Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

KPSS İnkılap Tarihi Çalışma Soruları

dogrukaynak Ödev-Ders » KPSS » KPSS İnkılap Tarihi Çalışma Soruları
Hit : 2035
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2247) :
1. Balkan Savaslari sonunda, Bulgaristan ve Yunanistanda kalan Türk azinliklarin sahip olacaklari
haklari belirleyen antlasmalar, asagidakilerin hangisinde bir arada verilmistir
A) Bükres ve Atina Antlasmalari
B) Londra ve Edirne Antlasmalari
C) Istanbul ve Atina Antlasmalari
D) Belgrat ve Bükres Antlasmalari
E) Edirne ve Istanbul Antlasmalari

2. Mustafa Kemalde, Türk milletini bir araya getirip mücadele etme ve devlet yapisini yenileme
düsüncesini gerçeklestirme azminin gelismesinde, asagidakilerden hangisinin etkisi en azdir
A) Balkan Savaslari
B) II. Mesrutiyetin ilani
C) 31 Mart Vakasi
D) l. Dünya Savasi
E) Trablusgarp Savasi

3. Asagidakilerden hangisi, l. Dünya Savasi sonunda yapilan antlasmalarin ortak özelliklerinden biri
degildir
A) Bazi devletlerin sinirlarini degistirmeleri
B) Yeni devletlerin kurulmasini saglamalari
C) Ekonomik yükümlülükler içermeleri
D) Yeni siyasal rejimler öngörmeleri
E) Askeri sinirlamalar getirmeleri

4. l. Dünya Savasi sonunda, asagidaki devletlerin hangisinde rejim degi***ligi olmustur
A) Almanya
B) Ingiltere
C) Fransa
D) Japonya
E) Isveç

5. Mondros Ateskes Antlasmasindan sonra, Osmanli hükümetinin süregelen isgaller karsisinda yetersiz
kalmasi Türk milletinin tepkilerine yol açmistir. Asagidakilerden hangisi, bu tepkilerden biridir
A) Takrir-i Sükun Kanununun kabul edilmesi
B) Kuva-i Milliyenin olusmasi
C) Hiyanet-i Vataniye Kanununun kabul edilmesi
D) Istiklal Mahkemelerinin kurulmasi
E) Teklif-i Milliye Emirlerinin uygulanmasi

6. Kurtulus Savasimizin amaci, gerekçesi ve yöntemi ilk defa asagidakilerin hangisinde ele alinmistir
A) Misak-i Millide
B) Ilk TBMMde
C) Erzurum Kongresinde
D) Sivas Kongresinde
E) Amasya Genelgesinde

7. Erzurum Kongresinin asagidaki kararlarindan hangisi, Misak-i Millide de yer almistir
A) Manda ve himaye fikrinin reddedilmesi
B) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurulmasi
C) Milli sinirlar içindeki vatan topraklarinin bölünmez bir bütün oldugu
D) Geçici bir hükümetin kurulmasi
E) Padisah ve halifelige karsi çikilmasi

8. Kurtulus Savasinin ilk yillarinda;
I. Istanbul Anlasma devletlerince resmen isgal edildi.
II. Temsil Kurulu Ankaraya geldi.
III. Son Osmanli Mebuslar Meclisi toplandi.
1. Yukaridaki olaylarin kronolojik sirasi hangi seçenekte verilmistir
A) l, II, III
B) II, III, l
C) III, l, II
D) III, II, l
E) l, III, II

9. Kuva-i Milliye, isgallere karsi mahalli cepheler kurulmasi sonucunda olusturulmustur. Asagidakilerin
hangisiyle, bu cepheler arasinda kumanda birligi saglanmasina baslanmistir
A) Erzurum Kongresiyle
B) Balikesir Kongresiyle
C) Edirne Kongresiyle
D) Sivas Kongresiyle
E) Alasehir Kongresiyle

10. Ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi;
I. Misak-i Milliyi ilke edindi
II. Bazi vergileri artirdi
III. Istiklal Marsini kabul etti.
Yukaridakilerden hangileri, TBMMnin “ulusalci” bir nitelik gösterdigine kanit olabilir
A) l ve III
B) Yalniz l
C) l, II ve III
D) II ve III
E) Yalniz II

11. Ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendisinin üstünde bir güç tanimamakla asagidakilerden hangisin
yok saymistir
A) Kuva-i Milliyeyi
B) Osmanli yönetimini
C) Anlasma devletlerini
D) Azinlik haklarini
E) Temsilciler Heyetini

