Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Lise 3 - Coğra - Sayfa 28 ve 29

dogrukaynak ֖dev-Ders » CoğŸrafya » Lise 3 - Coğra - Sayfa 28 ve 29
Hit : 1982
Tarih : 30 Eylül 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2406) :
EKOSİSTEM VE MADDE DÖNGÜSÜ

ÖLÇME VE DEğERLENDİRME (Sayfa28)

Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız

1. Ekolojik denge nedir?
Ekolojik denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmesi için gerekli olan koşulların bütünüdür.
2. Ekolojik döngü nedir?
Ekolojik Döngü: Doğadan çıkarılan maddelerin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve bunun sonsuz devamıdır.
3.Karbon döngüsü hangi ortamlar arasında gerçekleşir?
Karbon döngüsü; litosfer, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer arasında gerçekleşir.
4. Biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörler nelerdir?
Nüfus artışına bağlı olarak şehirlerin yayılım alanının genişlemesi, çayır ve meraların aşırı otlatılması, erozyon, heyelan, fabrikalardan çevreye bırakılan gazlar, barajların kurulması, sanayi atıklarının meydana getirdiği kirlilik, sanayileşme ile ortaya çıkan asit yağmurları ve yol yapım çalışmaları canlı yaşamını olumsuz etkilemektedir.
5. Biyoçeşitliliğin oluşmasında etkili olan doğal faktörler nelerdir?
İklim, yer şekilleri ve toprak biyoçeşitliliği etkileyen doğal faktörlerdir.
6. Habitat içindeki bir türün çok fazla gelişmesi hangi sorunları meydana getirir?
Rekabet artar (beslenme ve barınma). Besin kıtlığı olur. Yaşam şartları zorlaşır. Zamanla birey sayısı azalır. Artık madde miktarı artar.
7. Çayır ve meraların ortadan kaldırılması biyolojik çeşitliliği nasıl etkiler?
Biyolojik çeşitliliği azaltır.
8. Sıcak çşllerde bitki ve hayvan yaşamını sınırlayan faktörler nelerdir?
Sıcaklığın fazla, yağışların ve suyun az olması sıcak çşllerde bitki ve hayvan varlığını olumsuz etkilemektedir.
9. Bir akarsuyun hidroelektrik enerji potansiyelini etkileyen faktörler nelerdir?
-Akarsuyun yatak eğimi, akış hızı
-Akarsuyun debisi (akımı)
- Suyun birikebileceği çanağın özelliği
10. Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler bitki ve hayvan dağılışını nasıl etkiler?
Okyanuslardaki habitatların tümüyle yok olmasına yada sayılarının azalmasına neden olur.
11. Akarsuların bitki ve hayvan türleri bakımından en zengin kesimleri nereleridirNedenlerini açıklayınız.
Akarsu yatak eğiminin azaldığı yerler ile akarsuların denize döküldükleri ağız kısımları bitki ve hayvan türü bakımından zengindir. Akarsu yatak eğiminin azaldığı yerde akış hızı azalır ve planktonlar artar. Akarsuların ağız kısımlarında ise akarsuların taşıdığı element ve besin maddeleri buralardaki biyoljik çeşitliliği artırır.
12. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bitki ve hayvanların tür ve sayıca azalmasının nedenlerini söyleyiniz.
Dünyamızın şeklinden dolayı güneş ışınlarının düşme açısı ve sıcaklık kutuplara doğru azalır. Bunun sonucunda da bitki ve hayvanların tür ve sayısı kutuplara doğru azalır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız

1. Su döngüsü içinde , havadaki su buharının sıvı hale geçmesi aşaması ..yoğunlaşma...dır.
2. Bitkilerde besin maddelerinin yaprağa taşınmasını sağlayan ...su..dur.
3.Ekosistem canlı ve cansız varlıklar arasındaki ....madde.. ve ..enerji.. dolaşımı ile kendini yeniler.
4.Kutuplarda yaşayan hayvanlar ...düşük sıcaklık... ve ..besin yetersizliği... gibi koşullara uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürürler.
5. Su döngüsünün itici gücünü ..buharlaşma.. ve ..terleme .. oluşturur.

Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını belirtiniz.

