Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Cvp-haritada alan hesaplama ile ilgili sorular ve çözümleri

dogrukaynak Ödev-Ders » Genel(Hepsi) » Cvp-haritada alan hesaplama ile ilgili sorular ve çözümleri
Hit : 7643
Tarih : 19 Ocak 2011 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/1776) :
Harita Hesaplamaları
Gerçek Uzunluğu Hesaplama
Gerçek uzunluk, diğer bir deyişle arazi üzerindeki uzunluk,
Gerçek Uzunluk = Ölçek (Payda) * Harita Uzunluğu
formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır

Örnek-1 / 850000 ölçekli bir haritada A – B kentleri arası 8 cm ölçülmüştür Buna göre iki kent arasındaki kus uçuşu uzaklık kaç kmdir
Orantıyla Çözüm :
Ölçeğe göre, arazi üzerindeki 850000 cm haritada 1 cm gösterilmiştir
1 cm 850000 cmyi gösterdiğine göre
8 cm x cmyi gösterir
—————————————————————-
x = 8 * 850000 / 1 = 6800000 cm
cmyi kmye çevirmek için 5 basamak sola doğru gitmek gerekir
6800000 cm = 68 kmdir
Formülle Çözüm :
Gerçek Uzunluk = Ölçek * Harita Uzunluğu
Gerçek Uzunluk = 850000 * 8
Gerçek Uzunluk = 6800000 cm = 68 kmdir
Haritadaki Uzunluğu Hesaplama
Harita üzerindeki uzunluk
Harita Uzunluğu = Gerçek Uzunluk / Ölçek (payda)
formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır
Örnek -Arazi üzerindeki 180 kmlik uzunluk 1 / 900000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir
Orantıyla Çözüm:
1 / 900000 ölçeğinde,
1 cm 9 kmyi gösteriyorsa
x cm 180 kmyi gösterir
———————————-
x = 1* 180 / 9 = 20 cmdir
//urun/eurosoft_harita3.jpg" border="0" alt="" />
Formülle Çözüm:
Ölçeğe göre, arazi üzerindeki 90000 cm haritada 1 cm gösterilmiştir
Harita Uzunluğu = Gerçek Uzunluk / Ölçek (payda)
Harita Uzunluğu = 18000000 / 900000
Harita Uzunluğu = 20 cmdir
Haritadaki Uzunlukların Karşılaştırılması
İki harita uzunluğunun karşılaştırılması esasına dayanan sorular ters orantı kurularak ya da iki aşamalı olarak çözülür
Örnek-1 / 750000 ölçekli bir haritada A-B noktaları arasındaki uzaklık 12 cm ölçülmüştür Ayni uzaklık
1 / 150000 ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir
Çözüm l :
1 / 750000 ölçekli haritada 12 cmlik uzaklık, 1 / 1500000 ölçekli haritada x cm gösterilir
Ölçekler arasında 750000 / 1500000 oranı bulunduğuna göre harita uzunlukları arasında 12 / x oranı vardır
x = 75000 * 12 / 1500000 = 6 cmdir
Çözüm 2:
1 haritadan yararlanarak gerçek uzaklığı bulalım
1 cm 75 kmyi gösteriyorsa,
12 cm x kmyi gösterir
—————————————————–
x = 12 * 75 / 1 = 90 kmdir
2 haritadan yararlanarak haritadaki uzunluğu bulalım :
15 kmyi 1 cm gösteriyorsa
90 kmyi x cm gösterir
———————————
x = 90 * 1 / 15 = 6 cmdir
İzdüşümsel Alanın Hesaplanması
İzdüşümsel alan, yer şekillerinin izdüşümünün alınması ile hesaplanan alandır Arazi üzerindeki gerçek alan hesaplamalarında ise yer şekilleri yüzölçümü dikkate alınır Bu nedenle bir yerin izdüşümü alanı ile gerçek alanı arasındaki fark yardımıyla arazinin engebeliliği hakkında bilgi edinilebilir
İzdüşüm alanı ile gerçek alan arasındaki fark fazla ise, arazinin engebesi de fazladır
İzdüşümsel alan,
İzdüşümsel Alan = Ölçek (Payda)2 * Haritadaki Alana
formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır
Örnek-1 / 700000 ölçekli bir haritada bir adanın kapladığı alan 15 cm2 olduğuna göre adanın izdüşümsel alanı kam km2 dir
Orantıyla Çözüm :
Ölçeğe göre, 1 cm 700000 cmyi göstermektedir
1 cm2 49 * 1010 km2 yi gösterdiğine göre,
15 cm2 x km2′yi gösterir
————————————————————–
x = 15 * 49 * 1010 = 735 * 1010 cm2 dir
cm2′yi km2′ye çevirmek gerekir 735 * 10 cm2 = 735 km2′dir
Formülle Çözüm :
İzdüşümsel Alan = (Ölçek Paydası)2 * Haritadaki Alan
İzdüşümsel Alan = (700000)2 * 15
İzdüşümsel Alan = 49 * 1010 * 15 = 735 * 1010 cm2
cm2′yi km2′ye çevirmek gerekir 735 * 1010 cm2 = 735 km2′dir
Haritadaki Alanı Hesaplama
Haritadaki alan,
Haritadaki Alan = Gerçek Alan / Ölçek (Payda)2
formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır
Örnek-Gerçek alanı 5904 km2 olan göl 1 / 1200000 ölçekli haritada kaç cm2 gösterilir
Orantıyla Çözüm:
Ölçeğe göre;
1 cm 12 kmyi göstermektedir
1 cm2 144 km2′yi gösteriyorsa
x cm2 5904 km2′yi gösterir
——————————————————–
x = 5904 / 144 = 41 cm2 dir

