Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

֖dev-Ders » Türk Edebiyatı

Aşk-ı Memnu Konusundaki 18 Sorunun Cevabı sayfa 126

Hit: 2267 | Yorumlar: 0 | Ortalama Oy : 2 | Yükleyen : Paylasimci | Paylasilan

Sayfa 126 1) Aşkı memnu adlı metnin olay örgüsü : -Bihter ile annesinin konuşmaları -Bihter'in eniştesinin ve peykerin gelmesi...

Hürriyet Kasidesi

Hit: 2344 | Yorumlar: 0 | Ortalama Oy : 2 | Yükleyen : Paylasimci | Paylasilan

Hürriyet Kasidesi Mefîlün / Mefîlün / Mefîlün / Mefîlün 1. Görüp ahkm-ı asrı münharif sıdk u selmetten Çekildik izzet ü ikbal ile bb-ı hükÖ»metten1....

Sergüzeşt Kitabının Analizi

Hit: 4299 | Yorumlar: 0 | Ortalama Oy : 2 | Yükleyen : Paylasimci | Paylasilan

KİTABIN ADI -Sergüzeşt YAZARI -Samipaşazade Sezai YAYIN EVİ ADRESİ -Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları/Ankara BASIM YILI -1984 KİTABIN KONUSU Romanın ko...

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır

Hit: 2892 | Yorumlar: 0 | Ortalama Oy : 2 | Yükleyen : Paylasimci | Paylasilan

Sert ve kırıcı olmayan, yumuşak, hoşa giden, gşnül alıcı, okşayıcı, etkileyici, inandırıcı ve yerinde söylenmiş söz insanın hoşuna gider; bu söz en azgın kişinin bile inadını kırar, onu yumuşat...

Yahya kemal hangi edebi akımdan etkilendi

Hit: 3205 | Yorumlar: 0 | Ortalama Oy : 1 | Yükleyen : Paylasimci | Paylasilan

...

şiir İnceleme Örneği

Hit: 2635 | Yorumlar: 0 | Ortalama Oy : 2 | Yükleyen : Paylasimci | Paylasilan

şiir inceleme örneği/ Fahrettin KOYUNCU “NE İÇİNDEYİM ZAMANIN” ŞİİRİ ÜZERİNE Ne İçindeyim Zamanın Ne içindey...

Hikaye ve Roman Çeşitleri ile Özellikleri

Hit: 2166 | Yorumlar: 0 | Ortalama Oy : 2 | Yükleyen : Paylasimci | Paylasilan

HİKAYE İlk Çağ Anadolusunda masal, ve tarihi olayları anlatan eserlerle oluşmuştur. Orta Çağda özellikle Hindistanda “Binbir Gece Masalları” sağlam bir hikaye geleneğinin varlığını bildi...

Türk Edebiyatı Dönemleri (HER şEY DAHİL AYRINTISIYLA BOYLESİ YOK)

Hit: 2081 | Yorumlar: 1 | Ortalama Oy : 2 | Yükleyen : Paylasimci | Paylasilan

» İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı A. Sözlü Edebiyat Destan, koşuk, sagu, atasözleri (savlar) bu dönem ürünleridir. Koşuklarda aşk ve doğa, sagularda şlüm, des...

Servet-i Fünun İle Tanzimat Edebiyatının Karşılaştırılması

Hit: 2414 | Yorumlar: 0 | Ortalama Oy : 2 | Yükleyen : Paylasimci | Paylasilan

...

Deneme ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Hit: 2138 | Yorumlar: 0 | Ortalama Oy : 2 | Yükleyen : Paylasimci | Paylasilan

Deneme ve Özellikleri batı edebiyatında deneme deneme makale farkı deneme sohbet farkı denemenin özellikleri konularına göre denemeler türk edebiyatında deneme Yazarın kendi se...

milli edebiyat konu anlatımı

Hit: 2053 | Yorumlar: 0 | Ortalama Oy : 2 | Yükleyen : Paylasimci | Paylasilan

Milli Edebiyat Dönemi Konu Anlatımı MİLLİ EDEBİYAT 1) 1789 Fransız Burjuva Devrimi''nin etkileriyle, 2) Tanzimat dönemindeki dil ve tarih ...

Türk Edebiyatında Fıkra Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Hit: 2155 | Yorumlar: 0 | Ortalama Oy : 2 | Yükleyen : Paylasimci | Paylasilan

Gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda, bir yazarın periyodik olarak genel bir başlık altında günün sosyal ve siyasî olaylarını kendi bakış açısına, siyasî, ideolojik eğili-mine ve düşünce yapısına...

Tüm yazı Türleri (farklı kaynak)

Hit: 1991 | Yorumlar: 0 | Ortalama Oy : 2 | Yükleyen : Paylasimci | Paylasilan

ROMAN 1 Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları, yere, zamana ve şahsa bağlayarak anlatan uzun eserlere roman denir. 2 Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır. 3 Ana ola...

Tiyatro Türünün Özellikleri (Tarihi Gelişimi ve temsilcileri)

Hit: 2449 | Yorumlar: 0 | Ortalama Oy : 2 | Yükleyen : Paylasimci | Paylasilan

Tiyatro Türünün tarihsel gelişimi önemli temsilcileri TİYATRO Batılı tiyatro eserlerinin kaynağı Eski Yunandır. Eski Yunandaki bağ bozumu tanrısı “dionizos” adına düzenl...

Türk ve Dünya Edebiyatında Hikaye(öykü)Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Hit: 2336 | Yorumlar: 0 | Ortalama Oy : 1 | Yükleyen : Paylasimci | Paylasilan

H İ K Y E İlk Çağ Anadolusunda masal ve tarihi olayları anlatan eserlerle oluşmuştur. Orta Çağda özellikle Hindistanda “Binbir Gece Masalları” sağlam bir hikaye ge...