savrulup dalmayan dumanlar birbiri zerine nasl birikirse, bu sesler de ylece gn boluunda toplanyor, kolay kolay dalmyordu.

Bu cmlede birbirine benzetilen iki ey aadakilerden hangisidir(1984/SYS)

A) Hava – Rzgr

B) Rzgr – duman

C) Hava – Ses

D) Duman – Gk

E) Duman – Ses8. “Anadolu” kelimesinin, “Anadolu, hepimize hn, phe ve emniyetsizlikle bakyordu.” cmlesin*deki kullanlna benzer bir kullanm, aa*dakilerden hangisinde vardr(1984/SYS)

A) Ankara, btn Orta Anadoluya bir i kale vazifesi grmtr.

B) Erzurum, Trkiye corafyasna 1890 metreden bakar.

C) O gnlerde Konyann nasl yaadn ve ne dndn bilmiyoruz.

D) stanbulun asl manzarasna bir sivil mimari oluturmutur.

E) Bursa kadar muntazam bir devrin mal olan bir ehir bilmiyorum.9. “Ey saz benizli yolucu, sen, syle bana,

Ku umaz, kervan gemez sema yolunda;

Gndzn, gecenin hangi kovuunda

Dinlenmek iin gidip yatacaksn”

Burada airin “yolcu” diye seslendii “ay”dr.

Bunu, iirdeki hangi szlerinden karabiliriz

(1985/SYS)

A) sema yolunda

B) ku umaz, kervan gemez

C) saz benizli

D) gndzn, gecenin hangi kovuunda

E) dinlenmek iin gidip yatacaksn

10. “Artk dalar srtlarndan krklerini attlar. Fakat henz sabahlar serince olduundan, omuzlarna sislerden birer atk alyorlar. imdi rzgr aalar arasnda lk lk esiyor. Hece bcekler, grlecek ey!”

Parada kiiletirilen varlk, aadakiler*den hangisidir(1985/SYS)

A) bcekler B) sisler C) rzgr

D) aalar E) dalar11. Kalem byle alnmtr yazma

Yazm ka uymaz, km yazma.

Bu iki dizedeki sz sanat aadakilerden hangisidir(1986/SYS)

A) benzetme (tebih)

B) cinas

C) kiiletirme (tehis)

D) abartma (mbalaa)

E) istiare12. Durgun bir akamn erguvan rtsn

Yrtarken ekinerek gecenin kara eli

Yorgun bir glge, omzunda bir gnn yk

Srklyor ufuklara ar admlarn

Bu dizelerde kiiletirilen varlklar aada*kilerin hangisinde verilmitir(1987/SYS)

A) Yorgun omuz – srklenen ufuklar

B) Durgun bir akam – ar admlar

C) Erguvan rt – bir gnn yk

D) Akamn rts – omuzun yk

E) Gecenin kara eli – yorgun bir glge13. Ksmetindir gezdiren yer yer seni

Ara ksan akbet yer yer seni

Bu iki dizedeki sz sanat aadakilerden hangisidir(1988/SYS)

A) Mecaz B) Cinas C) Kinaye

D) stiare E) Hsn-i talil

14. Anavarza at oyna

Kana bulanm gmlei

Kyman a zalmlar kyman

Kr karnn bir deynei

Yal bir kadnn ldrlen tek olu iin duyduu acy dile getiren bu drtlkte, aadaki aklamalardan hangisine uygun bir sz sanat vardr(1988/SYS)

A) Bir anlam incelii yaratmak iin bildii eyi bilmez grnme

B) Bir szc, iki anlamn birden sezdirecek biimde kullanma

C) Bir szc, gerek anlam dnda baka bir szck yerine kullanma

D) Bir olgunun gerek etkenini bir yana bra*karak olguyu baka bir nedene balama

E) Birka eyi syledikten sonra onlarla ilgili baka eyleri bir sra gzeterek anlatma15. Adam, elini uzatt; tam onu koparaca srada, mor meneke-“Bana dokunma!” diye bard.

