Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Mayoz-Mitoz

dogrukaynak ֖dev-Ders » Biyoloji » Mayoz-Mitoz
Hit : 2736
Tarih : 08 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (2/2973) :
Geniş Konu Anlatımı ; http://ogrenci.hacettepe.edu.tr/~b0245491/hucre.htm


Örnek Sorular ;


1.Normal mitoz bölünmede görülen aşağıdaki olaylardan hangisi veya hangileri mitoz geçiren her hücrede görülmez?
I-Sentroillerin hareketi II-Sitokinez III-Hücre plağı oluşumu IV-Çekirdek zarının erimesi V-İğ iplerinin oluşumu

I-II-III
I-III
I-III-IV
IV-V
III-IV


2. Mitoz bölünme ilgili ifadlerden hangisi yanlıştır?

Bir hücrelilerde üremeyi sağ1ar
Çok hücrelilerde büyüme ve onarım sağlar
Kalıtsal bilgiyi hücreden hücreye taşır
Yalnız diploit kromozomlu hücrelerde görülür
Kromozom sayısı değişmez3. Hücre bölünmesi ile ilgili aşağıdaki olaylardan hangisi veya hangileri sadece mayoz bölünmede görülürI- DNA eşlenmesi II-Santrozomların eşlenmesi III- Nucleus zarının erimesi IV-Homologların ayrılması V-Tetradların görülmesi

I
I-II-III
I-III-V
II-IV-V
IV-V4. Mayoz bölünmede homolog kromozomlar hangi aşamada birbirlerinden ayrılır?

Metafaz-I
Anafaz-I
Telofaz-I
Metafaz-II
Anafaz-II


5. n=4 Olan hücrenin profaz-I deki Tetrad sayısı nedir?

1
2
4
8
16


6. Hangisi hücreleri bölünmeye yönlendiren faktörlerden değildir?

Sitoplazma- nucleus oransızlığı
Sitoplazma- hücre zarı oransızlığı
Sitoplazmik faktörler
Organel sayısındaki artış
Bazı hormonlar


7. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme ile sağlanır?

Tek hücrelilerde üreme
Çok hücrelilerde büyüme
Erkek arıda gamet oluşumu
Çiçeksiz bitkilerde spor oluşumu
Çiçeksiz bitkilerde gamet oluşumu


8. Aşağıda interfazla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

G1 evresinde bölünmede rol alacak enzim ve proteinler sentezlenir
S evresinde DNA eşleşmesi gerçekleşir
S evresi sonunda sentrozom eşlenme emri verilir
G2 evresinde bölünme ile ilgili enzimler sentezlenir
G2 evresinde hücrede DNA miktarı normalin iki katıdır


9.Mayoz bölünmede hangi olay bir kere gerçekleşir?

Sitokinez
DNA eşlenmesi
Karyokinez
Sentrozom eşlenmesi
İğ ipleri oluşumu10. Aşağıda hücre bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.Bunlar kendi arasında sıralandığında 3.sırada gerçekleşmesi gereken hangisidir

Sentroillerin kutuplara çekilmesi
Kromatitlerin ayrılması
Sitoplazmanın bölünmesi
DNA eşlenmesi
İğ ipliklerinin sentromerlere bağlanması

Cevaplar
1. I-III
2. Yalnız diploit kromozomlu hücreler görülür
3. IV-V
4. Anafaz-I
5. 4
6. Organel sayısındaki artış
7. Çiçeksiz bitkilerde spor oluşumu
8. G1 evresinde bölünmede rol alacak enzim ve proteinler sentezlenir
9. DNA eşlenmesi
10. İğ ipliklerinin sentromerlere bağlanması

Mümkünse önce arama yap bundan sonra
Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.