Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

KPSS Eğitim deneme soruları ve cevapları

dogrukaynak Ödev-Ders » KPSS » KPSS Eğitim deneme soruları ve cevapları
Hit : 1764
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1919) :
1-İletişimde karşıdaki bir kişiyle etkili bir iletişim kurabilmenin yollarından birisi de uygun jest ve mimiklerin kullanılmasıdır. Bu da, iletilmek istenen mesajın, karşı tarafa daha etkili ve doğrudan ulaşmasını sağlar. Yukarıdaki açıklamada aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisiyle ilgilidir

*Öğrencilerin yaşayarak öğrenmesi sağlanmalıdır.

2-Öğrencilerin etkili ve kalıcı öğrenmeye sahip olmalarında aşağıdakilerden hangisi en temel etkiye sahiptir

*Yapma ve açıklamayla

3-Sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken yaşama yakınlık ilkesi üzerinde önemle durulmalı ve etkinlikler bu doğrultuda uygulanmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi Öğretmenin bu ilkeyi uyguladığının bir göstergesidir

*İhtiyaç duyulan bilgi ve becerileri öğretmesi

4-Öğretim sürecinde öğretmenin öğrencilerine geribildirim vermesinin en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir

*Gerekli uyarı ve düzeltmelerinin zamanında yapılması

5-Öğretmenin sınıf içi öğretim etkinliklerinde beden dilini etkili kullanmasının en önemli yararı, aşağıdakilerden hangisidir

*Öğretmenin mesajı daha güçlü ve etkili iletmesi

6-Dersin başında öğrencilerin, öğrenmeye İstekli hale getirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir

*Hedeflenen davranışı öğrenmeye güdüleme

7-Sınıf içinde bir sorunla karşılaşan öğretmenin incelikte aşağıdakilerden hangisini göz önüne alması gerekir

*Sorunun niteliğini

8-Programlı öğretim alanında, içeriğin basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene doğru bir sıra izleyecek biçimde düzenlenmesi beklenir.Böyle bir düzenleme, programlı öğretimin dayandığı temel dayanaklardan hangisinin uygulanmasını sağlamak içindir

*Küçük adımlar

9-Öğrenciler öğrenmeye güdülenerek süreçte etkin şekilde yer aldıklarında aşağıdakilerden hangisi sınıf içinde ortaya çıkabilir

*Disiplin sorunlarının azalması

10-Öğrenci düzeyine uygunluk ilkesinin sınıf içinde etkili bir biçimde uygulanması için aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmelidir

*Öğrencilerin hazırbulunuşluk durumunun dikkatine alınması

11-Aşağıdakilerden hangisi, tam öğrenme modeline göre, öğretim hizmetinin niteliğini belirleyen etkenlerden biri değildir

*Disiplin önlemleri

12-Öğretme-öğrenme süreçleri üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır

*Doğal çevrenin

13-Sınıf içi öğretme-öğrenme süreçlerinde konu merkezli yaklaşımları benimseyen bir öğretmen aşağıdakilerden en çok hangisine ağırlık verir

*İçeriğin ayrıntılarına

14-Öğrenciler tarafından öğretmenin rehberliğinde konuyla ilgili örneklerin açıklanmasını, karşılaştırılmasını ve örnek olmayan durumların ayırt edilmesini, özelliklerin, ilişkilerin ve ilkelerin vurgulanmasını ve benzer etkinliklerle yeni örneklerin geliştirilmesini içeren öğretim yaklaşımına ne denir

*Buluş yoluyla öğretim

15-Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımını etkili bir biçimde kullanmak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak gözönünde bulundurmaz

*İçeriği düzenli ve anlamlı biçimde sunmaya çalışma

16-Buluş yoluyla öğretim yaklaşımında, öğretmenin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir

*Öğrencilere deneyimler kazandırarak, bilgiye kendilerinin ulaşmasını sağlama

17-Sınıf içi öğretme-öğrenme süreçlerinde, öğrenci merkezli yaklaşımların öğretmenler tarafından tercih edilmesi aşağıdakilerden hangisini ön plana çıkarır

