Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

MesLek TanıtımLarı ( Bölüm 1 )

dogrukaynak Ödev-Ders » Rehberlik (Hepsi) » MesLek TanıtımLarı ( Bölüm 1 )
Hit : 1236
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/948) :
Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği
Programın Amacı

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim okullarında aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği programında, genel biyoloji, insan anatomisi ve fizyolojisi, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması, birey ve öğrenme süreçleri, beslenme ilkeleri, ev ve kurum araçları, besin hazırlama, yemek planlama ve servis, ev tekstili, toplum beslenmesi, pazarlama gibi alan dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır.

Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme- değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir.Gereken Nitelikler

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni olmak isteyenlerin sosyal ve fen bilimlerine ilgili kimseler olmaları gerekir.

Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da aile ekonomisi ve beslenme öğretmenlerinde aranan özelliklerdir

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği programını bitirenlere “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni” unvanı verilir.

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi toplu yemek yenen kamu ve işyerlerinde de çalışma olanağına sahiptirler.
Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği
< Programın Amacı

Aile ve Tüketici Bilimleri öğretmenliği programının amacı, ilköğretimde zorunlu olarak okutulmakta olan, iş eğitimi (ev ekonomisi) dersi ile ev yönetimi ve beslenme alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri ve sağlık bilgisi derslerini verecek öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda kamu ve özel sektörün uzman ihtiyacını karşılamaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Aile ve Tüketici Bilimleri öğretmenliği programında, fen bilimleri ve sosyal bilimler derslerinin yanı sıra temel eskiz ve çizim, aile sosyolojisi, beslenme ilkeleri ve teknolojisi, giyim teknolojisi, tekstil, aile kaynakları, mesleki yabancı dil, el sanatları, dekorasyon vb. ile seçmeli alan dersleri verilir.

Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Aile ve Tüketici Bilimleri öğretmenliği programında okumak isteyenlerin, mesleğini seven, öğrenciyle sevgiye dayalı bağ kurabilen, öğrenme ve araştırmayı seven, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi programını bitirenlere “İş Eğitimi Öğretmeni” unvanı verilir.

Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Mezunlar resmi ve özel ilköğretim okullarında öğretmenlik yapabilirler, kamu ve özel sektörde yönetici, beslenme sorumlusu, tasarımcı, pazarlamacı ve büro elemanı gibi konularda hizmet verirler.

Çalışma Alanları

İş eğitimi öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında okutulmakta olan iş eğitimi (ev ekonomisi) dersi öğretmeni olarak istihdam edilirler. Bunun dışında özel sektörde yönetici, toplu beslenme yapılan yerlerde beslenme sorumlusu, desinatör ve tasarımcı gibi unvanlarda çalışırlar.
/b>

Aktüerya

Programın Amacı

Aktüerya programının amacı, kaza, hastalık, yangın vb. olasılıkların ve buna dayanarak sigorta ve emeklilik koşullarının hesaplanması konusunda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Aktüerya programında matematik, istatistik, sosyoloji, hukuk, iktisat alanları ile ilgili çeşitli derslerden başka, insan kaynakları yönetimi, pazar yönetimi, hayat sigortacılığı, vergi analizi, para piyasaları ve kurumlar, sigorta sözleşmeleri, emeklilikte sosyal güvenlik teorisi, vergi mevzuatı gibi dersler okutulur ve bir proje çalışması yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Aktüerya programini girmek isteyenlerin analitik düşünme gücüne sahip, matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, ayrıntı ile ilgilenmekten sıkılmayan, dikkatli ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Mezunlar “Aktüer” unvanı ile görev alabilirler.

Aktüerlerin başlıca görevi sigorta programları hazırlamaktır. Aktüer yangın, kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme olasılığını hesaplar ve sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir; bunlara dayanarak çalıştığı sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini, tarifelerini belirler.

Çalışma Alanları

Aktüerler sigorta şirketlerinde, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi resmi sosyal güvenlik kurumlarında görev alırlar.

Türkiyede endüstri ve ticaretin gelişmesi ile bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç artmaktadır.Alman Dili ve Edebiyatı
Programın Amacı

Alman dili ve edebiyatı programının amacı, Alman Dili ve başta Alman edebiyatı ve kültürü konusunda eğitim yapmaktır.Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Alman dili ve edebiyatı programında Almancanın yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile İngiliz Edebiyatı ürünlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda dersler verilir.Gereken Nitelikler

Alman dili ve edebiyatı programında başarılı olabilmek için genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip ve yabancı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgili olmak gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Alman dili ve edebiyatı programından mezun olanlara “Filolog” unvanı verilmektedir. Ancak mezunlar değişik unvanlarla çalışmaktadırlar. Görevleri de unvanlarına göre değişiklik gösterir.

