Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Mitoz / Mayoz zemediim Sorular

dogrukaynak dev-Ders » Biyoloji » Mitoz / Mayoz zemediim Sorular
Hit : 1905
Tarih : 08 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2237) :
Soru 1.)

Deri hcresinde 14 otozom saylan bir canlnn reme hcresinin kromozom says katr ?

Soru 2.)

2n = 24 kromozomlu bir canl, mitoz b**nme geirirse oluan hcrelerin her birinde ka kromozom saylr ?

Soru 3.)

Profaz evresinde X gr DNA ieren bir hcrenin mayoz b**nmesi sonucu oluan hcrelerin DNA miktar ka gr dr

Soru 4.)

reme hcresinde 16 kromozom bulunan bir bitkinin, yaprak hcresinde ka kromozom vardr ?

Soru 5.)

Mayoz geirecek olan 46 kromozomlu bir hcrenin profaz I evresinde ka sentrozom gzlenir ?

Soru 6.)

2n = 4 kromozomlu bir hcre ard arda mitoz, mayoz ve mitoz b**nme geiriyor. En son oluan hcrenin kromozom says katr ?

Soru 7.)

Aada kromatit saylar verilen hcrelerden hangisi kesinlikle mayoz b**nme geiremez ?

A. 30 B. 40 C.100 D. 128 E.220

Soru 8.)

I. Hcrede i emrin verilmesi
II. Hacim / yzey orannn azalmas
III. ekirdek - sitoplazma dengesinin bozulmas

Yukardakilerden hangileri bir hcrenin b**nmesi ile sonulanr ?

Soru 9.)

nsana ait karacier hcresinde gerekleen b**nme srasnda,

I.Homolog kromozomlarn birbirinden ayrlmas
II. sentrozom elenmesi
II. ara lamel olumas

olaylarndan hangilerine rastlanmaz ?

Soru 10.)

Profaz I evresinde 8 tetrat saylan bir hcrenin ait olduu canlnn vcut hcresinde ka ift kromozom bulunur ?

Soru 11.)

2n = 16 kromozomlu bir hcre ard arda 3 mitoz b**nme geirmitir. Sonuta oluan hcre says ve hcrelerin kromozom says katr ?

Soru 12.)

2n kromozomlu hcrelerinde 42 otozom tayan bir canl trnn mayoz geiren hcrelerinde ka tetrat saylr ?

Soru 13.)

I. n=2
II. n=1
III. n=3

Yukardaki hcrelerden hangisi mayoz b**nme sonucu olumu olabilir ?

Soru 14.)

nsana ait olgun bir sinir hcresinde aadaki olaylardan hangisi gereklemez ?

A. Protein sentezi
B. ATP Sentezi
C. iplii sentezi
D. Oksijenli solunum
E. RNA sentezi

Soru 15.)

Deri hcresinin b**nmesi srasnda 68 kromatit saylan diploit bir canlnn yumurta ana hcresinde ka ift kromozoma rastlanr ?


Soru 16.)

Somatik (vcut ) hcrelerinde 18 kromozom bulunan II. dereceli spermatozitinde ka kromatit saylr ?

Soru 17.)

Deri hcrelerinde 4.10 zeri -8 gr DNA tayan hayvan trnn, erkek ve dii gametlerin birlemesi sonucu oluan zigottaki DNA miktar nedir

 »grafikle ilgili sorular, »tablo ve grafiklerle ilgili sorular, »dini hitabet test sorular, »sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.