Formülle Çözüm:
Haritadaki Alan = Gerçek Alan / Ölçek2 (Payda)
Haritadaki Alan = 5904 / (12)2
Haritadaki Alan = 5904 / 144 = 41 cm2
UYARI-Haritalardaki alan hesaplanırken ölçek paydasının karesi mutlaka alınmalıdır
Ölçek Hesaplama
Harita ve arazi üzerindeki uzunlukların verildiği sorularda ölçek,
Ölçek (Payda) = Harita Uzunluğu / Gerçek Uzunluk
formülü ya da doğru orantı kurularak hesaplanır
Örnek -Arazi üzerindeki 84 kmlik uzunluk, ölçeği bilinmeyen haritada 7 cm gösterildiğine göre, haritanın ölçeği nedir
Orantıyla Çözüm:
84 km cmye çevrilir
7 cm 8400000 cmyi gösteriyorsa
1 cm x cmyi gösterir
———————————————–
x = 1 * 8400000 / 7 = 1200000 cmdir
Ölçek -1 / 1200000′dir
Formülle Çözüm:
Ölçek (Payda) = Harita Uzunlugu / Gerçek Uzunluk
Ölçek (Payda) = 7 / 8400000
Ölçek (Payda) = 1200000 cm
Ölçek -1 / 1200000′dir
Ölçek Hesaplama
Harita ve arazi üzerindeki alanların verildiği sorularda ölçek
Ölçek (Payda) = Haritadaki Alan / Gerçek Alan kesrinin karekökü
formülü ya da doğru orantı kurularak hesaplanır
Örnek-Gerçek Alanı 4375 km2 olan bir göl, ölçeği bilinmeyen haritada 7 cm2 gösterildiğine göre haritanın ölçeği nedir
UYARI-Harita ve arazi üzerindeki alanların verildiği sorularda ölçeği hesaplarken kare kök almayı unutmayınız
Eğim Hesaplama :
Eğim -Topografya yüzeyinin yatay düzlemle yaptığı açıya eğim denir
Eğim,
Eğim = Yükseklik (m) * 100 / Yatay Uzaklık
formülü ile hesaplanır
Örnek-A – B arasındaki uzaklık 1 / 600000 ölçekli haritada 4 cm gösterilmiştir Aralarındaki yükselti farkı 1200 m olduğuna göre, A ile B arasındaki eğim binde (%o) kaçtır
Çözüm-A B arasındaki gerçek uzaklık;
4 * 6 = 24 km olduğuna göre,
Eğim = Yükseklik Farkı (m) / Yatay Uzaklık (m) * 1000
Eğim = 1200 / 24000 * 1000
Eğim = %o 50′dir
UYARI-Eğim yüzde (%) olarak hesaplanırken 100 ile, binde (%o) olarak hesaplanırken 1000 ile çarpılır  

 »grafikle ilgili sorular, »tablo ve grafiklerle ilgili sorular, »masal ile ilgili test soruları, »sosyal duygusal alanla ilgili oyunlar, »atatürkün eğitimle ilgili sözlerinden bazı örnekler, »dini hitabet test sorular, »mehmet rauf ile ilgili slayt, »sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular, »kıskançlık ile ilgili kompozisyon çeşitleri yazma, »enzimler ile ilgili slayt,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.