Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

SS km sorular (servet-i fnun dnemiyle ilgili)

dogrukaynak dev-Ders » LYS » SS km sorular (servet-i fnun dnemiyle ilgili)
Hit : 17408
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2746) :
SS km Sorular - Servet-i Fnun


1. Aadakilerden hangisi “Servet-i Fnn d*nemi” sanatlarnn ortak ynlerini belirle*yen zelliklerden biri deildir(1977/SYS)

A) Dilde “halka doru” ilkesini benimseme

B) Bat sanat akmlarnn etkisinde kalma

C) Eski szcklerle, yeni kavram ve imgeler oluturma

D) “Sanat iin sanat” grne balanma

E) Kafiyenin kulak iin olduunu benimseme

2. “Romann yapsna ilikin teknik kurgu elerinden biri de, kompozisyondur. Kompozisyon, romanda gelitirilen durum ve eylemlerin dzenlenmesi, aralarnda salkl bir dengenin kurulmas anlamini geliyor.”

Bu aklamaya gre, aadaki romanclar*mzdan hangisi tekilerden daha baarl rnekler vermitir(1980/SYS)

A) Namk Kemal

B) Halit Ziya

C) Sami Paazade Sezai

D) Ahmet Mithat

E) Hseyin Rahmi

3. Bir yazar yle diyor-“Nerde bir edebiyatn baladn grsek, orada sokan yaz masas ile birletiini grrz. Malherbe soka dinledi, Dickens soka edebiyata soktu. Bir romannda geen “sokan anahtar” sz bu yazarn sanatn anlatmaya yeter. Pukinde de sokan anahtar vardr. Bize gelince, bu sihirli anahtar ou zaman yazarlarmzn eline hibir zaman gemedi.”

Yazarn “sokan anahtar” sz ile anlatmak istedii zellik aadaki yazarlardan hangisinde vardr(1982/SYS)

A) Recaizade M. Ekrem

B) Namk Kemal

C) Halit Ziya

D) Hseyin Rahmi

E) Mehmet Rauf

4. “Hasta ocuk, Nesrin ve Balklar, gnlk hayatta izlenimlerinden esinlenerek oluturul*mu manzum hikayeleridir. Manzumelerde Fik*retin yapt ey, konuma diline yakn bir iir dilini bulmak olmutur. Ayrca aruzla yazlm dizelerin, teden beri sregelen bamszln bozmu ve manzumeyi dizelerden oluan bir btn halinden, basbaya cmlelerden yaplm bir yaz haline getirmitir.”

Bu paragrafta Tevfik Fikretin hangi zelliinden sz edilmemitir(1983/SYS)

A) Nazm nesre yaklatrmasndan

B) iirlerinde toplumsal konulara da deinmesinden

C) Beyit btnln krmasndan

D) Aruzu, Trkeye ustalkla uygulamasndan

E) iirlerinde yaanlan gerekleri yanstmasndan

5. Edebiyatta Realizmin ncs olmutur. Romanlarnda aydn kiileri ve evrelerini, hikayelerinde ise halkn yaay ve adetlerini anlatmaya almtr. Eserlerinde, allm olandan ayr bir szdizimi vardr. Batl roman ve hikaye tekniine uygun, ilk baarl rnekler onundur. Romanlarnda, ruh zmlemelerine nem vermitir.

Bu zelliklerin tmne birden sahip olan yazar, aadakilerden hangisidir

(1985/SYS)

A) Recaizade Mahmut Ekrem

B) Nabizade Nazm

C) Halit Ziya Uaklgil

D) Yakup Kadri Karaosmanolu

E) Halide Edip Advar6. Yeni bir duyarll, yeni bir iir akmn geli*ti*rirken Baty gn gnnde izlerler. Ama bir ara*y dneminin btn kark etkilerini ierir iirleri. Romantik, Parnas, Sembolisttirler. Doaya ynelirler. Ama bir resimdir doa onlar iin. Dle gerek atmas, karamsarlk, ka egemendir iirlerine. Hem benimsedikleri sanat anlay, hem de dnemin siyasal koullar, iine kapank, bireyci bir iire ynelmelerine yol amtr.

Bu parada iirlerinin ortak zelliklerinden sz edilen airler, aadakilerden hangisiyle adlandrlr(1987/SYS)

A) Be Hececiler

B) Tanzimatlar

C) Yedi Mealeciler

D) Servet-i Fnncular

E) Milli Edebiyatlar7. Tanzimat dnemi airlerinden Recaizade M. Ekremin evresinde toplanan genler, artk kendi balarna var olmann yollarn ararlar ve bir der*gide birleirler. Bunlarn arasnda, sonradan ro*manc olarak n kazanm iki yazarmz da vardr.