12. Ilk TBMM Hükümetinin üyeleri, asagidakilerin hangisi arasindan seçilmistir
A) Meclis disindaki yetenekli kisiler
B) Kurtulus Savasini yürüten komutanlar
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
D) Meclis baskanliginin belirledigi kisiler
E) Osmanli Mebuslar Meclisi üyeleri

13. TBMMnin ilk yillarinda, Hiyanet-i Vataniye Kanunu çikarilarak Istiklal Mahkemeleri kurulmustur. Bu
önlem, düzenli ordularin kurulmasi disinda öncelikle asagidakilerden hangisine yöneliktir
A) Ayaklanmalarin önlenmesine
B) Yeni bir anayasanin hazirlanmasina
C) Cumhuriyetin kurulmasina
D) Saltanatin kaldirilmasina
E) Halifeligin kaldirilmasina

14. Bati ülkeleri, Kurtulus Savasimiz boyunca getirdikleri baris önerileriyle, asagidakilerden hangisini
gerçeklestirmek istemislerdir
A) Osmanlilarin himaye altina alinmasini
B) Yunanlilarin toprak kazanmasini
C) Osmanli devletinin siyasi varligini sürdürmesini
D) Türk - Yunan dostlugunun saglanmasini
E) Sevr Antlasmasinin kabul edilmesini

15. Osmanli Mebuslar Meclisi, dagilmadan önce Misak-i Milli kararlarini kabul ederek Türk yurdunun
parçalanmasina razi olmadigini göstermistir. Bu duruma ragmen padisah, Sevr Antlasmasini kabul
etmekle asagidakilerden hangisine ters düsmüstür
A) Monar*** anlayisa
B) Itilf devletlerinin görüsüne
C) Azinlik çikarlarina
D) Çogunlugun görüsüne
E) Mondros Ateskesi hükümlerine

16. Bogazlarin, uluslararasi bir komisyona verilerek bütün devletlerin gemilerine açik tutulmasi hükmü,
asagidakilerin hangisinde yer almistir
A) Montrö Bogazlar Sözlesmesinde
B) Ankara Antlasmasinda
C) Sevr Antlasmasinda
D) Moskova Antlasmasinda
E) Mudanya Ateskes Antlasmasinda

17. TBMM Hükümeti, Osmanli yönetiminin asagidaki uygulamalarindan hangisine karsi çikmamistir
A) Itilf devletleriyle isbirligi yapmasina
B) Damat Ferit Pasayi görevinden almasina
C) Sevr Antlasmasini imzalamasina
D) Anadoluda, Kuva-i Inzibatiyeyi kullanmasina
E) Lozan görüsmelerine katilmak istemesine

18. Asagidakilerden hangisi, ilk TBMMnin aldigi kararlardan biri degildir
A) Tesvik-i Sanayi Kanununun kabul edilmesi
B) Ulusal hükümetin kurulmasi
C) Hiyanet-i Vataniye Kanununun kabulü
D) Istiklal Marsinin kabul edilmesi
E) Yeni bir anayasa yapilmasi

19. 1921 Anayasasi ile “Güçler Birligi” sisteminin kabul edilmesinin temel amaci asagidakilerden
hangisidir
A) Siyasal partilerin kurulmasini kolaylastirmak
B) Meclisi, milletin tek temsilcisi haline getirmek
C) Ekonomik alanda kalkinmayi hizlandirmak
D) Mustafa Kemalin meclis baskani seçilmesini kolaylastirmak
E) Padisahla TBMMnin yetkilerini dengede tutmak

20. Kurtulus Savasinin 1920-1921 yillarina rastlayan en ***intili günlerinde, TBMM Hükümetinin gelirleri
savas giderlerini karsilamiyordu. Asagidakilerin hangisiyle, bu durumun giderilmesine çalisilmistir
A) Asker sayisinin azaltilmasi
B) Planli ekonomiye geçilmesi
C) Kapitülasyonlarin kaldirilmasi
D) Hiyanet-i Vataniye Kanununun çikarilmasi
E) Teklif-i Milliye Emirlerinin çikarilmasi

21. Fransa ile yapilan Ankara Antlasmasiyla Hatayda özel bir yönetim kurulmasi, asagidakilerden
hangisine aykiri bir uygulama görünümündedir
A) Misak-i Milliye
B) Amasya Görüsmelerine
C) Kars ve Gümrü Antlasmalarina
D) Amasya Genelgesine
E) Londra Konferansi kararlarina

