Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Joseph proust ve van helmont kimdir

dogrukaynak dev-Ders » Biyografi » Joseph proust ve van helmont kimdir
Hit : 2802
Tarih : 19 Ocak 2011 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2511) :
Joseph Proust

Dalton Atom Kuram, 19 yya gelindiinde fizikilerin ilgi alan hala kuvvet, itim ve ekimdi Yani fizikilerin atoma pek gereksinimi yoktu Ya kimyaclarKimyasal tepkimeleri anlamaya alan kimyaclar atom daha ok ilgi duyuyordu Gerekten 19 yyda atom kuramnn canlanmasn salayanlar kimyaclard

yle soralm-Dalton, 19 yy banda,1803te, atomun varln ileri srerken kant olarak neleri gstermitirBunu kavrayabilmek iin kimyann temel birleme yasalarn anmsamalyz nk John Dalton (1766-1844) atomun varlnn kantlar olarak bu yasalar gstermitir Bunlar ktlenin korunumu,sabit oranlar ve katl oranlar yasas adyla bilinir

19 yzyl, aslnda atomla ald John Dalton, 1803-8 arasnda atomun varlnn kantlarn aklad ve bilimsel anlamdaki ilk atom kuramn gelitirdi Dalton, kimyasal tepkimelerdeki ktlenin korunumu (Lavoisier ve Lomonosov), bileiklerin olumasnda sabit ktle orannn varl (Joseph Proust), katl oran yasas(John Dalton) gibi denel sonular baaryla yorumlad ve bu sonularn (yasalarn) ancak atomun varlyla kavranabileceini gsterdi

Joseph Proust ise 1799da yapt bir yaynda kimyann dier byk bir yasasn aklad Buna kimyaclar, sabit ktle oranlar yasas der Bu yasa yle der-Belirli bir bileii oluturan elementler, daima belirli ve sabit olan bir ktle orannda birleir rnein su oluurken diyelim 30 gram hidrojen ile 70 gram oksijen ya da baka bir oran deil;ama daima ktlece yzde 1119 hidrojen ve yzde 8881 oksijenden oluur

1803te John Dalton, katl oranlar yasas denen yasay buldu Bu yasa sabit oranlar yasasnn atomik oran dncesine daha kesin bir destek veriyordu nk iki element arasnda iki ve daha ok bileik oluuyorsa,elementlerden birinin ktlesi sabit tutulduunda onunla birleen ikinci elementin ktleleri arasnda basit tam sayl bir oran vard Buradaki ktle terimleri atomlar anlatyordu Basit, tam saylar atomlarn oranyd te Daltonun vard sonular-

1 Her element atom ad verilen ok kk ve blnemeyen taneciklerden olumutur Atomlar kimyasal tepkimelerde oluamazlar ve blnemezler Atomu paralayacak adam yoktur diye de ekleyivermiti Kimyaclarn da hata yaptklar bir gerektir!

2 Bir elementin btn atomlarnn ktlesi (arl) ve dier zellikleri ayndr Fakat bir elementin atomlar dier btn elementlerin atomlarndan farkldr

3 Kimyasal bir bileik iki ya da daha ok sayda elementin basit saysal bir oranda birlemesiyle oluur rnein bir atom A ve bir atom B, AB ya da bir atom A ile iki atom B yani AB2

18yy kimyaclarnn en byk baarlarndan biri, atmosferin homojen bir ortam olmadn, oksijen ,azot (nitrojen), su buhar ve belki de baka eylerin oluumundan olutuunu kefetmeleriydi Ama atmosferin deimez bir bileim olduu anlalnca,btnl ve kalclna ilikin sorular anlamszlayordu Bununla birlikteDalton, atmosferin younluklar farkl olan ya da daha fazla esnek akkandan olutuunu ne srnce,ayn sorular yeniden ele alnabilirdi En youn gaz stte ve en seyrek gaz altta olmak zere niin ayr dzeyler olumuyorduBir Newtoncu olan Dalton, Principiay at ve orada Newtonn atmosfer,birbirini iten kk paracklar ya da atomlardan oluur dediini grd Dalton buna bir atom kendi trnden olan atomu itmez, baka tr atomlar iter varsaymn ekledi Zafer kazanm tavryla sonuca varyordu- Bu, gazlarn spesifik ekimleri ne olursa olsun bir gazn dierinin iine ilemesi iindir

