Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Biliim teknolojisi-Bilgisayar le lgili Her ey (Konu Anlatm)

dogrukaynak dev-Ders » Biliim Teknolojileri » Biliim teknolojisi-Bilgisayar le lgili Her ey (Konu Anlatm)
Hit : 18806
Tarih : 20 Ekim 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2593) :
Sabitdisk Src (Harddisk Drive) C:
Sabit disk src, bilgisayarn bilgi depolamak iin kulland en temel birimdir. Sabit disk kapal bir kutu iinde bilgisayarn iinde bulunmaktadr. Sabit disk, merkezlerinden geen bir mil zerine st ste yerletirilmi plaklara benzer. Bu plaklar mil ile beraber belirli bir hzda dnerler ve bu srada okunurlar veya zerlerine yeni bilgiler yazlr. Eriim hz ve kapasitesi yksektir.
Sabit disklerin kapasitesi ne kadar byk olursa o kadar ok bilgi saklanabilir. Sabit diskler zamanla dolar. Baz dosyalar silmek gerekir. Silinecek dosyalar rastgele sememek; bilinli olarak yapmak gerekir. Baz dosyalar yedeklendikten sonra silinebilir. Baz dosyalar sktrma programlar ile sktrlarak daha az yer kaplamalar salanr.
Sabit diskler C-harfiyle temsil edilirler. Dier srcler varsa bu harfleri izler. rnein, ikinci bir harddisk ya da harddiskin ikinci blm varsa D-'dir.
lk retildiinde 10 Megabyte olan harddisk kapasitesi bugn kullanlan programlarn giderek daha ok kapasite ihtiyac dourmasndan dolay olduka artmtr. 40 Gbtan 200 Gba(yaklak 200.000Mbyte yapar) kadar kapasitesi olan harddiskler PC lerde kullanlabilmektedir.
Sabitdiskin kapasitesini yle dnebiliriz. Bir MP3 arks yaklak 3 Mbytelk yer kaplar. 200Gb diskimiz varsa yaklak 200.000 Mb dr. Bu da u anlama geliyor bu diske yaklak 70.000 tane MP3 arksn sdrabiliriz.
Veya Bir VCD film 2 CD den oluuyor(2 CD=2x700 Mb=1400Mb yapar). Demek ki sabitdiske 150 adet VCD film veya 300 adet CD lk bilgiyi kaydedebiliriz.

Disket src ve Disketler

Bilgi saklama kapasiteleri dk olan disketler genellikle kk boyuttaki dosyalar tamak veya yedek olarak saklamak iin kullanlr. Gnmzde en yaygn kullanlan disket tr 3,5 inch boyutunda 1,44 Megabyte kapasitesinde olan disketlerdir. Kapasitesi az olduundan ve abuk bozulduundan kullanl deildir.
Disket trleri :
Boyutu Kapasitesi
5,25 inch 360 Kb (Double sided Double density = ift yzl ift younluklu)
1,2 Mb (Double sided High density = ift yzl yksek younluklu)
3,5 inch 720 Kb (Double sided Double density = ift yzl ift younluklu)
1,44 Mb (Double sided High density = ift yzl yksek younluklu)
2,88 Mb (Double sided Extended density = ift yzl gelitirilmi younluklu)

Ekran (Monitr):

Ekran kartndan gelen sinyalleri grntye dntrerek gsteren televizyona benzeyen cihazdr. n (2.5 cm) bana den nokta says ekrann znrln verir. Normal bir bilgisayar ekrannn grnt znrl bir televizyonunkinin yaklak 10 katdr. Buda yaklak 10 kat daha net grnt demektir. Kullanc amacna gre monitr seer. Mimarlar ve izim yapan grafiker, reklamc gibi meslek gruplar yksek znrlkl ve byk ekranlar tercih ederler. Monitrler kasadaki ekran kartnda yer alan monitr (VGA) giriine taklr
Piyasada u an 15, 17, 19, 21 vb. monitrler bulunmaktadr. Inch() l birimidir. Bir inch=2,54 cmdir. rnein 17 lik bir monitr 17x2,54=42 cm lik TV ye denk gelmektedir.

