Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Hrriyet Kasidesi

dogrukaynak dev-Ders » Trk Edebiyat » Hrriyet Kasidesi
Hit : 2157
Tarih : 08 Kasım 2012 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (2/2177) :
Hrriyet Kasidesi

Mefln / Mefln / Mefln / Mefln
1. Grp ahkm- asr mnharif sdk u selmetten
ekildik izzet ikbal ile bb- hkmetten
1. an yneticilerini doruluk ve gvenlikten uzaklam grp erefle ve mutlulukla hkmet kapsndan ayrldk.
2. Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
Mrvvet-mend olan, mazlma el ekmez inetten
2. Kendini insan bilenler, halka hizmetten usanmaz; mert olanlar, mazlmlara yardmdan el ekmez.

3. Hakr olduysa millet, nna noksan gelir sanma
Yere dmekle cevher, skt olmaz kadr- kymetten
3. Millet, hkr olduysa nna noksan gelir sanma. Cevher, yere dmekle deerinden bir ey kaybetmez.

4. Vcdun kim hamir-i myesi hk-i vatandandr
Ne gm rh- vatanda hak olursa cevr mihnetten
4. Vcudun mayasnn hamuru, vatan toprandandr. Vcut, vatan yolunda aziyet ve skntlardan toprak olursa (yani derse) ne gam!
5. Muini zlimin dnyada erbb- denaettir
Kpektir zevk alan, sayyd- bi-insfa hizmetten
5. Dnyada zlimin yardmcs, alaklardr. nsafsz avcya hizmet etmekten zevk alanlar, kpektir.
6. Hemen bir feyz-i bk terk eder bir zevk-i fnye
Hayatn kadrini li bilenler, hsn-i hretten
6. Hayatn deerini hretin gzelliinden stn tutanlar ile geici zevklere ebed feyiz tercih edilir.
7. Nedendir halkta tul-i hayata bunca rabetler
Nedir insana bilmem menfaat hfz- emanetten

7. nsanlarda hayatn uzamasna bunca dknlk nedendir; insan, emaneti koruyaca yerde ondan niin menfaat bekler
8. Cihnda kendini her ferdden alak grr ol kim
Utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melmetten

8. Kii, dnyada herkesten kendini alak grr, ayplanmaktan kanr; fakat, kendi nefsinden utanmaz.
9. Felekten intikam almak, demektir ehl-i idrke
Edip tezyid-i gayret mstefid olmak nedmetten
9. Akll ve bilinli olanlarn, yaptklarndan piman olup almalarn artrmas ve bunlardan ders almas, felekten intikam almak demektir.

10. Durup ahkm- nusret ittihd- kalb-i millette
kar sr- rahmet, ihtilaf- rey-i mmetten
10. Baarnn, stnln deeri, milletin gnl birliinde durur; koruma ve kollama eserleri ise mmetin dncesinin arpmas ile kar.

11. Eder tedvr-i lem bir meknin kuvve-i azmi
Cihn titrer sebt- py- erbb- metnetten
11. ktidar sahibi bir kiinin azim gc, dnyann bir dzene girmesini salar; metanet sahibi kiilerin ayaklarn salam basmas ile cihan titrer.

12. Kaza her feyzini her ltfunu bir vakt iin saklar
Ftr etme sakn milletteki za'f u betetten
12. Kader, her feyzini, her ltfunu bir zaman iin saklar; milletteki geveklikten, zayflktan sakn korkma!

13. Deildir r-i der-zencire thmet acz-i akdm
Felekte baht utansn bi-nasib- erbb- himmetten

13. Zincire vurulmu aslana ayaklarnn gszl thmet deildir; bu dnyada nasipsiz himmet sahiplerinden talih utansn.
14. Ziya dr ise evc-i rif'atinden iztrridir
hicb etsin tabiat yerde kalm kbiliyetten

14. Ik yksekliin doruundan uzaksa aresizliktendir; tabiat yerde srnen kabiliyetten utansn.
15. Biz ol nesl-i kerm-i dde-i Osmaniynz kim
Muhammerdir serp myemiz hn- hamiyetten

16. Biz, o Osmanllar boyunun ulu soyundanz; mayamz, btnyle ehadet kanyla karlmtr.
16. Biz ol l-i himem erbb- cidd itihdz kim
Cihangirne bir devlet kardk bir airetten