Bu cmledeki en belirgin sz sanat aadakilerden hangisidir(1989/SYS)

A) Tebih (benzetme)

B) Tezat

C) stiare

D) Kinaye

E) ntak (konuma)16. lahi, kabul senden ret senden; ifa senden, dert senden- lahi, iman verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaim eyle.

Bu paradaki alt izili szckler aadaki*lerden hangisine rnektir(1989/SYS)

A) male B) Seci C) Aliterasyon

D) Redif E) Cinas17. Yalnz zaman olur baz akamlar

Bir kadn ehresi; yanarken camlar

Bir lahza belirir lo aynalarda

Bu dizelerde geen, “yanarken camlar” s*znde, aadaki aklamalardan hangisine uygun bir sz sanat vardr(1990/SYS)

A) Bir durumu, gerekte olduundan daha stn gsterme

B) Bir sz benzetme amacyla bir sz yerine kullanma

C) Birden ok anlam bulunan bir szc uzak anlamyla kullanma

D) nsanlara zg bir nitelii cansz varlklara aktarma

E) Bir olguyu, gerek nedeninin dnda, hoa giden bir nedene balama18. Yaptlarnda daha ok krsal kesim insanlarn anlatan birka yazar, Yakup Kadri Karaosman*oluyla grmeye gider. Bu ilgiden ok honut olan Yakup Kadri, bir ara merakla konuk yazarlara nerelerden geldiklerini sorar. Yazarlardan biri glerek-“Yabandan geliyoruz stat, Yabandan!” der.

Parada geen “Yabandan geliyoruz.” sznde, aadaki aklamalarn hangisine uygun bir sz sanat vardr(1990/SYS)

A) Bir anlam incelii yaratmak iin bildiini bilmezlikten gelme

B) Bir szc allm anlamnn dnda bir anlamda kullanma

C) Sylenmek isteneni en az szckle anlatma

D) Bir gerei sezdirmek iin bir sz hem gerek hem mecaz anlamyla kullanma

E) Sz arasnda, bilinen bir duruma iaret etme

19. Nedir can kim an sen nazenin canane vermezler

Sana ak olanlar yoluna cana ne vermezler

Bu dizelerde olduu gibi, sylenileri bir, anlamlar ayr sz bir arada bulundurma sanat aadakilerden hangisidir

(1991/SYS)

A) Cinas B) Hsn-i talil C) Tehis

D) Tevriye E) ntak20. Aadaki dizelerin zellikle hangisinde bir abartma vardr(1991/SYS)

A) Bir ah eksem da ta eritir.

Gzm ya deirmeni yrtr.

B) Bu topraklar ecdadmn oca

Evim, kym hep bu yerin buca

C) Ne doan gne hkm geer

Ne halden anlayan bulunur.

D) Derdim oktur hangisine yanaym

Yine tazelendi yrek yaras

E) Ykseinde byk naml karn var

Alanda mor smbll bam var21. (I) Dik, sarp bir dorua trmanan bir dacy andryor deneme yazar. (II) Yamata ayan koyaca bir yer aryor. (III) Elleriyle tutunacak bir yer seiyor. (IV) pini takaca bir kaya paras gzlyor; adm adm trmanyor, snaya snaya ykseliyor. (V) Tepede, ulat noktada, bir dac gibi gven duygusu saryor iini.