Dalton, atom kuramna asl zgn katksn henz yapmamt Bunlar yine belirli bir bilimsel sorundan tr ortaya kyordu Geleneksel atomcular ,atomun biimi ve boyutlar zerinde younlamaya eilimliydiler Ne var ki bunun,u soruyu sorarken Daltona pek yardm dokunmayacakt-Niin su dier gazlar gibi ktlesini kabul etmiyordu Niin su,rnein azot oksiti, nitrojen ya da hidrojenden daha fazla miktarlarda iine alyorduDaltona gre bunun nedeni tepkimenin, eitli gazlarn temel paracklarnn saysna ve arlna bal olmasyd,en hafif olan en az sourulabilendi Bu, DaltonI atm arlklaryla ilgilenmeye yneltmeye yetmiti Dalton, nceki birka varsayma dayanarak,oksijen ve hidrojen elementlerinin grece arlk oranlarnn 7:1 olduu sonucuna vard ve bu temele dayanarak kimyasal bileimin temel yasalar zerinde almaya balad

Buna karn atomculuk, kimyaclar arasnda bile dikkate deer bir direnile karlat Birok bilgin,kimyager ve filozof,alglanamaz ve blnemez paracklarn varln kabul edemiyorduWilliam Whewell, Philolosophy of the Inductive Science ( 1840) almasnda bunun bilimin, kimyasal deneyimin sonucu deil, metafiziin sonucu olduunu iddia ediyordu-

Ama eer atomik kuram ne srlecekse ki buna gre kimyasal elemetler blnemeyen paracklardan olumaktadr,unu belirtmeden geemeyiz ki, kimyasal aratrma bunu kantlamamtr ve hatta hibir doyurucu kant ortaya koyamamtr

Benzer biimde byk kimyac FA Kekule 1867de yle direnebiliyordu-Atomlarn varolup olmad sorusu kimyasal bak asyla hibir nem tamamaktadr;bu tartma metafizie ait bir tartmadr

Kimyagerlerin atomculua olan bu ak kaytszlklarnn bir nedeni de kimyasal tepkimeleri aklamann,kimyasal denklemlerin dili gibi baka yollarnn da olmasyd Dnemin ders kitaplarnda rnein denklem tablolar yle sunuluyordu: Kimyasal denklemler yalnzca birbirine balanan maddelerin greli niceliklerini temsil eder Ya da bir bilim szlnde aklandna gre yleydi- Nesnelerin,bileimindeki yerleri deitirildii zaman eit olabildikleri sylenmektedir

rnein-" Deneyler sonucunda eitli metallerin deiik ama belirli arlklarnn birbirinin yerine geebildikleri anlalmtr Cva arlndan 100 l, 317 bakr, 325 inko ve 1 l hidrojen 355 l klorla yaptklar bileimde birbirlerinin yerine geme durumundadrlar

Bylece Dalton ve dier atomcular ikili bir bileik olan suyu,bir hidrojen atomu ve ondan yedi kat daha ar bir oksijen atomunun oluturduunu dnrken,dierleri oksijen arlnda yedi birimin bir birim hidrojenle birleerek birim su olutuunu dnyorlard Belki de kolaylk olsu diye oksijen ve hidrojen atomlarndan sz edilebilirdi ama srar edildiinde bunun yalnzca kimyasal deneylerden sz etmenin daha kolay bir yolu olduunu sylerlerdi

 »mahalli mlki amir kimdir,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.