22. l. Birinci Inönü Savasi II. Sakarya Meydan Savasi III. Baskomutan Meydan Savasi
Asagidakilerden hangisi, bu savaslarin bir sonucu degildir
A) Moskova Antlasmasi
B) Lozan Baris Antlasmasi
C) Gümrü Antlasmasi
D) Kars Antlasmasi
E) Mudanya Ateskes Antlasmasi

23. Asagidakilerden hangisinin imzalanmasi, TBMM Hükümetinin taninmasi ve siyasi yönden
güçlenmesi ile ilgili olarak Fransanin Ingiltereyle görüs ayriligina düsmesine neden olmustur
A) Gümrü Antlasmasi
B) Ankara Antlasmasi
C) Moskova Antlasmasi
D) Kars Antlasmasi
E) Mudanya Ateskes Antlasmasi

24. TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasinda yapilan Moskova Antlasmasinda, “Osmanli devletiyle
Çarlik Rusya arasinda imzalanmis olan antlasmalar geçersizdir” hükmü yer almistir. Antlasmada bu
hükmün yer almasi, asagidakilerden hangisi dogrultusunda bir gelismedir
A) Brest-Litowsk Antlasmasi
B) Atina Antlasmasi
C) Istanbul Antlasmasi
D) Usi Antlasmasi
E) Bükres Antlasmasi

25. Mudanya Ateskes Antlasmasinin; “Istanbul ve Bogazlar, TBMM Hükümetinin idaresine
birakilacaktir.” hükmü, Osmanli devletinin ne olacagini göstermektedir
A) TBMM Hükümetine bagimli kalacagini
B) Küçük bir devlet olarak kalacagini
C) Anlasma devletlerine bagimli kalacagini
D) Hukuken sona erecegini
E) TBMM Hükümetiyle birlikte hareket edecegini

26. Itilf devletlerinin Lozan Baris Konferansina, Istanbul hükümetini çagirmalari karsisinda TBMM
Hükümetinin aldigi önlem asagidakilerden hangisidir
A) Cumhuriyet yönetimini kurma
B) Saltanati kaldirma
C) Lozan görüsmelerini yarida kesme
D) Halifeligi kaldirma
E) Vahdettin! vatan haini ilan etme

27. Asagidakilerin hangisinde, Yunanlilarin Dogu Trakyayi bosaltmasi hükmü yer almistir
A) Mudanya Ateskes Antlasmasi
B) Ankara Antlasmasi
C) Sevr Baris Antlasmasi
D) Montrö Antlasmasi
E) Moskova Antlasmasi

28. Lozan baris görüsmelerinde, Türkiyenin isteklerine en çok direnme gösteren devletler, hangi
seçenekte dogru verilmistir
A) Yugoslavya, Fransa, Rusya
B) Italya, Japonya, Yunanistan
C) Ingiltere, Fransa, Italya
D) Ingiltere, Rusya, Romanya
E) Yunanistan, Romanya, Yugoslavya

29. Asagidakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri için bir sorun olmamistir
A) Türkiye - Irak siniri
B) Hatay meselesi
C) Bogazlar meselesi
D) Kapitülasyonlar
E) Türk - Yunan iliskileri

30. Lozan baris görüsmelerine, yalniz Bogazlar rejimini ilgilendiren konularda katilan devletlerden biri,
asagidakilerden hangisidir
A) Sovyet Rusya
B) Italya
C) Ingiltere
D) Fransa
E) Yunanistan

31. Savaslarin önemli sebeplerinden birisi de güçlenen bazi devletlerin, zengin bölgeleri ve hammadde
kaynaklarini ele geçirmeyi amaçlamalaridir. Asagidaki savaslardan hangisi, böyle bir amaca karsi
tepkinin sonucudur
A) Türk Kurtulus Savasi
B) II. Dünya Savasi
C) Trablusgarp Savasi
D) II. Balkan Savasi
E) l. Dünya Savasi

32. Kuva-i Milliye hareketi, baslangiçta hangi devletin Anadoludaki isgallerine karsi bir tepki olarak
ortaya çikmistir
A) Rusya
B) Italya
C) Yunanistan
D) Ingiltere
E) Fransa

