Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

COğRAFYA ÇALIŞMA KAğIDI

dogrukaynak ֖dev-Ders » CoğŸrafya » COğRAFYA ÇALIŞMA KAğIDI
Hit : 20903
Tarih : 30 Eylül 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/3145) :
COğRAFYA ÇALIŞMA KAğIDI
1- nüfus sayımlarının yapılma amaçlarından 4 tanesini yazınız.
Cevap: ülkenin nüfus miktarını belirlemek. Yaş gruplarını belirlemek. Kent ve kır nüfusunu belirlemek. Nüfusun eğitim durumunu belirlemek.

2- göçler, gelişmişlik düzeyi, savaşlarfaktörlerdir.( cinsiyeti belirleyen)
nüfus yoğunluğu en fazla olan kıta.dır.(Okyanusya)
ilk modern nüfus sayımları kıtasında yapılmaya başlanmıştır.(Avrupa)
hayvanlar..çağda evcilleştirilmiştir.(neolitik)


3- alüvyal toprakların özelliklerini yazınız
Cevap: alüvyal toprakların bulunduğu yerlerde yer altı suyu seviyesi yüksektir. Tarıma elverişlidir. Organik madde bakımından zengindir. Killi, kalkerli ve kumlu olabilirler.

4- alüvyal toprakların görüldüğü yerleri yazınız.
Cevap:
Ege kıyılarında: bakırçay, gediz, küçük ve büyük menders ovları
Karadeniz kıyılarında: Bafra, Çarşamba ve Adapazarı ovaları
Akdeniz kıyılarında: Çukurova, amik ovası, Silifke ve Antalya ovaları
İç kesimlerde: Erzurum, Erzincan, muş, Erbaa, Niksar ve Konya ovaları


5- maki nedir ve makiyi oluşturan bitki topluluklarını yazınız.
Cevap: Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde, kızılçamın tahrip edildiği yerlerde görülen, geniş alanlar kaplayan, daima yeşil kalan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsüdür.
Makiyi oluşturan bitkiler: yabani zeytin, mersin, keçiboynuzu, kermez meşesi, defne, sakız, menengiç, koca yemiş, sandal, zakkum, tesbih ve akçakesmedir.

6- aynalı gşl, kilimli gşl buzul gşlleridir(.)
tortum gölü, sera gölü kıyı set gölüdür(:.)
ülkemizin %12 si tarla arazisidir(..)
ülkemizin %27, 64 ünü orman arazileri oluşturur(?.)
gelişmiş ülkeler sanayi ürünlerini ihraç eder(?.)
gelişmemiş ülkelerde nüfus artışı fazladır(?.)
çernezyomlar Erzurum- kars çevresinde görülür(?)
terra rossalarda kivi yetiştirilir(?.)
Cevap: doğru, yanlış, yanlış, doğru, doğru, doğru, doğru, yanlış


7- aşağıda verilen gşllerin çeşitlerini yazınız.
Nemrut gölü, bafa gölü, burdur gölü, Kestel gölü, timraş gölü
Cevap: nemrut gölü: volkanik gşl
Bafa gölü: alüvyal set gölü
Burdur gölü: tektonik gşl
Kestel gölü: karstik gşl
Timraş gölü: karstik gşl


8- kır yerleşmeleri kaça ayrılır ve isimleri nelerdir?
Cevap: 2 ye ayrılır. Devamlı ve geçici yerleşmeler olarak
Devamlı yerleşmeler: kşy, çiftlik, mahalle, mezra, divan
Geçici yerleşmeler: yayla, ağıl, kom, dam, oba

9- oba yı açıklayınız.
Cevap: doğu ve orta Karadeniz, ege ve güney Marmara, batı ve güneydoğu toroslarda rastlanan geçici yerleşmedir. Esas geçim faaliyeti hayvancılıktır. Bir veya birkaç çadırdan oluşan yerleşim yeridir.

10- yerleşmelerin gruplandırılmasında etkili olan faktörleri yazınız.
Cevap: nüfus miktarı, idari yapı, iş bölümü, ekonomik faaliyet türü

11- seramik sanayinin geliştiği başlıca alanları yazınız.
Cevap: İzmir, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Bilecik, Bozşyük

12- ülkemize bitkilerin çeşitlenmesinde etkili olan faktörleri yazınız.
Cevap: dört mevsimin yaşanması, yükselti farkı, özel konumu

13- Karadeniz kıyılarında deniz seviyesinde başlayan orman, güney kıyılarımızda daha üst seviyelerde başlamaktadır. Bunun nedeni nedir?
Cevap: Karadeniz de daha fazla yağış olduğu için o metrede ormanlar başlar. Akdeniz de sıcaklık daha fazla yağış daha az olduğu için belli bir yükseltiden sonra başlar.