Paragrafta sz edilen dergi ile iki yazar*mz aadakilerin hangisinde bir arada verilmitir(1988/SYS)

A) Servet-i Fnn; Halit Ziya, Mehmet Rauf

B) Malumat; Hseyin Cahit, Ahmet Rasim

C) Gen Kalemler; Halit Ziya, mer Seyfettin

D) Servet-i Fnn; Sami Paazade Sezai, Hseyin Cahit

E) Malumat; Mehmet Rauf, Hseyin Rahmi8. Aadakilerden hangisi, Servet-i Fnn edebiyatnn zelliklerinden biri deildir

(1989/SYS)

A) Sone, terzarima gibi nazm biimlerinin benimsenmesi

B) Aruz vezninin kullanlmas

C) Romanlarda, olaylarn genellikle stanbul dnda gemesi

D) Nazmn nesre yaklatrlmas

E) Yabanc szcklerle ykl bir dil kullanlmas9. ryen, yozlaan stanbul ve bu stanbulun rm, yozlam insanlar- Mithat Cemal Kuntayn romanlarndan srekli olarak bir kf kokusu gelir burnunuza. stanbulun birbirini izleyen dnemini yanstmak isteyen yazar, gzlerini hep bu kokumulua dikmitir. Yalnz kiisel karlar peinde koanlar, dalka*vuklar, jurnalciler- Bir pislik, bir kokumuluk perdesine brnm olarak anlatr stanbulu.

Aadaki airlerden hangisi stanbulu iirinde bu parada belirtilen ynleriyle yanstmaya almtr(1990/SYS)

A) Cenap ehabettin B) Tevfik Fikret

C) Mehmet Emin D) Mehmet Akif

E) Celal Sahir10. Aadakilerden hangisi Servet-i Fnncu*larn iir zelliklerinden biri deildir

(1992/SYS)

A) Kafiyede ekilden ok, ses benzerliine nem verme

B) Konu birliine ve btn gzelliine nem verme

C) Nazm nesre yaklatrma

D) Konuyla vezin arasnda bir ahenk ilgisi arama

E) Herkesin anlayabilecei bir dil kullanma11. Yeni bir duyarl, yeni bir iir dilini oluturma*ya alrken Baty hemen hemen gn gn*ne izlemilerdir. iirlerinin imgelerle ykl, sanatl bir yaps vardr. zellikle benzetmeler ve sfatlarla varlklarn gerek grnlerini deitirmeye almlardr. Ak, doa, aile yaam, kiisel tedirginlik ve yaknma temalarn iirlerinde bol bol ilemilerdir.

Bu parada sz edilen edebiyat topluluu ve onun yelerinden biri aadakilerin hangisinde birlikte verilmitir(1993/SYS)

A) Tanzimat – Abdlhak Hamit Tarhan

B) Servet-i Fnn – Cenap ehabettin

C) Garipiler – Orhan Veli Kank

D) Milli Edebiyat – M. Emin Yurdakul

E) Cumhuriyet Dnemi – Faruk Nafiz amlbel12. O gne kadar yaznmzda an, yaznsal deerde tr deildi. Modern anlamda romanclmzn kurucusu saylan yazarmz, ilk kez yaznsal deerde anlar yazmtr. Hem yaznsal, hem siyasal nitelikte olan bu anlarn dokuz ciltte toplam ve krk yl kapsayan ilk be cildine “Krk Yl” adn vermitir.

Bu parada aadaki yazarlarn hangisin*den sz edilmektedir(1993/SYS)

A) Hseyin Rahmi Grpnar

B) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Yakup Kadri Karaosmanolu

D) Reat Nuri Gntekin

E) Halit Ziya Uaklgil13. Aadakilerden hangisi, toplum sorunlar*n tartmak, bunlarla ilgili dncelerini aklamak iin sanat bir ara olarak kullanmtr(1994/SYS)

A) Recaizade Mahmut Ekrem

B) Tevfik Fikret

C) Abdlhak Hamit

D) Cenap ehabettin

E) Ahmet Haim14. Bir dergi evresinde toplanan, yeni bir duyar*l, yeni bir iir dilini yerletirmeye alan bu airlerin iirleri, bir aray dneminin btn ka*rk etkilerini iermektedir. Romantik ve sim*gecidirler. Onlarn iirlerinde, dle gerek a*tmas, karamsarlk, ka temalar egemen*dir. Hem dnemin siyasal koullar hem de be*nimsedikleri sanat anlay, onlarn iine kapa*l, bireyci bir iire ynelmelerine yol amtr.

Bu parada tantlan airler aadakilerin hangisi iinde yer alr(2006/SYS)

A) Tanzimatlar

B) Edebiyat- Cedideciler

C) Fecr-i ticiler

D) Yedi Mealeciler

E) Milli Edebiyatlar15. Trk edebiyatnda ilk izleri airlerinde grlr. -tin bu akm bizde ilk olarak tantm ve temsil etmeye almtr. biri olan de Trk edebiyatna bu akm benim*seyen sanatlar araclyla gelmitir.