CDROM CDWRITER ve DVDROM- DVDWRITER Srcleri

Eskiden kullandmz programlar daha az yer kapladklar iin disketler zerinde tutulurdu. Gnmzde kullanlan bir ok program disketlere smayacak kadar ok yer kapladklar iin artk CD-ROMlar yaygn olarak kullanlmaktadr. Hatta CD-ROM srcs bir bilgisayarn vazgeilmez bir aygt haline gelmitir.
CD-ROMlar ile ilgili iki tr src vardr. CD-ROM srcleri sadece kaytl CDleri okuma yeteneine sahiptir. Bo CDleri yazmak(bilgi kaydetmek) iin kullanlan aygtlar ise CD-Writer olarak adlandrlr. CD-Writer aygtlar hem okuma hem yazma(kaydetme) yeteneine sahiptir.
CD-ROMlar 700 Megabyte civarnda bilgi saklama kapasitesine sahiptir. zerinde program ykl olarak aldmz CDlar sadece 1 kez yazlabilir zelliktedir. Bu CDlere 1 kez kayt yapp kapattktan sonra tekrar zerine bir ey yazlamaz veya silinemez. Bunun dnda yeniden yazlabilir CDler de vardr. Bu CDlere CD-Writer aygtlar ile normal bir harddiski kullanr gibi ok defa yazma ve silme yaplabilir.
Not -2 Trl CD vardr
o 1 kere yazlabilir CDlerde CD-R ifadesi,
o Yeniden yazlabilir ve silinebilir CDlerde CD-RW (RWReWritable) ifadesi vardr.
DVD-ROM ise son yllarda, CD-ROMlarn yerini almaya balad. DVDler, CDlere gre kapasiteleri ok daha fazla olan, genellikle film, mzik tr verilerin yklendii multimedya amal olarak kullanlan aygtlardr. DVDleri okumak iin kullanlan DVD-ROM srcleri CD-ROM lar da okuyabilmektedir. DVDWriter ise DVD leri yazmak iin kullanlr.
Not -2 trl DVD vardr
o 1 kere yazlabilir DVDlerde DVD-R ifadesi,
o Yeniden yazlabilir ve silinebilir DVDlerde DVD-RW (RWReWritable) ifadesi vardr.
u anda DVDWriter fiyatlar yaklak olarak 60$ ve civarndadr. Bo DVD ler ise 1 YTL civarndadr. DVDROM fiyat ise yaklak 30$ dr.
CDWriter fiyat ise 30$civarndadr. Bo CD 300 kurudur. CDROMn fiyat ise 15$dr. CDWriter veya DVD Writerin ayn zamanda CDROM ve DVDROM zellii olduu unutulmamaldr. Ayrca DVDROM DVD lerin yansra CD leride okuyabilmektedir. Ancak CDROM lar DVD leri okuyamaz.

Klavye
Bilgisayara veri girii yaplan standart giri aygtdr. Klavyeler zerlerindeki harf tularnn dizilimine gre adlandrlr. lkemizde kullanlan iki tr klavye vardr. Bunlardan biri Q Trke Klavyedir. Harf dizilimi ngiliz alfabesine gre yaplmtr. Ancak zerinde Trkedeki noktal harfler de bulunur. Dier klavye tr ise Trke bir daktilonun harfleri ile ayn ekilde dizilmitir. Buna da F Klavye denir.
16- Yazclar
Bilgisayar ortamnda retilen yaz veya resimlerin kada dklmesi iin kullanlr. Yazclarla ilgili bask kalitesi, bask hz gibi zellikler de nemlidir.
Gnmzde kullanlan yazclar 3 grupta toplayabiliriz :
Nokta Vurulu Yazclar
(Dot Matrix Printer) Nokta vurulu yazclar erit kullanr. eritler ok pahal olmadklar iin ekonomik bir yazc trdr.
Nokta vurulu yazclarda dz kat yerine, kenarlar delikli srekli form da denilen katlarn kullanlmas mmkndr.
Siyah beyaz basks vardr
Mrekkep Pskrtmeli Yazclar
(Inkjet Printer) Bu yazclarda kartu kullanlr. Siyah-beyaz ve renkli kartular mevcuttur
Yazcnn yazma kafas deliklerden oluur. Mrekkep kartuundaki mrekkep kabarcklar stlarak bu deliklerden kat zerine pskrtlr.
Bask kalitesi nokta vurulu yazcya gre daha iyidir.
Mrekkep kartular pahal olduu iin ok bask yaplan kurumlar iin ekonomik deildir.
Hem renkli, hemde siyah beyaz bask yapabilir.
Lazer(Laser) Yazclar Laser yazcnn alma prensibi fotokopi makinesine benzer. Bask malzemesi olarak toner kullanr.
Dierlerine gre daha sessiz ve hzl alr. Bask kalitesi ok yksektir. Ancak fiyat daha pahaldr.
Dezavantaj olarak, srekli forma bask yapamamas, kaln fotokopi kad kullanmas gsterilebilir.
Hem renkli, hemde siyah beyaz bask yapabilir.

evre Birimleri
Bilgisayar kasasnda veya dnda bilgisayar balanabilen ok sayda birim vardr. Dardan bilgisayara bilgi gnderen birimlere giri birimleri denir. Bir ksm birimler bilgisayardan bilgi alr bunlarda k Birimleridir. Bir ksm birimler ise bilgiyi d birimlerden(Disket ve CD gibi) alr saklar ve gerektiinde bunlar tekrar d birimlere gnderir. Bunlarda Giri-k birimlerimizdir. Bilgisayar tarafndan retilen rapor, dokman, mzik, grafik, video, resimlerdir. lenmi sonularn yazl olarak ekrandan veya dier k birimlerinden karlmasdr.