14- türkiyede nüfus ve yerleşim dağılışını etkileyen faktörleri yazınız.
Cevap: doğal faktörler: yeryüzü şekilleri, iklim, su kaynakları, kara ve denizlerin dağılışı, jeolojik yapı ve toprak çeşitliliği, bitki örtüsü
Beşeri faktörler: bilim ve teknolojideki gelişmeler, iç ve dış göçler, ulaşım, ekonomi

15- kıyı kesimlerimizdeki nüfusun iç kesimlere oranla fazla olmasının nedeni(denizsellik)
yerleşmenin yükselti sınırının Akdeniz kıyılarında fazla olmasının nedeni(enlem)
kom..özgü bir yerleşme biçimidir.(doğu anadoluya)
.. ülkeler hammadde alır(gelişmiş)


16- türkiyede çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımını yazınız.(2000 yılının)
Cevap: tarım: %48,4
Hizmet: %38,1
Sanayi: %13,3
Diğer: %0,2

17- 1950-1955 yıllar arasında nüfusun artmasının nedenlerini yazınız.
Cevap: 2. dünya savaşının bitmesi. Refah düzeyinin artması, eğitim, sağlık koşullarının daha iyi olması

18- kent yerleşmeleri kaça ayrılır bunlar nelerdir?
Cevap: 5 e ayrılır. Bunlar:
Büyüklüklerine göre: küçük kent, orta büyüklükteki kent, büyük kent
Ekonomik fonksiyonlarına göre: tarım, sanayi, turizm, ticaret, liman, ulaşım
Kültürel fonksiyonlarına göre: üniversite kentleri
İdari fonksiyonlarına göre: başkent
Askeri şehirler: askeri birlikler

19- nüfus artış hızının olumlu sonuçlarını yazınız.
Cevap: mal ve hizmetlere talep artar. Yeni sanayi kollarının doğmasına yol açar. İşçi ücretleri düşer. Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır. Vergi gelirleri artar. Askeri açıdan savunmada önemlidir.

20- göçlerin siyasi ve sosyal nedenlerini yazınız.
Cevap: siyasi nedenleri: savaş, mübadele, işgaller, terör, devrim
Sosyal nedenleri: eğitim, sağlık, kan davası, miras, din

21- kahverengi bozkır toprakları nerelerde görülür ve topraklarda ne yapılır?
Cevap: ülkemizde iç kesilmede görülür. Tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılık yapılır.

22- dünya üzerinde coğrafi güç yalnızca nüfusa bağlı olarak gerçekleşmiş olsaydı aşağıdaki ülkelerden hangilerinin dünya üzerindeki en güçlü ülkeler olması beklenirdi?
A- Rusya-ABD
B- Çin-Hindistan
C- Malezya-Türkiye
D- Almanya-İngiltere
E- İsviçre-Meksika
Cevap: B

23- ilk modern nüfus sayımı aşağıdaki ülkelerden hangisinde gerçekleştirilmiştir?
A- İsviçre
B- Almanya
C- İngiltere
D- Osmanlı imparatorluğu
E- Türkiye cumhuriyeti
Cevap: A

24- aşağıda verilen ülkelerden hangisi gelişmiş ülke olarak nitelendirilemez?
A- Almanya
B- İngiltere
C- Hindistan
D- Belçika
E-J aponya
Cevap: C

25- aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip ülkelerde nüfus dağılışı ve yerleşme özelliklerinin iklim ve yerşekillerinden önemli ölçüde bağımsız olduğu düşünülebilir?
A- doğum oranının fazla olduğu
B- genç nüfusun fazla olduğu
C- nüfusun büyük bölümünün tarım sektöründe çalıştığı
D- hammadde ithalatının fazla olduğu
E- iklim çeşitliliğinin fazla olduğu
Cevap: D

26- türkiyede tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A- yerşekilleri dağlıktır
B- ulaşım zordur
C- tarım alanları azdır
D- sanayi ve ticaret gelişmiştir
E- dışarıya göç verir
Cevap: D

27- 1. yerşekilleri
2. iklim
3. coğrafi konum
4. yüzölçümü
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bir bölge içindeki nüfusun dağılışında etkili değildir?
A- yalnız 4
B- yalnız 1
C- 1 ve 2
D- 2 ve 3
E- 3 ve 4
Cevap: A

28- bir nüfus piramidine bakılarak aşağıdakilerden hangisi tespit edilemez?
A- toplam nüfus
B-nüfus içindeki gençlerin oranı
C- aktif nüfusun toplam nüfusa oranı
D- çocuk şlümlerinin oranı
E- kadın erkek nüfusun farkı
Cevap: D

29- dünya nüfusunda ilk sıçrama evresi olarak aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?
A- paleolitik dönem
B- neolitik dönem
C- mezolitik dönem
D- sanayi devrimi
E- 2. dünya savaşı sonrası
Cevap: A

30- sanayi: %35
tarım: %2
hizmet: %63
nüfusun sektörel dağılımının verildiği ülke aşağıdakilerden hangi olabilir?
A- ABD
B- Türkiye
C- Çin
D- Malezya
E- Singapur
Cevap: A


Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

MOKEMMEL

Yazan: DİLAN | Tarih: 2014-05-21 23:11:09


iyi kısa olmuşŸ

Yazan: hakan | Tarih: 2014-01-15 15:24:42