Yukardaki cmlelerin hangisinde benzetmeye yer verilmitir(1992/SYS)

A) I ve III B) I ve V C) II ve III

D) II ve IV E) IV ve V22. Aadakilerin hangisinde bir kinaye vardr

(1992/SYS)

A) Gnl sevdiinden sour

Grlmeyi grlmeyi

B) Glgesinden dinlendiim

Koca amlar yerinde mi

C) u karma gs geren

Ta barl dalar msn

D) Elbet bir devasz dertten

Doan gz bir zaman alar

E) Utu kularn kervan

Her biri bir dala gider23. Aadaki dizelerden hangisinde drt esi de bulunan bir “tebih” vardr(1995/SYS)

A) Her hatra bir damla ya olduka gzmde

B) Grdm deniz dedikleri bin yal ejderi

C) Canland hayalimde o mazideki yazlar

D) Her glge bir insan kadar inceydi, derindi

E) Ben byle deildim, bu deniz byle deildi24. Aadaki beyitlerin hangisinde “cinas” vardr

(1995/SYS)

A) Gnlmle oturdum da hznlendin o yerde,

Sen nerdesin ey sevgili, yaz gnleri nerde.

B) Ksmetindir gezdiren yer yer seni

Ara ksan akbet yer yer seni

C) Akam lekesiz, saf, iyi bir gz gibi akam;

Ta kar bayrlarda tutumu iki am

D) Gzlerin mahmur olurmu her zaman

Pek yamansn, pek yamansn, pek yaman

E) Grmeden mecnunlarn sahradaki cemiyyetin

Sevdiim mek-i nigah eylesin ahularla sen25. Aadaki dizelerin hangisinde bir sz sanat yoktur(1996/SYS)

A) Dlerimde bir gzel

Bak ayva r

B) Tam otlarn sarard zamanlar

Yere yzkoyun uzanyorum

C) Asl salkmlardr ocuklar

Analarn uzun eteklerinde

D) Salarn uuuyor rzgrda

Her telinde ayr bir kalp arpyor

E) Aclarm, aclarm benim

iee durmu badem aac

26. Tablasndaki taze salatalklar vmek iin, “Badem bunlar, badem” diye baran satc, aadaki sz sanatlarndan hangisine bavurmaktadr(1995/SYS)

A) Benzetme B) Tenasp C) Kinaye

D) Hsn-i talil E) Mecaz- mrsel27. Aadaki cmlelerin hangisinde, trnak iine alnm szlerde bir sz sanat vardr

(1997/SYS)

A) Ben, sizin sandnz gibi “nl biri” deilim.

B) “Be snfl, tek retmenli” bir ilkokulda okudum ben.

C) Dergi yneticilerinin bu “hogrl tutum”u duygulandrd beni.

D) Emekliliin nasl “g bir i” olduunu bilmiyorum henz.

E) “Aslann azndaki”ne yetimek iin kouturup duruyorum.

28. ocuun birine sormular:

– Ne olacaksn

– Adam olacam, demi.

ocuun bu yant aadakilerden hangisi*ne rnek olabilir(1998/SYS)

A) Benzetme B) Kinaye C) Tenasp

D) Mecaz- mrsel E) Hsn-i talil29. (I) Gne yava yava ykselirken antik kent aydnlanmaya balyor. (II) Gnele birlikte, kentin gemiindeki bilinmeyen ynlerin de ortaya kacan sanyor insan; ama bir sre sonra yanldn anlyor. (III) Yzyllardr yalnzla alm, unutulmu bu kentin gemiini dnyor. (IV) Acaba bu tiyatro sahnesinde ka oyun sergilendi, odeonda ne gibi sorunlar tartld, lmne savalar nasl yaand buralarda(V) Bugn, btn bunlardan habersiz, tarih sahnesindeki roln tamamlam ve marur bir sessizlie gmlm bir kentle kar karyayz.

Bu paradaki numaralanm cmlelerin hangilerinde kiiletirme sanat vardr

(2006/SYS)

A) I ve II B) I ve IV C) III ve IV

D) III ve V E) IV ve V1 E

2 B

3 B

4 A

5 A

6 E

7 E

8 C

9 A

10 E

11 B

12 E

13 B

14 C

15 E

16 B

17 B

18 D

19 A

21 B

22 C

23 D

24 B

25 B

26 E

27 E

28 B

29 D »grafikle ilgili sorular, »tablo ve grafiklerle ilgili sorular, »dini hitabet test sorular, »sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.