Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Coğrafya ÖLÇME VE DEğERLENDİRME

dogrukaynak ֖dev-Ders » CoğŸrafya » Coğrafya ÖLÇME VE DEğERLENDİRME
Hit : 2812
Tarih : 30 Eylül 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (2/2814) :
ÖLÇME VE DEğERLENDİRME (Lise-3)

SAYFA 137

KISA CEVAPLI SORULAR

1- Türkiyede Sanayi ve Hizmet sektörlerinin en fazla geliştiği yerler ve sebepleri:

Ülkemizde özellikle Marmara ve Ege bölgeleri sanayi ve hizmet sektöründe ön plana çıkan yerleridir. Diğer bölgelerde ise büyük şehirler bu konuda öncülük yapar.

Bu alanlarda sanayi ve hizmet sektörünün gelişme sebebi olarak İklim şartları ile yer şekillerinin elverişli olması, yerleşmeye uygun alanlar olmaları, ulaşım, hammadde, işgücü, sermaye birikiminin güçlü olması ve önemli bir Pazar oluşturmaları söylenebilir. Yine sanayinin gelişmesiyle ortaya çıkan kentleşme hizmet sektörünün gelişmesini olumlu etkiler.

2- Türkiyede Yer şekillerinin ekonomik faaliyetlerin sektörel dağılımı üzerindeki etkisi:

Ekonomik faaliyetlerle yer şekilleri arasında direk bağlantı vardır. Yer şekillerinin elverişsiz olduğu engebeli araziler tarımsal sektörü geri plana iterken iklime bağlı olarak büyük baş hayvancılığı etkili kılabilir. Yer şekillerinin düz olduğu alanlar daha çok tarımsal faaliyetlerin ön plana çıkmasında etkili olmaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde elverişsiz yer şekilleri yükseltinin fazla olması enerji sektörünü ön plana çıkartırken tarımı geri plana itmiştir. Yer şekilleri bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri etkiler buda sektörel dağılıma yön verir.

3- Ekonomik politikaların kalkınma üzerindeki etkisi:

Ekonomide planlama çok önemlidir. Rotasız bir gemi olmak rüzgrlar tarafından savrulmaya yok açar. Ülke ekonomileri de bir politika oluşturmalı bunu ülke şartlarına en uygun şekilde uygulamalıdır. Bu tür politikalar ülkelerin ekonomik göstergelerindeki dalgalanmaları en aza indirir.

4- Teşvik politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri:

Teşvik politikaları ülke içerisindeki farklı derecelerde gelişme göstermiş ve bu sebepten dolayı ekonomik uçurumların yaşandığı bölgeler arasında dengeyi kurmak geri kalan bölgelerin gelişmelerine yardımcı olmak açısından son derece faydalıdır. Bölümler arasındaki sosyal yapının dengelenmesi gelir dağılımının daha adaletli bir hal almasında etkilidir.

SAKINCALARI:

Art niyetli yaklaşımların olması alınan kredilerin devleti zarar ettirecek şekilde kullanılması başka işlere aktarılması ülkeye ekonomik yük olarak geri döner.5- Türkiyedeki ekonomik faaliyet üzerinde en etkili faktör ve nedeni:

Ekonomiyi etkileyen faktörler: a)Coğrafi Konum, b)Yer şekilleri, c)İklim d)Nüfus ve Yerleşme

En fazla etkileyen: Yeryüzü şekilleri

Sebebi: Arazinin düz veya engebeli oluşu insan faaliyetlerini özellikle de Tarım ve Ulaşımı direkt etkiler. Dolaylı olarak ta İklimi etkiler; Yükselti ve dağların uzanışı da İklim şartlarını belirler. İklim ise insan faaliyetlerini belirleyen ana etkenlerdendir.

6-Yurdumuzda deprem afetinin çok yaşanmasının sebepleri:

Türkiye genç oluşumlu, aktif fay hatlarının çok olduğu bir ülke olduğu için.

Ülkemizin alp himalaya kıvrım dağ sırası içerisinde olmasına bağlı olarak kuzey Anadolu, batı Anadolu ve doğu Anadolu fay hatlarının üzerinde bulunması depremi destekler.

7- Heyelanların en çok görüldü yer ve nedenleri:

Karadeniz Bölgesi, özellikle Doğu Karadeniz bölümü .

Nedenleri: Dağlık ve engebeli arazinin çok olması yanında bol yağışın varlığı ana etkendir.

Heyelan oluşumunu etkileyen faktörler:

a)Tabakaların yapısı (Killi arazi),

b)Bol yağış,

c)Kuvvetli eğim

d)Tabakaların duruşu

8- Muğla, Antalya ve İzmirde çok yangın çıkma sebepleri:

Bu bölgelerde yaz kuraklığına bağlı olarak toprağın ve bitkilerin kuru bir özellik göstermesi. Yine bu bölgelerde tutuşmaya müsait kızılçam ağaçlarının ince yapraklarının yaz kuraklığı ile birlikte çabuk alev alabilmesi etkili etkenlerdir. Yine bu özelliklerinin yanında rüzgr alma durumlarının fazla olması.9-Ekonomik planlamalarda dikkate alınan bölgeler:Sanayi bölgesi ,maden bölgesi,ticaret bölgesi,turizm bölgesi,tarım bölgeleri dikkate alınan bölgelerdir.

10- Türkiyede coğrafi bölgeler oluşturulurken denizlerin dikkate alınan etkileri ve özellikleri:

İklim üzerindeki etkisi

Ulaşım faaliyetlerine etkisi

Su ürünleri bakımından katkısı

Deniz turizmi bakımından katkısıÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN CEVAPLARI

1-E 2-B 3-B 4-E 5-C 6-A 7-C 8-A 9-D 10-C 11-D 12-A 13-E 14-D 15-E 16-E 17-E 18-CDOLDURMA SORULARI1-Akdeniz kıyı kesiminde İKLİM koşullarının uygun olması buralarda tarımsal faaliyetlerin gelişmesini sağlamıştır.

2-Arazi yetenek sınıflandırılmasında birinci sınıf araziler TARIM için kullanılır.

3-Türkiyede hammaddesi bulunduğu halde enerji üretimi yapılmayan enerji kaynağı NÜKLEER ENERJİ dir.

4-Türkiyede taşkömürü ile çalışan tek santral ÇATALAğZI (Zonguldak) termik santralidir.

5-Demir çelik endüstrisinin özellikle Batı Karadeniz de gelişmesinin nedeni ENERJİ dır.

6-Krom ÇELİğE SERTLİK VERMEK, MERMİ GEMİ UÇAK, OTOBÜS ,VAGON AYDINLATMA SİSTEMLERİ vb alanlarda kullanılır.DOĞRU YANLIŞ SORULARI

1-Y 2-Y 3-D 4-D 5-D 6-Y 7-D 8-Y 9-Y 10-Y 11-D 12-Y
Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.