Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

CORAFYA ALIMA KAIDI

dogrukaynak dev-Ders » Corafya » CORAFYA ALIMA KAIDI
Hit : 20544
Tarih : 30 Eylül 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2524) :
CORAFYA ALIMA KAIDI
1- nfus saymlarnn yaplma amalarndan 4 tanesini yaznz.
Cevap: lkenin nfus miktarn belirlemek. Ya gruplarn belirlemek. Kent ve kr nfusunu belirlemek. Nfusun eitim durumunu belirlemek.

2- gler, gelimilik dzeyi, savalarfaktrlerdir.( cinsiyeti belirleyen)
nfus younluu en fazla olan kta.dr.(Okyanusya)
ilk modern nfus saymlar ktasnda yaplmaya balanmtr.(Avrupa)
hayvanlar..ada evcilletirilmitir.(neolitik)


3- alvyal topraklarn zelliklerini yaznz
Cevap: alvyal topraklarn bulunduu yerlerde yer alt suyu seviyesi yksektir. Tarma elverilidir. Organik madde bakmndan zengindir. Killi, kalkerli ve kumlu olabilirler.

4- alvyal topraklarn grld yerleri yaznz.
Cevap:
Ege kylarnda: bakray, gediz, kk ve byk menders ovlar
Karadeniz kylarnda: Bafra, aramba ve Adapazar ovalar
Akdeniz kylarnda: ukurova, amik ovas, Silifke ve Antalya ovalar
kesimlerde: Erzurum, Erzincan, mu, Erbaa, Niksar ve Konya ovalar


5- maki nedir ve makiyi oluturan bitki topluluklarn yaznz.
Cevap: Akdeniz ikliminin grld yerlerde, kzlamn tahrip edildii yerlerde grlen, geni alanlar kaplayan, daima yeil kalan, bodur aa ve allardan oluan bitki rtsdr.
Makiyi oluturan bitkiler: yabani zeytin, mersin, keiboynuzu, kermez meesi, defne, sakz, menengi, koca yemi, sandal, zakkum, tesbih ve akakesmedir.

6- aynal gl, kilimli gl buzul glleridir(.)
tortum gl, sera gl ky set gldr(:.)
lkemizin %12 si tarla arazisidir(..)
lkemizin %27, 64 n orman arazileri oluturur(.)
gelimi lkeler sanayi rnlerini ihra eder(.)
gelimemi lkelerde nfus art fazladr(.)
ernezyomlar Erzurum- kars evresinde grlr()
terra rossalarda kivi yetitirilir(.)
Cevap: doru, yanl, yanl, doru, doru, doru, doru, yanl


7- aada verilen gllerin eitlerini yaznz.
Nemrut gl, bafa gl, burdur gl, Kestel gl, timra gl
Cevap: nemrut gl: volkanik gl
Bafa gl: alvyal set gl
Burdur gl: tektonik gl
Kestel gl: karstik gl
Timra gl: karstik gl


8- kr yerlemeleri kaa ayrlr ve isimleri nelerdir?
Cevap: 2 ye ayrlr. Devaml ve geici yerlemeler olarak
Devaml yerlemeler: ky, iftlik, mahalle, mezra, divan
Geici yerlemeler: yayla, al, kom, dam, oba

9- oba y aklaynz.
Cevap: dou ve orta Karadeniz, ege ve gney Marmara, bat ve gneydou toroslarda rastlanan geici yerlemedir. Esas geim faaliyeti hayvanclktr. Bir veya birka adrdan oluan yerleim yeridir.

10- yerlemelerin gruplandrlmasnda etkili olan faktrleri yaznz.
Cevap: nfus miktar, idari yap, i blm, ekonomik faaliyet tr

11- seramik sanayinin gelitii balca alanlar yaznz.
Cevap: zmir, stanbul, anakkale, Kocaeli, Bilecik, Bozyk

12- lkemize bitkilerin eitlenmesinde etkili olan faktrleri yaznz.
Cevap: drt mevsimin yaanmas, ykselti fark, zel konumu

13- Karadeniz kylarnda deniz seviyesinde balayan orman, gney kylarmzda daha st seviyelerde balamaktadr. Bunun nedeni nedir?
Cevap: Karadeniz de daha fazla ya olduu iin o metrede ormanlar balar. Akdeniz de scaklk daha fazla ya daha az olduu iin belli bir ykseltiden sonra balar.