1. Enerji akışı tek yönlüdür. (D)
2. Etçiller, ikincil tüketicilerdir. (D)
3. Fotosentez, güneş olmadan gerçekleşmez. (D)
4. Su tutan bitkiler, bataklık biyomlarında bulunur.(Y)
5. Denizler ve karalar arasındaki karbon alış verişi çok hızlıdır. (Y)
6. Ayrıştırıcılar, ekolojik döngülerde önemli rol oynamazlar.(Y)
7. Okyanus akıntıları, biyomlar üzerinde etkili rol oynamazlar. (Y)
8.Bitkiler hayatın devamını sağlayan besin zinciri için üreticidir. (D)
9. Karbon döngüsü, dışarıdan müdahale olmadıkça bozulmaz. (D)
10. Yeryüzünde canlıların dağılışını etkileyen en önemli faktör iklimdir.(D)
11. Dünya ekosistemi; biyosfer, hidrosfer, litosfer ve atmosferden oluşur. (D)
12. Dünya üzerinde bitki tür ve çeşitliliğin en fazla olduğu yer tundra biyomlarıdır. (Y)
13. Baraj şeklinde inşa edilen hidroelektrik santraller akarsuyun rejimini düzenler (D)
14. Ekosistem bir bölgedeki türlerin, genlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür. (D)
15. Akarsuyun hidroelektrik potansiyelini belirleyen en önemli faktör eğim ve debidir. (D)

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Bioçeşitlilik açısından aşağıdaki bölgelerden hangisi daha zengindir?
A) Çöl Bölgesi B) Step Bölgesi
C) Ekvatoral Bölge D) Tundra Bölgesi
E) Kutup Bölgesi

2. Aşağıdakilerden hangisi dünya ekosistemini oluşturan unsurlardan biri değildir?
A) Litosfer B) Astenosfer
C) Hidrosfer D) Atmosfer
E) Biyosfer

3. Akım ve yatak özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki akarsulardan hangisinin hidroelektrik
potansiyeli daha yüksektir?
A)Çoruh Nehri B)Büyük Menderes
C)Gediz D) Meriç Nehri
E) Asi Nehri

4. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörlerden değildir?
A) Erozyon
B) Toprağın rengi
C) Baraj yapımı
D) Sulak alanların kurutulması
E) İklim değişikliği

5. Aşağıdakilerden hangisi canlı yaşamı üzerinde etkili olan faktörlerden değildir?
A) Kara ve denizlerin dağılışı
B) İklim değişiklikleri
C) Dağ sıralarının uzanışı
D) Epirojenik hareketler
E) Jeopolitik konum

6. Aşağıdaki faktörlerden hangisi canlı biyotik ögeler içinde yer alır?
A) Işık
B) Yağış
C) Oksijen
D) Sıcaklık
E) Mikroorganizmalar

7. Aşağıdaki canlılardan hangisi güneşten gelen enerjiyi doğrudan kullanır?
A) Otçullar
B) Etçiller
C) Hepçiller
D) Üreticiler
E) Ayrıştırıcılar

8. Aşağıdaki canlılardan hangisi azot, oksijen, su ve güneş ışığını kullanarak organik besinlere dönüştürme
yeteneğine sahiptir?
A) Otçullar
B) Etçiller
C) Mantarlar
D) Bitkiler
E) Su kaplumbağaları

9. Besin piramidinde yukarıya çıkıldıkça birey sayısında azalma görülmesinin nedeni nedir?
A) Otçulların etçiller tarafından tüketilmesi
B) 2. beslenme seviyesindeki otçulların etçiller tarafından azaltılması
C) 3. beslenme seviyesindeki etçillerin hastalıklara dayanıksız olması
D) Bitkilerin diğer canlılara göre dayanıklı olması ve kolay yetişmesi
E) Yukarıya çıkıldıkça aktarılan enerjinin desteklediği birey sayısının azalması

10. İnsan müdahalesi olmadan, tüketilen karbon miktarı kadar karbonun geri kazanımı olmasaydı
aşağıdaki sonuçlardan hangisi gerçekleşirdi?
A) Bşcekler büyürdü.
B) Bitkiler dev boyutlara ulaşırdı.
C) Hava daha temiz olurdu.
D) Bşcek sayısı artardı.
E) Besin zinciri dururdu.
 »lise fizik, »lise 1 fizik, »uluslararası ilişŸkiler lise dersi, »11 sınıf felsefe kitabı cevapları sayfa 10, »8 sınıf fen çalışŸma kitabı 2 ünite cevapları sayfa 36 ve 41 arası,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.