Alman dili ve edebiyatı mezunları genellikle çeşitli kurumlarda mütercim/ tercüman olarak görev yaparlar. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için Mütercim-Tercümanlık programini bakınız.)

Çalışma Alanları

Alman dili ve edebiyatı programını bitirenler orta dereceli okullarda veya dershanelerde yabancı dil öğretmeni veya yükseköğretim kurumlarında okutman olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca bu programından mezun olanlar TRT Kurumunda, Dış İşleri Bakanlığında, elçiliklerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında, turizm acentelerinde ve ticaret şirketlerinde mütercim-tercüman olarak çalışabilirler.

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olanlar orta dereceli okullara yabancı dil öğretmeni olarak atanabilirlerAlmanca Öğretmenliği
Programın Amacı

Almanca öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim kurumlarında Almanca eğitimi yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Almanca öğretmenliği programında, Almanca anlatım, fonetik, gramer, yazılı anlatım ve metin okuma çeviri ve Alman edebiyatı ile ilgili dersler okutulur.

Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim yöntemleri, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır.Gereken Nitelikler

Almanca öğretmenliği programında okumak isteyenlerin, sözel yeteneği ve belleği güçlü, bir yabancı dil öğrenmeye istekli, edebiyata ilgili ve bu alanda başarılı kimseler olmaları gerekir.

Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da Almanca öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Almanca öğretmenliği programını bitirenlere, “Almanca Öğretmeni” unvanı verilir.

Almanca öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları

Almanca öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurumlarında çalışabilirler. Ancak bu alanda iş bulma olanağı çok fazla değildir. Mezunlar turizm ve ticaret şirketlerinde çalışma olanağı bulabilirler.


Avrupa Birliği İlişkileri
Programın Amacı

Avrupa birliği ilişkileri programının amacı, Türkiyenin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde çeşitli alanlardaki düzenlemeler konusunda eğitim yapmaktır.Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Avrupa birliği ilişkileri programında matematik, bilgisayar, ekonomi, Avrupa tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, genel eğitim, İngilizce konuşma ve yazma gibi temel derslerden başka küreselleşme, Avrupa Birliği kurumları, uluslararası ekonomi ve ekonomik bütünleşme, Avrupa Birliği tarım politikası Avrupa Birliği hukuku, uluslararası kamu hukuku, ekonomik ve mali birlik, insan hakları hukuku gibi dersler okutulmaktadır.Gereken Nitelikler

Avrupa Birliği ilişkileri programini girmek isteyenlerin sosyal bilimlere ilgili ve yabancı dil öğrenmeye hevesli, analitik düşünme gücüne sahip, yeniliklere açık, girişken ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Avrupa Birliği ilişkileri programını bitirenler Lisans Diploması alırlar. Mezunlar çeşitli kurumlarda değişik unvanlarla görev alır ve Avrupa Birliğine uyum süreci içinde ekonomik ve toplumsal yaşamımızda çeşitli kurumların yapılarında ve işleyişinde yapılması gereken değişikliklerin izlenmesi ile ilgili işleri yürütür.Çalışma Alanları

Avrupa Birliği İlişkileri programını bitirenler Dışişleri Bakanlığında, Avrupa ile ekonomik ve kültürel ilişkileri olan kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler


Bankacılık ve Finans
Programın Amacı

Bankacılık ve finans programının amacı, bankalarda ve çeşitli finans kuruluşlarında çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Bankacılık ve finans programında matematik, hukuk, iktisat, istatistik ve muhasebe alanlarındaki derslerden başka kredi politikası, yatırım bankacılığı, finansal piyasalarda modelleme ve tahmin, merkez bankacılığı, ticari bankalarda finans yönetimi, banka muhasebesi ve raporlama, mali hukuk ve vergi politikası gibi dersler okutulmakta ve proje çalışması yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Bankacılık ve finans programında okumak isteyenlerin matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, sabırlı, dikkatli, yeniliklere açık ve gerilime dayanıklı kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bankacılık ve finans programını bitirenlere “Lisans Diploması” verilir. Mezunlar kamu sektöründe ve özel sektörde müşteri temsilcisi, banka müfettişi, borsalarda dealer, broker gibi unvanlarla görev alabilirler ve çalıştıkları kuruluşların çeşitli işlemlerini yürütürler.Çalışma Alanları

Ülkemizde bankacılık ve finans sektörünün gelişmesi ile birlikte bu alanda yetişen elemanlara duyulan gereksinme de artmıştı. Son zamanlarda bu alanlarda kriz yaşanmakta olup banka ve şube sayısının azaltılmasından söz edilmektedir. Sektörde biraz küçülme olsa da iyi yetişmiş bankacıların iş bulma sorunlarının olmayacağı söylenebilir. »kpss meslek rehberi, »ögrenci bölüm değiştirme dilekçeleri, »meslek seçiminin kişisel gelişime katkıları,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.