16. Biz o yce hamiyetli, alkan ve gl kiileriz ki bir kk airetten dnyaya hkmeden bir devlet meydana getirdik.
17. Biz ol ulvi-nihdnz ki meydn- hamiyette
Bize hk-i mezar ehven gelir hk-i mezelletten

17. Biz, o yce yaratll milletiz ki hamiyet meydannda ayaklar altnda toprak olmaktan bize lm daha iyi gelir.
18. Ne gm pr te-i hevl olsa da gavg-y hrriyet
Kaar m merd olan bir cn iin meydn- gayretten
18. Hrriyet mcadelesi, korkulu ate olsa ne dert; yiit olan bir insan, gayret meydanndan kaar m

19. Kemend-i can-gdz- ejder-i kahr olsa celldn
Mreccahtr yine bin kerre zencr-i esretten

19. Celldn can yakan kemendi acmasz bir ejder bile olsa, yine bin defa esaret zincirinden daha iyidir.
20. Felek her trl esbb- cefasn toplasn gelsin
Dnersem kahbeyim millet yolunda bir azmetten

21. Felek, her trl eziyet yollarn toplasn gelsin, millet yolunda hizmetten dnersem *****yim.
21. Anlsn mesleimde ektiim cevr meakkatler
Ki edn zevki aladr vezretten sadretten

21. Bu yolda ektiim aclar, skntlar anlsn; bunun en basit zevki bile vezirlikten, sadrazamlktan daha iyidir, ycedir.
22. Vatan bir b-vef nzende-i tannza dnm kim
Ayrmaz sdkn- akn lm- gurbetten

22. Vatan, bir vefasz alayc sevgiliye dnm, akna bal olanlar gurbet aclarndan ayrmyor.
23. Mberrym rec v havfden indimde lidir
Vazifem menfaatten hakkm agrz- hkmetten

23. Korkudan, yalvarma yakarmadan uzam; benim yanmda grevim menfaatimden, hakkm hkmetin kt niyetlerinden daha stndr.
24. Civnmerdn- milletle hazer gavgdan ye bidd
Erir emr-i zulmn te-i hn-i hamiyetten
24. Ey adaletsiz, milletin yiitleriyle mcadeleden sakn; senin zulmnn klc hamiyet kannn atei karsnda erir.
25. Ne mmkn zulm ile bidd ile imh-y hrriyet
al idrki kaldr muktedirsen demiyetten
25. Zulmle, cef ile hrriyeti yok etmek ne mmkn. Gcn varsa al, insanlktan anlay kaldr. (Yani insanda anlay bulunduka hrriyet fikrini kafalarndan silmek imkanszdr.)
26. Gnlde cevher-i elmsa benzer cevher-i gayret
Ezilmez iddet-i tazyikten te'sir-i skletten
26. Gayret cevheri, gnlde elmas cevherine benzer. Basncn iddeti, arln tesiriyle ezilmez.

27. Ne efsunkr imisin ah ey didr- hrriyet
Esr-i akn olduk geri kurtulduk esretten
27. Ah, ey hrriyetin gzel yz, sen ne gzbacymsn. Geri esirlikten kurtulduk, (fakat) aknn esiri olduk.

28. Senindir imdi cezb-i kalbe kudret setr-i hsn etme
Cemlin ta ebed dr olmasn enzr- mmetten
28. Gnlleri ekmek kuvveti, imdi senindir (yani herkesin sevgilisi sensin), gzelliini gizleme. Gzelliin, halkn baklarndan sonuna kadar uzak olmasn.

29. Ne yr- cn imisin ah ey mmid-i istikbl
Cihan sensin azad eyleyen bin ye's mihnetten
29. Ah, ey gelenein midi, ne candan sevgiliymisin. Dnyay bin (trl) keder ve skntdan kurtaran sensin.

30. Senindir devr-i devlet hkmn dnyaya infz et
Hd ikblini hfzeylesin hr trl fetten
30. Devlet devri senindir (yani, mutluluk a gelmitir), dnyaya szn geir. Allah, bahtlln her trl felaketlerden korusun.
31. Kilb- zulme kald gezdiin nzende sahrlar
Uyan ey yreli r-i jeyn bu hb- gafletten
Ey yaral kzgn aslan, senin gezdiin nazl sahrlar, zulm kpeklerine kald. Artk bu gaflet uykusundan uyan.


Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.
Benzer Belgeler