Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Atatürk ilke ve inkılapları

dogrukaynak ֖dev-Ders » Tarih - İnkılap Tarihi » Atatürk ilke ve inkılapları
Hit : 4490
Tarih : 19 Ocak 2011 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (2/2951) :
Atatürk ilke ve inkılaplarını bir bütün olarak düşündüğümüzde hem ilkelerin hem de inkılapların birbirini tamamladıkları açıkça görülmektedir Atatürk yapmış olduğu yenilikler ve gösterdiği hedefler ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti''ni çağdaş ve gelişime açık bir ülke konumuna getirmiştir Atatürk ilkeleri sayesinde bir milletin sahip olması gereken özellikler bir bir sıralanmış, vatan ve millet sevgisi ön plana çıkarılmıştır Atatürk inkılapları sayesinde de devletimiz dış ülkelerde büyük bir saygınlık kazanmış, milletimizin bu büyük atılımından şvgüyle bahsedilmiştir
Atatürk ilkelerini sıralayacak olursak;
Cumhuriyetçilik İlkesi: Cumhuriyetçilik, milli egemenliğin hakim kılındığı bir yönetim biçimidir
Halkçılık İlkesi: Cumhuriyet ile yönetilen bir ülkede, siyasal açıdan kalkınmada, yönetimde, ulus ve devlet imkanlarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesi demektir
Milliyetçilik İlkesi: Türk vatandaşlarının kendi varlığı ve mutluluğu için çalışması, başka ülke insanlarının da ülke bütünlüğüne ve birliğine saygı gösterilmesi anlamı ifade edilmektedir
Laiklik İlkesi: Din olgusunun çağdaş bir düzeye getirilmesidir Din ile ilgili işlerin belli bir düzen haline getirilerek, devletin din ve vicdan hürriyetini tanımasıdır Kısaca din işleri ile devlet işlerinin ayrı tutulması demektir
Devletçilik İlkesi: Bireylerin özel girişimlerini ve yapacakları faaliyetlerini esas almak kaydı ile gerektiğinde devletin milletimiz adına memleket ekonomisini kontrol altında bulundurması anlamı ifade edilmektedir
İnkılapçılık (Devrimcilik) İlkesi: Aklın, bilimin ve çağın gerektirdiği yeniliklerin, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılmasıdır
Atatürk inkılaplarının neler olduğuna gelince;
Bunları bazı ana başlıklar altında toplayabiliriz Atatürk''ün yapmış olduğu inkılaplar;
Sosyal alanda yapılan inkılaplar: Kılık kıyafette değişiklik, tekke ve zaviyelerin kapatılması, takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler, sağlık alanında yapılan düzenlemeler, şapka kanunu, Türk kadınına tanınan haklar
Siyasal alanda yapılan inkılaplar: Cumhuriyetin ilanı, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, çok partili hayata geçiş denemeleri, 1924 anayasasının kabul edilmesi
Eğitim alanında yapılan inkılaplar: Öğretimin birleştirilmesi, millet mekteplerinin açılması, harf devrimi, medreselerin kapatılması, güzel sanatlarda yapılan yenilikler, Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması, üniversite reformları
Hukuk alanında yapılan inkılaplar: Teşkilatı esasiye kanunu, yeni anayasasının kabulü, medeni kanunun kabulü, Türk ceza kanunu, mecellenin kaldırılması, şeriyye mahkemelerinin kapatılması
Ekonomik alanda yapılan inkılaplar: Aşar vergisinin kaldırılması, İzmir iktisat kongresi, çiftçinin özendirilmesi ile ilgili çalışmalar, tarım kredi kooperatiflerinin kurulması, kabotaj kanunu, sanayi teşvik kanunu, 1 ve 2 kalkınma planlarının yapılması, ticaret ve sanayi odalarının kurulması, örnek teşkil edecek çiftliklerin kurulması
Atatürk ilke ve inkılapları, ülkemizin gelişimi ve çağın yakalanması açısından oldukça önemli atılımlardır Bu ilke ve inkılaplar Türkiye Cumhuriyeti Devleti''ne ve Türk Milleti''ne dünya devletleri arasında önemli bir prestij sağlamıştır ve tüm dünyaca takdirle karşılanmıştır  

 »atatürk sözlerinin sınıflandırılması,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

çok uzun

Yazan: mtjgh | Tarih: 2012-11-20 09:14:30