Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Es anlamli kelime nedir Kelimeler arasindaki anlam iliskileri nelerdir

dogrukaynak Ödev-Ders » Dil ve Anlatım » Es anlamli kelime nedir Kelimeler arasindaki anlam iliskileri nelerdir
Hit : 771
Tarih : 11 Ocak 2016 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (2/621) :
KELİMELER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ
1. EŞ ANLAMLI KELİMELERYazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.kıymet - değercevap - yanıtsene - yılmedeniyet - uygarlıkimkn - olanakacele - ivedizelzele - depremyoksul - fakir misafir - konuksınav - imtihan yöntem - metot mesele - sorun fiil - eylem kelime - sözcük vasıta - araç ...Fakat bazı durumlarda anlamdaş kelimeler birbirinin yerini tutamaz: “kara bahtlı” kelime grubunda “kara” kelimesinin yerine “siyah” kelimesini kullanamazsınız. Çünkü iki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş veya yakın anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir.Türkçe kelimeler arasında da eş anlamlılık olabilir:deprem-yer sarsıntısı-zelzele,kimi zaman-ara sıra-zaman zaman-arada bir-bazen
2. YAKIN ANLAMLI KELİMELER
Yazılışı ve okunuşu farklı olan, anlamdaş gibi göründüğü hlde birbirinin yerini tamamen tutamayan, yani aralarında anlam ayrıntısı bulunan kelimelerdir. Bunlar çoğunlukla Türkçe kelimelerdir.göndermek-yollamak, bezmek-bıkmak-usanmak, dilemek-istemek, çevirmek-döndürmek, söylemek-demek-konuşmak, eş-dost, hısım-akraba, bakmak-seyretmek,Kardeşim sana küsmüş.Kardeşim sana kırılmış.Kardeşim sana gücenmiş.Kardeşim sana darılmış.Birinci cümlede bir "kesinlik ve aşırılık" anlamı, ikinci cümlede bir "esneklik, hatta hoşgörü" anlamı, üçüncü cümlede "üzülmek" anlamı, dördüncü cümlede "gücenip görüşmez olmak" anlamı vardır.Ben her sorunla başa çıkarım. (baş etmek)Bu kadar yürekten çağırma beni. (candan)Davranışları hiçbir zaman içtenlikli değildi. (yürekten, candan)Yaptığı işi önemsemiyordu. (özen göstermiyordu.)
3. ZIT ANLAMLI KELİMELERAnlamca birbirinin karşıtı olan kelimelerdir.Siyah-beyaz, uzun-kısa, aşağı-yukarı, ileri-geri, var-yok, gelmek-gitmek,Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı satılmaz.“sevinmek” karşıtı sevinmemek değil “üzülmek”tir.Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir.“doğru” kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede “eğri” olurken, diğerinde “yanlış” olabilir.
İki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş, yakın anlamlı veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir. Mesel, siyah ile beyaz, ancak ikisi de gerçek (temel) anlamda oldukları zaman zıt anlamlı olurlar. Hafif olmayan anlamındaki “ağır” kelimesinin ağır olmayan anlamındaki “hafif”le zıt anlamlı olabilmesi için ikisinin de gerçek (temel) anlamda kullanılması gerekir.
4. EŞ SESLİ KELİMELER
Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hlde anlamları farklı olan kelimelerdir. Bunlar yalın hlde olabildikleri gibi ek almış hlde de olabilirler. Şiirde cinas olarak kullanılır ve cinaslı kafiye yapılır.Gül:
1. çiçek,
2. gülmekten emirKır:
1. kırsal alan,
2. kırmaktan emir,
3. beyaz
Yazma:
1. baş örtüsü,
2. yazmaktan olumsuz emir,
3. yazma işi
Ek almış kelimelerle, ek almış ve almamış kelimeler arasında da eş seslilik söz konusudur. Bu ekler görevce farklı ekler de olabilir:Siyah anlamındaki “kara” ile “kar-a” (-a: yönelme hl eki) gibi“Oyuncakları olmuş çocukların kurşunlar”“Zalimler her saat taze fidanları kurşunlar”Neden kondun a bülbül kapımdaki asmayaBen yarimden vazgeçmem götürseler asmaya“hala” ve “hl”, “kar” ve “kr”, “adet” ve “det” kelimeleri eş sesli değildir. Okunuşları ve anlamları farklıdır.

 »portfolyo nedir, »sembolizm nedir, »fraktal nedir matematikte, »hikaye nedir, »matematikciler fraktal ornekleri nedir, »ses enerjisi nedir, »fraktal nedir, »özel konumun özelligi nedir, »osmanlıda sancağa çıkma geleneğinin kaldırılmasının sonuçları nelerdir, »sancağa çıkma geleneğinin kaldırılmasının sonuçları nelerdir,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.