Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

İngilizce Yeni BaşLayanLar iÇin.. Basit CümLe Kurma..

dogrukaynak ֖dev-Ders » İngilizce » İngilizce Yeni BaşLayanLar iÇin.. Basit CümLe Kurma..
Hit : 2737
Tarih : 02 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2442) :
BASİT CÜMLE-1

İngilizcede en basit anlamı ile cümle, «bu» anlamini gelen this kelimesi ile «-dır» anlamına gelen is fiil eki, «bir» anlamına gelen a ve bir de isimden meydana gelir.

Is her cümlede aynı kaldığı halde Türkçe karşılığı bağlı bulunduğu ismin ses yapısına uyarak (-dir, -dır, -dur, -dür, -tir, -tır, -tur, -tür) gibi değişik şekiller almaktadır.

Sesli harfle, yani (a, e, i, o, u) harfleriyle başlayan kelimelerin önünde a kelimesi an şekline girer.
Yakın şeyleri işaret ederken «bu» anlamında «This», uzak şeyleri işaret ederken «şu» anlamında «That» kullanılır.
this, that
is
a veya an
isim
veya itThis
is
A
book.

This
is
A
table.

That
is
A
window.

That
is
An
orange.

It
is
A
pencil.

That
is
An
apple.

This
is
An
egg.

It
is
A
door.
OLUMSUZ CÜMLE


İngilizcede olumsuzluk, cümleye, is''den sonra «değil» anlamini gelen not kelimesinin ilave edilmesiyle yapılır.

this, that
is
not
a veya an
İsim
veya it

This
is
not
A
door.

This
is
not
An
egg.

That
is
not
A
house.

It
is
not
A
ship.

That
is
not
An
orange.
SORU CÜMLESİ


Olumlu bir cümleyi soru haline sokmak için yaplacak şey, cümlede bulunan ve «...dır» anlamini gelen is kelimesini cümlenin başına getirmektir.


Is
this, that
a veya an
isim

veya it


Is this A tree?

Is this A hat?

Is that An apple?

Is it A cat?
WHAT IS THIS?


Bu nedirAnlamındaki soru cümlesini iki şekilde cevaplamak mümkündür.
1. Sorudaki This kelimesini cevapta da kullanarak
2. Soruda this olmasına rağmen cevapta «o» anlamini gelen it kullanarak cevap vermek.

Bu ikinci şekil daha çok kullanılır.

What is thisIt is a basket.
Bu nedirO bir sepettir.

What is that It is a house.
şu nedirO bir evdir.

What
is
this, that veya it
What
is
this?
What
is
that?
What
is
it?

What kelimesi şahıslarla kullanıldığı zaman neci, ne iş yapar- anlamini gelir.

What is Mr. MillerMr. Miller necidir(ne iş yapar, mesleği nedir?)
What are youSiz necisiniz?
What are Zeynep and AhmetZeynep ve Ahmet necidirler?

OR CÜMLESİ

Or cümlelerinde iki şeyden hangisinin doğru olduğu sorulmaktadır. Bu bakımdan cevabın tam bir cümle olması ve başında yes veya no bulunmaması gerekir.

Is it a chair or a table?
(O bir sandalye midir yoksa bir masa mıdır?)

It''s a table.
(O bir masadır.)

is
this, that
a veya an
isim
or
a veya an
isim

veya it

Is
this
A
book
or
a
pencil?
Is
that
An
apple
or
a
basket?
Is
this
A
house
or
a
school?
Is
it
A
train
or
a
ship?


ÇOğUL YAPMA
İngilizcede isimleri çoğul yapmak için genel olarak sonlarına s eklenir. Bu s Türkçedeki «ler, lar» eklerinin yerini tutar.

This bu these bunlar
That şu those şunlar
It o they onlar

are kelimesi de is fiil ekinin çoğul şeklidir.

Çoğul cümle
these, those
are
çoğul halde
veya they

isim
These
are
horses.
Those
are
girls.
These
are
windows.
They
are
students.


What ile çoğul soru cümlesi
What
are
these, those


veya they
What
are
those?
What
are
these?
What
are
they?


Olumsuz çoğul cümle
these, those
are
not
çoğul halde
veya they


İsim
These
are
not
boats.
Those
are
not
students.
These
are
not
doors.
They
are
not
apples.


