Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Aşk-ı Memnu Konusundaki 18 Sorunun Cevabı sayfa 126

dogrukaynak ֖dev-Ders » Türk Edebiyatı » Aşk-ı Memnu Konusundaki 18 Sorunun Cevabı sayfa 126
Hit : 2402
Tarih : 08 Kasım 2012 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (2/2587) :
Sayfa 1261) Aşkı memnu adlı metnin olay örgüsü :

-Bihter ile annesinin konuşmaları

-Bihter'in eniştesinin ve peykerin gelmesi

-Behlül ile Bihterin konuşmaları

-Nihal'in bayılması

-Beşir ile Adnan beyin konuşması

-Bihter ile Behlül'ün konuşmaları

-Bihter'in intihar etmesi

-Nihalin iyileşmesi ve Adnan Bey ile adaya gitmeleri2) Aşkı memnundan alınan bölüm doğrunun sonlarında bulunur çünkü alınan bölüm , roman olaylarının çözüldüğünü, sonuca bağlandığını gösteren çözüm kısmındandır.3)Metnin parçasındaki olaylara bütünlük kazandıran olay = Bihterle Behlül arasındaki ilişki

Metne bütünlük kazandıran olayın romanın olay örgüsündeki yeri = Romanın kurgusunun temelini oluşturan olayların merkezidir.4)Tablo :

sayfa 126 karakter tipKarakterin/tipin en belirgin ozlelliğiBihter

Hırslı,zeki ve güçlü bir kadınBehlül

Çapkın ve yozlaşmış zübbe bir tipNihal

Duygusal ve iyi yetişmiş bir genç kızAdnan bey

Batılaşmayla beraber ortaya çıkan modern Osmanlı insanıKarakte/tip olaylar karşısında nasıl bir tavır takınmaktadırBihter

İhtirasları ve duyguları arasında kalmıştır.zenginlik için evlilik yapmıştır

Behlül

Ahlaki sorumluluk sahibi değil.insanları kullanıyor.Nihal

Etkilenen tiptir.aldatılır fakat o behlül ü gerçekten sevmiştir.Adnan bey

Olaylardan olumsuz etkilenir.konağından olanlardan habersiz yaşamaktadır.Romandaki olayları dikkate aldığımızda en güçlü karakte/tipEn güçlü kahramanlar Nihal ve bihterdirikisi birbirine tam zıt karaktelerdir.bihter daha alt sınıftan gelmenin çelişkilerini yaşar.nihal daha sağlam bir kişiliğe sahiptir.iyi eğitim görmiş ve asildirSosyal ortam ve çevre bu karakteri/tipi nasıl etkiler

Bihter

Annesi gibi olmaktan korktuğu için olumsuz etkilenirBehlül

Bihter ve firdevs hanımdan dolayı kştü etkilenirNihal

Behlül ve bihterin yaşattıklarından dolayı kştü etkilenirAdnan bey

Konaktaki tüm olaylar ve kişilerden dolayı olumsuzSayfa 127 :5.a )Aşkı Memnu romanındaki mekanlar olan konak, ada ve çamlıktan herhangi birinin yerinin değiştirilmesi romanın yapısının ve kurgusunun bozulmasına neden olur.Bu nedenle mekan, romanın yapısını oluşturan temel unsurlardan biridir.Romadaki mekanlar gerçektir.

b-6)Romandaki zaman, yapı unsurlarından biridir.metindeki zaman ile dönemin sosyal yapısı arasında konakta yaşanması, dinlemek ve tatil yapmak için Ada'ya gidilmesi , mürebbiyelerin olması, Boğazda mesire yerlerine gidilmesi gibi bağlantılar vardır. Bu nedenle sosyal yapı ile romanın yazıldığı dönem arasında bir ilişki vardır.7)Verilen şemaya göre aşkı memnu romanındaki olayları , kişiler belli bir zamanda ve mekanda yaşamaktadır.bu sebepler bu yapı unsurları arasında çözülemeyecek kadar güçlü bir ilişki vardır.8)Aşkı memnu adlı roman yapı ve anlam bakımından kendi içinde başlayan, gelişen ve biten bir bütünlüğe sahiptir.9)a)Aşkı memnu romanını teması yasak aşktır.

b)tema ile romanın adı birbirine eşdeğerdir.

c)romandaki tema ile aynı ya da benzer birçok filme romana, hikayeye vb. rastlamak mümkündür . bu da temanın insana özgü bir gerçeklik olarak her zaman işlenebilceğini göstermektedir.10 )Anlatıcı ilahi bakış açısına sahiptir.Kişi ve olaylardan tamamen haberdar ,herşeyin bilincinde bir anlatıcıdır.

11)yazar, mekan ve olaylarla ilgili tasvirlerive tahlil yaparken sanatsallığı ve edebi değeri göz önünde bulundurmuştur.bu nedenle romandaki tasvir ve tahliller okuyucunun kendisini ve romanla bütünleşmesini ve anlatmak istenenin en iyi şekilde anlatılmasını sağlamaya çalışmaktadır.Sayfa 128
13)Aşkı memnudaki yasak aşk ve sonucu dönemin ahlak anlayışı ve sosyal yapısı ile uyuşmaz.yazar, eserin konusunu seçip kurgusunu oluştururken, batılı eserler ile bireyselliği tercih etmiştir.

14) a ) Aşkı memnu romanı, roman geleneğinin ve realizm akımının bir devamı niteliğindedir.
b)Romanda realizmin etkileri görülmektedir.Romandaki kişilerin ruh çözümlemelerine ilişkin kısımlar ile tasvirlerin yapıldığı yerler realizmin etkilerini göstermektedir.

15)Romandaki başarılı ruh çözümlemeleri ve tasvirleri realizmin etkili bir biçimde yansıtıldığını göstermektedir.

16)Aşkı memnu romanı, batılı romanlarla eşdeğer sayılabilecek teknikle kaleme alınmış bir olgunluk eseri olmasınıun yanı sıra, kadının keşfedildiği ilk roman olma özelliğini taşımaktadır.

17) a)Aşkı Memnu'da kişilerin davranış ve düşünceleri aktarılırken realist bir yaklaşım sergilenmiştir. Kişilerin ruh çözümlemeleri bunu göstergesidir.

b)Realist romanlar, duyguların okuyucuda gerçeklik fikri uyandırılması için ruh ve çözümlemeleri ve tasvirleri derinlemesine kullanırlar.Aşkı memnuda bu özellikbaşarılı bir şekilde kullanılmıştır.

18) Yazarın edebi kişiliği =
Servet-i fünun döneminin en önemli isimlerindendir
Sanat için sanat anlayışını benimsedi.
Dili oldukça ağırdır.
Romanlarında aydınlara seslenir.
Romanlarında İstanbul'u, hikyelerinde ise Anadolu'nun kasabaları ve hayatını anlatır.
Yazarın roman dili hikye dilinden daha ağırdır.
Eserlerinden Realizm'den etkilendiği görülür.
Romanları, cumhuriyet dönemimde sadeleştirilebilmiştir
Önemli Eserleri -Aşk-ı Memnu, Mai ve Siyah, Ferdi ve şüreksı, Nedime, Kırık Hayatlar, Bir Yazın Tarihi, Kar Yağarken, Hepsinden Acı, Kırk Yıl, Saray ve Ötesi, Fare, Sanata Dair.


 »11 sınıf felsefe kitabı cevapları sayfa 10, »8 sınıf fen çalışŸma kitabı 2 ünite cevapları sayfa 36 ve 41 arası,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.