evre Birimleri
GR BRMLER IKI BRMLER GR IKI BRMLER

Klavye
Mouse(Fare)
Tarayc
Optik Okuyucu
Joystick
Mikrofon
Manyetik Kart okuyucu
CDROM Src
Bar Kod okuyucu Ekran(Monitor)
Yazc(printer)
izici(plotter)
hoparlr Disk Srcler
Disket Srcler
Optik diskler
Manyetik bant srcler

KAPASTE BRMLER (MEASUREMENTS OF CAPACITY)
Bilgisayarn en kk birimi 0(sfr) ve 1(bir), yani bit tir (Binary digiT). 8 bit in birlemesinden oluan birime de byte denir. Bellek birimi olarak BYTE kullanlr.
8 bit = 1 byte
1 byte, 0-255 arasndaki iaretsiz tamsaylar ifade edebilir. Byte, harf, say, grafik veya dier karakterleri saklayabilen temel bilgi alandr.
Byte; sabitdisk( C-), disket (A , CDROM, DVDROM gibi bilgi saklama ortamlarnn miktar olarak llmesini salar. Ayrca bilgisayarda altmz her dosyann ve klasrn byte cinsinden bir deeri vardr.
Aaya ksaca birimlerin listesi verilmitir:
Byte,
Kilobyte (KB),
Megabyte (MB),
Gigabyte (GB),
Terabyte (TB).Bu birimler arasndaki bantlar ise aada aklanmtr.

1 Byte = 8 Bit,
1 Kilobyte (KB) = 1024 Byte,
1 Megabyte (MB) = 1024 Kilobyte (KB),
1 Gigabyte (GB) = 1024 Megabyte (MB),
1 Terabyte (TB) = 1024 Gigabyte (GB).

Bir byte saklanan en kk say (00000000)2 , en byk say ise (11111111)2 dir. Bunlarn on tabanna(decimal) gre karlklar 0 ve 255 dir. Bilgisayarda harfler ,rakamlar, zel iaretler(@, /, % vb.) karakteri oluturur. Yani her biri 1 karakteri ifade eder. Ayrca bunlar bilgisayarda bir saysal karlk ile ifade edilirler. Gnmzde bunlara ASCII kodlama sistemi denir. Dier bir deyile bilgisayar iinde karakterleri bir bayt olarak temsil etmek iin standart olarak kullanlan sisteme ASCII (American Standard Code for Information Interchange) kodlama sistemi denir.
rnein A harfinin ASCII kod karl=65, @ iaretinin=64, 9 rakamnn ise=57 dir.
rnein F karakterini temsil etmek iin 11010100 gibi bir bayt ya da sekiz biti kullanmak standart hale gelmitir.
rnek ASCII deerleri:
1 = 0011000048
2 = 0011000149
A =0100000165
B =0100001066
NOT-Bilgisayarnzda alrken herhangi bir ekilde yazdmz harf tuu ilemiyorsa ALT+ASCII (ASCII karakter 0 ile 255 aras rakamdr) yazlrsa o ekrana ait karakter ekrana gelir.rnek ALT tuu+115=M harfidir.
rnein @ karakterini karmak iin ALT+64 e basarsak ekrana @ kar.
. »ktle birimi evirme konu anlatm, »10 snf almanca konu anlatm, »look look like konu anlatm, »corafya konu anlatm slayt, »toporafya ve kayalar konu anlatm video,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Tk

Yazan: umut | Tarih: 2016-01-04 20:21:08


abi harika allah raz olsun

Yazan: yaz arda | Tarih: 2016-01-03 21:01:17


hi beenmedim ok amatttrr

Yazan: saliha | Tarih: 2015-05-19 17:09:40


ok iyii

Yazan: furkanm | Tarih: 2015-04-09 19:57:47


ok gzel bir konu anlatm bunun sayesinde snavma alabildim tavsiye ederim

Yazan: senem | Tarih: 2015-04-07 17:43:25


ok iyi ama ben konu anlatm istemitim

Yazan: adm vermicem | Tarih: 2015-01-08 17:35:32


abiiiii ak iyi yaaaaaaaa

Yazan: vazge | Tarih: 2015-01-04 16:10:18


gzelmi

Yazan: fadley | Tarih: 2015-01-02 11:23:20


oooooooooooook uzuuuuuuuuuun

Yazan: emre | Tarih: 2014-12-03 18:25:21


Gzel gerekden bilmediimi rendim sper abi yaaaaaaaaaaaaa :D :D :D :D<3

Yazan: Bover | Tarih: 2014-12-01 20:59:19


ok gzel allah raz olsun

Yazan: nuray | Tarih: 2014-05-07 20:17:04


ii mi ama indirmek gerekio

Yazan: evo | Tarih: 2014-04-15 18:55:31


Ben akasi merveyle varkenak ok istiyorum

Yazan: atakan merveyle baris | Tarih: 2014-04-11 09:24:17


iime yarad saolun

Yazan: ceyda | Tarih: 2014-04-03 19:13:28


iyimide okumasadk ceske

Yazan: by cesur | Tarih: 2014-03-27 21:16:25