Çoğul soru cümlesi
are
these, those
çoğul halde

veya they
isim
Are
these
teachers?
Are
they
boats?
Are
they
boys?
Are
those
trees?
Çoğul isimlere ‘s ilavesi (İsim tamlaması konusuna bakınız)

Çoğul halde bulunan isimlerin sonunda s bulunduğu için bunlarla isim tamlaması yapılırken ‘s ilave edilmez, sadece ‘ konulur.

The teachers room öğretmenin odası
The teachers room öğretmenlerin odası
The boys bags çocuğun çantaları
The boys bags çocukların çantaları
The doctors boks. Doktorların kitapları
My sistersroom. Kız kardeşlerimin odası
Your brothers house. Biraderlerinizin evi.
The girls names kızların isimleri

The girls bags are in your room. Kızların çantaları, sizin odanızdadır.
His teachers cars arent new. Onun öğretmenlerinin otomobilleri yeni değildir.
The nurses hatsa are white. Hemşirelerin şapkaları beyazdır.
The doctors cars are in front of the school. Doktorların otomobilleri okulun önündedir.
The soldiers horses are black Askerlerin atları siyahtır.

Çoğulda İstisnalar
İngilizce de sayıca çok aza olan bazı isimler vardır ki bunların çoğulu s ilavesiyle yapılmaz, kelimede değişiklik olur.

Man adam men adamlar
Woman kadın women kadınlar
Child çocuk children çocuklar

WHERE SORU KELİMESİ

WHERE kelimesi «nerede» anlamındadır.

Where ile is kelimeleri birleştirilerek (Where''s) bir kısaltma yapılabilir.

Where is this?
(Bu nerededir?)

Where are these?
(Bunlar nerededir?)

Where
is veya
the
tekil veya

are

çoğul isim
Where
is
the
book?
Where
are
the
books?
Where
is
the
chair?
Where
are
the
girls?
Where
is
the
orange?

Where from?

Bir şahsın nereli olduğunu sormak için where .. from kalıbı kullanılır.

Where are you fromNerelisin?
Where is he fromO nerelidir?
I am from Ankara. Ankaralıyım.

Where kelimesi bağlaç olarak kullanıldığında ki orada anlamını verir.
Örnek :
This is the park where play football. Park budur ki orada futbol oynarız. (Futbol oynadığımız park budur.)
A bedroom is place where sleep. Yatak odası bir yerdir ki orada uyuruz. (Yatak odası uyuduğumuz bir yerdir.)


ÖNTAKI
IN içinde
ON üstünde
UNDER altında
Türkçede «içinde» kelimesi yerine ismin sonuna «de, da» eki ilave edilerek «içinde» kelimesi kaldırılır.

İçinde öntakı bulunan olumlu cümle
The
Tekil veya
is veya
in, on,
the
tekil veya

çoğul isim
are
under

çoğul isim
The
pencil
is
on
the
book.
The
chair
is
under
the
Tree.
The
Dog
is
in
the
house.
The
students
are
in
the
train.
The
Eggs
are
on
the
tables.
The
Girls
are
in
the
room.
The
Cat
is
under
the
chair.


İçinde öntakı bulunan soru cümlesi
is veya
the
tekil veya
in, on,
the
tekil veya
are

çoğul isim
under

çoğul isim
Is
the
key
on
the
Radio?
Is
the
cat
under
the
bed?
Are
the
pictures
on
the
wall?
Are
the
children
in
the
garden?
Are
the
apples
in
the
baskets?


İçinde öntakı bulunan olumsuz cümle
the
tekil veya
is veya
not
in, on,
The
tekil veya

çoğul isim
are

under

çoğul isim
The
egg
is
not
in
The
basket.
The
hats
are
not
under
The
chair.
The
boy
is
not
in
The
room.
The
girls
are
not
in
The
house.
The
books
are
not
on
The
table

 »8 sınıf ingilizce etüt odası, »ingilizce çalışŸma kitabın 7 sınıf cevapları, »ingilizce gramer kitabı indir, »mega hafıza ingilizce eğŸitim seti indir, »8 sınıf ingilizce ders kitabı cevapları, »ingilizce adres yazma, »ingilizce dedektif hikayeleri,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.