14- trkiyede nfus ve yerleim daln etkileyen faktrleri yaznz.
Cevap: doal faktrler: yeryz ekilleri, iklim, su kaynaklar, kara ve denizlerin dal, jeolojik yap ve toprak eitlilii, bitki rts
Beeri faktrler: bilim ve teknolojideki gelimeler, i ve d gler, ulam, ekonomi

15- ky kesimlerimizdeki nfusun i kesimlere oranla fazla olmasnn nedeni(denizsellik)
yerlemenin ykselti snrnn Akdeniz kylarnda fazla olmasnn nedeni(enlem)
kom..zg bir yerleme biimidir.(dou anadoluya)
.. lkeler hammadde alr(gelimi)


16- trkiyede alan nfusun i kollarna gre dalmn yaznz.(2000 ylnn)
Cevap: tarm: %48,4
Hizmet: %38,1
Sanayi: %13,3
Dier: %0,2

17- 1950-1955 yllar arasnda nfusun artmasnn nedenlerini yaznz.
Cevap: 2. dnya savann bitmesi. Refah dzeyinin artmas, eitim, salk koullarnn daha iyi olmas

18- kent yerlemeleri kaa ayrlr bunlar nelerdir?
Cevap: 5 e ayrlr. Bunlar:
Byklklerine gre: kk kent, orta byklkteki kent, byk kent
Ekonomik fonksiyonlarna gre: tarm, sanayi, turizm, ticaret, liman, ulam
Kltrel fonksiyonlarna gre: niversite kentleri
dari fonksiyonlarna gre: bakent
Askeri ehirler: askeri birlikler

19- nfus art hznn olumlu sonularn yaznz.
Cevap: mal ve hizmetlere talep artar. Yeni sanayi kollarnn domasna yol aar. i cretleri der. Piyasa geniler, yeni yatrm sahalar alr. Vergi gelirleri artar. Askeri adan savunmada nemlidir.

20- glerin siyasi ve sosyal nedenlerini yaznz.
Cevap: siyasi nedenleri: sava, mbadele, igaller, terr, devrim
Sosyal nedenleri: eitim, salk, kan davas, miras, din

21- kahverengi bozkr topraklar nerelerde grlr ve topraklarda ne yaplr?
Cevap: lkemizde i kesilmede grlr. Tahl tarm ve kkba hayvanclk yaplr.

22- dnya zerinde corafi g yalnzca nfusa bal olarak gereklemi olsayd aadaki lkelerden hangilerinin dnya zerindeki en gl lkeler olmas beklenirdi?
A- Rusya-ABD
B- in-Hindistan
C- Malezya-Trkiye
D- Almanya-ngiltere
E- svire-Meksika
Cevap: B

23- ilk modern nfus saym aadaki lkelerden hangisinde gerekletirilmitir?
A- svire
B- Almanya
C- ngiltere
D- Osmanl imparatorluu
E- Trkiye cumhuriyeti
Cevap: A

24- aada verilen lkelerden hangisi gelimi lke olarak nitelendirilemez?
A- Almanya
B- ngiltere
C- Hindistan
D- Belika
E-J aponya
Cevap: C

25- aadaki zelliklerden hangisine sahip lkelerde nfus dal ve yerleme zelliklerinin iklim ve yerekillerinden nemli lde bamsz olduu dnlebilir?
A- doum orannn fazla olduu
B- gen nfusun fazla olduu
C- nfusun byk blmnn tarm sektrnde alt
D- hammadde ithalatnn fazla olduu
E- iklim eitliliinin fazla olduu
Cevap: D

26- trkiyede tarmsal nfus younluunun fazla olduu bir blge iin aadakilerden hangisi sylenemez?
A- yerekilleri dalktr
B- ulam zordur
C- tarm alanlar azdr
D- sanayi ve ticaret gelimitir
E- darya g verir
Cevap: D

27- 1. yerekilleri
2. iklim
3. corafi konum
4. yzlm
Yukarda verilen zelliklerden hangileri bir blge iindeki nfusun dalnda etkili deildir?
A- yalnz 4
B- yalnz 1
C- 1 ve 2
D- 2 ve 3
E- 3 ve 4
Cevap: A

28- bir nfus piramidine baklarak aadakilerden hangisi tespit edilemez?
A- toplam nfus
B-nfus iindeki genlerin oran
C- aktif nfusun toplam nfusa oran
D- ocuk lmlerinin oran
E- kadn erkek nfusun fark
Cevap: D

29- dnya nfusunda ilk srama evresi olarak aadakilerden hangisi doru olarak verilmitir?
A- paleolitik dnem
B- neolitik dnem
C- mezolitik dnem
D- sanayi devrimi
E- 2. dnya sava sonras
Cevap: A

30- sanayi: %35
tarm: %2
hizmet: %63
nfusun sektrel dalmnn verildii lke aadakilerden hangi olabilir?
A- ABD
B- Trkiye
C- in
D- Malezya
E- Singapur
Cevap: A


Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

MOKEMMEL

Yazan: DLAN | Tarih: 2014-05-21 23:11:09


iyi ksa olmu

Yazan: hakan | Tarih: 2014-01-15 15:24:42


Benzer Belgeler