Yukardaki numaralandrlm yerlerin han*gisinde bir bilgi yanl vardr(1997/SYS)

A) I B) II C) III D) IV E) V16. Akn ikinci plana atld bu romanda top lumsal hayata yer verilmi olmas, bu yaptn en nemli zelliidir. Romanda Ahmet Cemil, yalnz i dnyasyla deil, bal bulunduu toplumsal evreyle birlikte verilmitir. Okurken onun, ocukluundan bu yana hangi toplumsal evrede yetitii, aile ve okul hayatn, kar*lat skntlar btn ayrntlaryla reniyo*ruz. Bu gen airin yeni bir iir yaratmak iin neler dndn, verdii mcadeleleri, d*man olan eski edebiyat taraftarlarnn ve o devir basn hayatnn i yzn gryoruz. Bu bakmdan yapt, o dnemin ve Dou ile Bat edebiyatlar arasndaki dnce atmasnn roman olarak da kabul edebiliriz.

Bu parada zellikleri anlatlan roman ve yazar aadakilerden hangisinde verilmi*tir(2006/SYS)

A) Eyll – Mehmet Rauf

B) psevdi – Hseyin Rahmi Grpnar

C) Pariste Bir Trk – Ahmet Mithat

D) Mai ve Siyah – Halit Ziya Uaklgil

E) Hayal inde – Hseyin Cahit Yaln17. Paul Valery “Bir edebi eserin deeri, her kiiye gre ayr bir yoruma meydan vermesindendir.” demitir.

Aadaki airlerimizden hangisi Paul Valery ile ayn anlaytadr(1982/SYS)

A) Tevfik Fikret

B) Cenap ehabettin

C) Yahya Kemal

D) Ahmet Haim

E) Orhan Veli18. “Bireyci sanat anlay, bize Edebiyat- Cedi*deden miras kalmt ve biz bunu sylemekle ortaya yeni bir gr getirmiyorduk. yle ya, Edebiyat- Cedidecilerin, zellikle Hseyin Cahitle Mehmet Raufun, Dr. Rza Tevfikle estetik konusu zerinde tartlrken terter tepinircesine Gzellik grecelidir, gzellik grecedir. deyilerinin, bizim “Sanat kiisel ve saygya deerdir.” sznden fark neydi”

Bu parada, yazarn “biz” dedii kimler olabilir(1983/SYS)

A) Garipiler

B) Servet-i Fnncular

C) Yeni Lisanclar

D) Yedi Mealeciler

E) Fecr-i ticiler19. “- Bunlar iirlerinde biim–ierik ikiliini kaldrmaya, iirin anlam ile yapsn kaynatrmaya alrlar. sterler ki iirlerinde ses ve anlam ayrlmaz hale gelsin, dzyazya evrilmesin, ses ve anlam ylesine yorulsun ki anlam tek bana syrlp karlmasn, iir katksz biim olan mzie yaklasn.

Bu yarglar, aadaki airlerden hangisinin iirleriyle rneklendirilebilir(1983/SYS)

A) Faruk Nafiz amlbel

B) Cahit Stk Taranc

C) Orhan Veli Kank

D) Kemalettin Kamu

E) Ahmet Haim20. 1909da Fecr-i ti topluluuna katld. Bu topluluun dalmasndan sonra da iirler yazmay srdrd. iirlerinin hepsi de aruzla yazlmtr. Ak ve doal temalarn iledii, sembolizm akm anlayna uygun olarak yazd iirlerde hayale ve mzie byk nem verdi. Gl iirleri yannda, deiik konular youn bir dille anlatan fkralar da vardr.

Burada sz edilen sanat aadakilerden hangisidir(1989/SYS)

A) Ahmet Haim

B) Cenap ehabettin

C) Sleyman Nazif

D) Faruk Nafiz amlbel

E) Yahya Kemal Beyatl21. Aadaki airlerden hangisi, hece lsn hi kullanmam, iirlerini hep aruzla yazmtr(1990/SYS)

A) Ahmet Haim

B) Yahya Kemal Beyatl

C) Ziya Paa

D) Ahmet Muhip Dranas

E) Faruk Nafiz amlbelServet-i fnun
cevaplar:
1 A

2 B

3 D

4 D

5 C

6 D

7 A

8 C

9 B

10 E

11 B

12 B

13 B

14 B

15 B

16 D

17 D

18 E

19 E

20 A

21 A


 »grafikle ilgili sorular, »tablo ve grafiklerle ilgili sorular, »masal ile ilgili test sorular, »sosyal duygusal alanla ilgili oyunlar, »atatrkn eitimle ilgili szlerinden baz rnekler, »dini hitabet test sorular, »mehmet rauf ile ilgili slayt, »sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular, »kskanlk ile ilgili kompozisyon eitleri yazma, »enzimler ile ilgili slayt,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.