*İşbirliği ve grupla çalışmayı

18-Aşağıdakilerden hangisi yapısalcı öğrenme yaklaşımın (constructivism) kullanıldığı eğitim uygulamalarının temel özelliklerinden biri değildir

*Sınıfın, bilgilerin aktarıldığı bir ortam olması

19-Birlikte öğrenme yöntemi, farklı yeteneklerdeki öğrencilerin bir araya getirildiği grupların oluşturulmasını kapsayan bir işbirlikli öğrenme yaklaşımıdır.Bu yöntemin uygulanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir

*Öğrenciler arasındaki arkadaşlık bağlarını güçlendirme

20-Sınıf içi disiplin sorunlarını azaltmada öğretmenin yararlanacağı en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir

*Öğrencilerin görev ve sorumluluklarını belirleme

21-Aşağıda özellikleri belirtilen öğrenme yaklaşımı hangisidir* Karmaşık zihinsel beceriler gerektirir. *Önceden öğrenilenlerin kullanılmasının yanı sıra, yeni bilgi ve becerilerin kazanılmasına olanak sağlar. * Öğretim amacıyla kullanılmasının yararlarını savunan eğitimcilerden biri John Deweydir. * Süreç olarak, sınam-yanılma, içgörü kazanma ve neden-sonuç ilişkilerini bulma gibi bir dizi etkinliği kapsar.

*Problem çözme

22-Aşağıdaki öğretme-öğrenme yöntemlerinden hangisinin öğrencilerde bilimsel ve bağımsız düşünme becerilerinin geliştirilmesinde diğerlerine göre daha az etkisi vardır

*Güdümlü tartışma

23-Aşağıdaki yöntem veya tekniklerin hangisinden yararlanıldığında öğrencilerin öğretim sürecine aktif katılımı en aza iner

*Düz anlatım

24-Sınıf İçi öğretim etkinliklerinde gösteri (demonstrasyon) yönteminden yararlanmayı düşünen öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmalıdır

*Yöntemin öğrenci seviyesine uygun olup olmadığı

25-Son yıllarda uygulamalara bakıldığında, ev ödevlerinin en çok hangi amaçla kullanıldığı görülmektedir

*Okulda kazanılan bilgi, beceri ve davranışların pekiştirilmesi

26-Aşağıdakilerden hangisi gösteri (demonstrasyon) tekniğinin faydalarından biridir

*Göze ve kulağa seslenerek ilgi çekmesi

27-Aşağıdakilerden hangisi "ölçme" işlemine örnek olamaz

*Hangi puanı alanların derste başarılı sayılacağını gösteren bir sınır belirleme

28-Öğretmen, öğretim sürecinde uygun metodu belirlerken aşağıdakilerden hangisini gözönünde bulundurmak zorunda değildir

*Öğrenci velilerinin kişisel tercihlerini

29-Öğretme-öğrenme sürecinde, eleştirici ve yargılama olmaksızın bir konu üzerindeki düşüncelerin yüksek sesle dile getirilmesi esasına dayanır. Yaratıcı düşünmeyi geliştirmeye ve seçenek üretmeye yöneliktir. Bu teknik aşağıdakilerden hangisidir

*Beyin fırtınası

30-Proje tabanlı öğrenme modelinden yararlanılan bir sınıfta aşağıdakilerden hangisi öğrenciden beklenir

*İlgilendiği konuda keşfettiği bilgileri düzenleyerek sunma, »2008 kpss soRULARI, »KPSS SORULARI 2008, »kpss eğitim bilimleri nasıl çalışılır, »10 sınıf milli güvenlik kitabı cevapları, »ingilizce çalışma kitabın 7 sınıf cevapları, »kpss a grubu kitapları indir, »milli güvenlik kitabı 10 sınıf cevapları, »masal ile ilgili test soruları, »11 sınıf felsefe kitabı cevapları, »8 sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.