33. Istanbul Hükümetinin Türk milletine olan sorumlulugunu yerine getiremedigi, ilk kez asagidakilerden
hangisiyle kamuoyuna duyurulmustur
A) Amasya Görüsmesiyle
B) Erzurum Kongresi kararlariyla
C) Misak-i Milli kararlariyla
D) Sivas Kongresi kararlariyla
E) Amasya Tamimiyle

34. l. Dünya Savasi sirasinda yapilan gizli anlasmalarda, Bogazlar ve Dogu Anadolu bölgesinin
Rusyaya verilmesi kararlastirilmisken, Mondros Ateskes Antlasmasinda böyle bir hüküm yer
almamistir. Bu durumun nedeni, asagidakilerden hangisidir
A) Ingiltere ve Fransanin, Rusyadan çok Italyanin dostluguna önem vermesi
B) Rusyanin, l. Dünya Savasindan çekilmesi
C) Türklerin Mus ve Bitlisi Ruslardan geri almasi
D) Rusyada iç kari***liklarin devam etmesi
E) Türklerin Çanakkale cephesinde basarili olmalari

35. Istanbul Hükümetinin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini tanimasi ve Istanbulda
Mebuslar Meclisinin toplanmasi, asagidakilerden hangisiyle saglanmistir
A) Erzurum Kongresi
B) Amasya Genelgesi
C) Alasehir Kongresi
D) Amasya Görüsmesi
E) Sivas Kongresi

36. Bir ülkede demokrasinin gerçeklestirilmesi, öncelikle asagidakilerden hangisine baglidir
A) Laiklik ve devletçilige
B) Bagimsizlik ve milli egemenlige
C) Halkçilik ve medeniyetçilige
D) Bilimsellik ve milliyetçilige
E) Cumhuriyetçilik ve inkilapçiliga

37. Türkiyede;
I. TBMMnin kurulmasi
II. Saltanatin kaldirilmasi
III. Çok partili sisteme geçilmesi
IV. Kadinlara siyasal haklar taninmasi
gibi demokratiklesmeye yönelik gelismelerin kronolojik sirasi, asagidakilerden hangisidir
A) l, II, IV, III
B) l, IV, II, III
C) l, II, III, IV
D) l, IV, III, II
E) l, III, II, IV

38. “Türkiye Cumhuriyeti seyhler, dervisler, müritler memleketi olamaz.” Atatürkün bu sözleri, öncelikle
asagidakilerden hangisinin gerçeklestirilmesinde etkili olmustur
A) Kadinlara siyasal haklar taninmasi
B) Milli ekonominin kurulmasi
C) Tekke ve türbelerin kapatilmasi
D) Takvim, saat ve ölçülerin degistirilmesi
E) Sapka giyilmesi hakkinda yasa çikarilmasi

39. Asagidakilerden hangisi, Türkiyede laik anlayisinin yerlesme-sindeki asamalardan biridir
A) Kabotaj Kanununun kabul edilmesi
B) Maarif Teskilat-i Hakkinda Kanunun kabul edilmesi
C) Soyadi Kanununun kabul edilmesi
D) Uluslararasi ölçü birimlerinin kabul edilmesi
E) Tesvik-i Sanayi Kanununun kabul edilmesi

40. Türkiyede;
I. Tekke ve türbelerin kapatilmasi
II. Sapka Kanununun kabul edilmesi
III. Asar vergisinin kaldirilmasi
IV. Agirlik ve ölçü birimlerinin degistirilmesi
V. Miladi takvimin kabul edilmesi
Gelismelerinden hangileri, uluslararasi ticari iliskilerde kolaylik saglamistir
A) IV ve V
B) l ve IV
C) III ve V
D) II ve V
E) II ve IV

41. 1925-1930 yillari arasinda, TBMM de sadece Cumhuriyet Halk Firka-sfmn milletvekilleri vardi. Bu
durum, Türkiyede asagidakilerden hangisini zorlastirmistir
A) Seçimlerin yenilenmesini
B) Hükümetin kurulmasini
C) Hükümetin denetlenmesini
D) inkilaplarin yapilmasini
E) Cumhurbaskaninin seçilmesini

42. Kabotaj Kanununda, “Türk karasularinda gemi isletme hakkinin sadece Türk vatandaslarina ait
oldugu” hükmünün yer almasi, Türkiyede asagidakilerden hangisinin kaldirilmasinin bir uzantisidir
A) Halifeligin
B) Asar vergisinin
C) Saltanatin
D) Kapitülasyonlarin
E) Mecellenin

