Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Coğrafya Kitabındaki Soruların Cevapları

dogrukaynak ֖dev-Ders » CoğŸrafya » Coğrafya Kitabındaki Soruların Cevapları
Hit : 2662
Tarih : 30 Eylül 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (2/2901) :
LİSE 3. SINIFLAR SAYFA 28-29 ÖLÇME DEğERLENDİRME

SORULARI
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
SORU-1-Ekolojik denge nedir?
Cevap-1-insan, hayvan, bitki gibi tüm canlıların bulundukları ortamda yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için gerekli olan şartlar bütünü ve bu şartların da birbiriyle ilişkili olmasıdır.
Örnek: bitki, fare ve yılandan oluşan kapalı bir ekosistem düşünün. burada bitki topraktan suyu ve besini alsın. fareler bitki kşkleriyle beslensin. yılanlar da farelerle beslensin.
burada her tür birbiriyle beslenme zinciri olarak bağlantılıdır. eğer fareler bitkileri yemezse, bitkiler kontrolsuz gelişecek ve zamanla topraktaki su ve mineraller bitkilere yetmemeye başlayacaktır. fareler bitki kşklerini yemezlerse açlıktan şleceklerdir. eğer yılanlar fareleri yemezse açlıktan şlecektir. eğer yılanlar farelerin hepsini yerse bu sefer yine açlıktan şleceklerdir. Her tür doğa içinde, eğer ciddi bir müdahale yoksa, bir biçimde hayatını sürdürmeye devam eder.
ekolojik denge kabaca budur.
SORU-2-Ekolojik döngü nedir?
Cevap-2-Canlılar tarafından doğada kullanılan maddelerin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve bu sürecin sürekli devam etmesi olayına denir.
SORU-3-Karbon döngüsü hangi ortamlar arasında gerçekleşir.?
Cevap-3-Atmosfer,litosfer,biyosfer,hid rosfer arasında gerçekleşir.
SORU-4-Biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörler nelerdir.?
Cevap-4-Orman yangınları,insanın doğa üzerinde yapmış olduğu denge bozucu yapılaşma ,sanayi,tarım ,şehirleşme,hava,toprak,suyun kirletilmesi,meraların aşırı otlatılması,Erezyon şeklinde arttırılabilir.
SORU-5-Biyolojik çeşitliliğin oluşmasında etkili olan doğal faktörler nelerdir.
Cevap-5-İklim etkili olur,toprak örtüsü etkili olur,Yerşekilleri etkli olabilir.
SORU-6-Habidat içerisindeki bir türün çok gelişmesi hangi sorunları oluşturur.
Cevap-6-Doğada türler arasında bir denge vardır.Bu halkanın bozulması artması yada azalması doğadaki işleyişi olumsuz etkiler besin zincirini bozar buda türlerin sayılarında azalma ,yok olma yada bulunduğu bölgeyi terk etme gibi sonuçlar doğurabilir.Yada bölgedeki tür çeşitliliğini azaltır.Rekabet artar,kıtlık oluşabilir,yaşam şartları zorlaşır.
SORU-7-Çayır ve meraların ortadan kaldırılması biyolojik çeşitliliği nasıl etkiler?
Cevap-7-O alan içerisinde yaşayan canlı türlerinin azalmasına hatta yok olmasına sebeb olur.Biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açar.
SORU-8-Sıcak çşllerde bitki ve hayvan yaşamını sınırlandıran faktörler nelerdir.
Cevap-8-Kuraklık,yüksek sıcaklık,nem azlığı,Yağış azlığı etkiler.
SORU-9-Bir akarsuyun hidroelektirk potansiyelini etkileyen faktörler nelerdir?
Cevap-9-Akarsuyun debisi ve akarsuyun yatak eğimidir.Debiyi etkileyen faktörler içerisinde iklim ilk sırada yer alır.
SORU-10-Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler bitki ve hayvan dağılımını nasıl etkiler?
Cevap-10-Deniz seviyesinde meydana gelen değişmeler artmalar yada azalmalar o bölgedeki canlıların yer değiştirmelerine yada yok olmalarına sebeb olabilir.Su miktarının artması kara canlılarının yaşam alanlarını kısıtlar şeklinde açıklanabilir.
SORU-11-Akarsuların bitki ve hayvan türleri bakımından en zengin yerleri nerleleridir.Nedenlerini açıklayınız.?
Cevap-11- Kitabınızda sayfa 14 de akarsu bölümünde gerekli bilgiler verilmiştir.
SORU-12-Ekvatordan kutuplara gidildikçe bitki ve hayvan türlerinde azalma görülmesinin nedenlerini söyleyiniz.?
Cevap-12-Ekvatordan kutuplara gidildikçe görülen iklim değişiklikleri sıcaklık ,yağış özelliklerinde meydana gelen değişmeler tür çeşitliliğini azalmasında etkili olur.Canlı çeşitliliği daha çok sıcaklık,nem,yağış şartlarının elverişli olduğu yerlerde (Ekvator çevresi) fazladır.Bu özellikler kutba gidildikçe azalır.
AşAğIDAKİ CÜMLELERDE BOş BIRAKILAN YERLERE UYGUN İFADELERİ YAZINIZ.
1-Yoğuşma 2-Sudur 3-Madde ve Enerji dolaşımı 4-aşırı soğuk ve besin yetersizliği
5-Güneş enerjisi ve yerçekimi(Düzeltme için tşk ederiz...
AşAğIDAKİ İFADELERDEN DOĞRU OLANLARIN YANINA (D) YANLIŞ OLANLARIN YANINA (Y) YAZINIZ.
1-D 2-D 3-D 4-Y 5-Y 6-Y 7-Y 8-D 9-D 10-D 11-D 12-Y 13-D
14-Y 15-D
AşAğIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ.
1-C 2-B 3-A 4-B 5-E 6-E 7-D 8-D 9-E 10-E 11-C 12-A

 »10 sınıf milli güvenlik kitabı cevapları, »ingilizce çalışŸma kitabın 7 sınıf cevapları, »milli güvenlik kitabı 10 sınıf cevapları, »11 sınıf felsefe kitabı cevapları, »8 sınıf türkçe çalışŸma kitabı cevapları, »8 sınıf türkçe çalışŸma kitabı cevapları etüt odası, »9 sınıf coğŸrafya kitabı cevapları, »11 sınıf felsefe kitabı değŸerlendirme soruları cevapları, »9 sınıf sağŸlık bilgisi 1 dönem 1 yazılı soruları ve cevapları, »10 sınıf din kültürü kitabı cevapları,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.