43. Türkiyede, 1924′te Halifeligin kaldirilmasi ve ögretimin birlestirilmesi; 1925′te ise kilik - kiyafette
degi***lik ile türbelerin kapatilmasina iliskin yasalar mecliste kabul edilmistir. Bu durum,
asagidakilerden hangisinin bir göstergesidir
A) Yönetimde yeni arayislara gidildiginin
B) Devletçilik ilkesinin yaygin bir sekilde uygulandiginin
C) Sosyal sorunlarin ortadan kalktiginin
D) Siyasal bagimsizligin tamamlanmak istendiginin
E) Hizli bir çagdaslasmaya gidildiginin

44. Türkiyede;
i. Tanik olmada kadin ve erkegin esit olmasi,
ii. Miras islemlerinin yeniden düzenlenmesi
iii. Kadinlarin seçme ve seçilme hakkini saglayan ortamin olusmasi
gibi gelismeler, asagidakilerden hangisinin sonuçlari arasindadir
A) Sapka Kanununun
B) Takrir-i Sükun Kanununun
C) Türk Medeni Kanununun
D) Tevhid-i Tedrisat Kanununun
E) Kabotaj Kanununun

45. Asagidaki devletlerden hangisinin izledigi dis politikanin güvensizlik yaratmasi, 1934′te Balkan
Antantinin kurulmasinin nedenlerinden biri olmustur
A) Yunanistan
B) Türkiye
C) Italya
D) Yugoslavya
E) Romanya

46. Türkiye Cumhuriyeti Devleti; 1932′ de Milletler Cemiyetine, 1934′te Balkan Antantina ve 1937′de
Sadabat Paktina üye olmustur. Bu bilgilere dayanarak,
I. Türkiyenin dis ülkeler arasinda sayginligi artmistir.
II. Türkiye, dis güvenligini saglamada çok zorlanmistir.
III. Türkiye dünya barisina katkida bulunmustur.
IV. Türkiyede iç güvenligi tehdit e-den sorunlar vardir.
Yargilarindan hangisine ulasilabilir
A) II ve III
B) l ve II
C) l ve III
D) III ve IV
E) II ve IV

47. Halkçilik, asagidaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin dogal bir sonucudur
A) Devletçilik ve Laiklik
B) Inkilapçilik ve Laiklik
C) Devletçilik ve Inkilapçilik
D) Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik
E) Laiklik ve Milliyetçilik

48. 1934 yilinda çikarilan bir kanunla, toplumsal siniflari ve ayricaliklari belirten unvanlarin kaldirilmasi,
asagidaki ilkelerden hangisiyle dogrudan iliskilidir
A) Halkçilik
B) Milliyetçilik
C) Cumhuriyetçilik
D) Devletçilik
E) Laiklik

49. Bir devletin dayandigi ilkelerin ve toplumun yasam düzeyinin hizla ve köklü olarak degismesine
inkilap denir. Buna göre, asagidakilerden hangisinin bir inkilap niteliginde oldugu söylenemez
A) Arap harfleri yerine latin harflerinin kabulü
B) Meclis hükümeti sistemi yerine kabine sistemine geçilmesi
C) Mecelle yerine Medeni Kanunun kabul edilmesi
D) Fes ve benzeri basliklarin yasaklanarak sapka giyilmesi
E) Osmanli saltanati yerine ulusal egemenlige dayali bir devletin kurulmasi

50. Cumhuriyetin ilanindan sonra yapilan asagidaki degi***liklerden hangisinin toplumsal hayattaki
uygulamalarda, ayni konuda var olan farkliliklari ortadan kaldirma amacina yönelik oldugu
söylenemez
A) Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
B) Seri mahkemelerin kaldirilmasi
C) Medreselerin kapatilmasi
D) Miladi takvimin kabul edilmesi
E) **çülerde metrik sisteme geçilmesi
 »2008 kpss soRULARI, »KPSS SORULARI 2008, »kpss eğitim bilimleri nasıl çalışılır, »ingilizce çalışma kitabın 7 sınıf cevapları, »kpss a grubu kitapları indir, »masal ile ilgili test soruları, »8 sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları, »8 sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etüt odası, »2010- 2011 sosyal dayanışma yardımlaşma kızılay kulübü yıllık planı ve çalışma takvimi, »11 sınıf felsefe kitabı değerlendirme soruları cevapları,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.