Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

ATATRK KRONOLOJS

dogrukaynak dev-Ders » Atatrk Kesi (Hepsi) » ATATRK KRONOLOJS
Hit : 2536
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/2355) :
1881-1908
19 Mays 1881 - Ali Rza Efendi ile Zbeyde Hanm'n "MUSTAFA" adn verdikleri ocuklar, Selanik Kasmiye Mahallesi, Islahane Caddesi'ndeki evde, bugn mze olarak kullanlan iki katl pembe evde dnyaya geldi.
1888-1893 - Mustafa ok ksa bir sre Mahalle Okulu'nda okuduktan sonra, modern eitim yapan emsi Efendi lkokulu'nu bitirdi. Babas lnce, annesiyle daysnn alt iftlie gitti. Orada tarla bekledi, daha sonra annesiyle Selanik'te oturan teyzesinin yanna dnd. Burada ksa bir sre Mlkiye Hazrlk Okulu'na devam etti.
1893 - Kk Mustafa, Selanik Askeri Okulu'na (rtiye'ye) girdi. Snfta ayn ad tayan Matematik retmeni Mustafa, snf birincisi olan kk Mustafa'nn adn "Mustafa Kemal" olarak deitirdi.
1906 - Mustafa Kemal, Manastr Askeri Okulu'na (idadiye) girdi.
13 Mart 1899 - Mustafa Kemal, stanbul'da Harp Okulu'na girdi.
10 ubat 1902 - Mustafa Kemal, Harp Okulu'ndan mezun oldu. Kurmay Okulu'nda renci iken tarihsel konulara ilgi duydu. Bu sralarda kimi arkadalaryla el yazs bir dergi kard.
11 Ocak 1905 - Mustafa Kemal, Harp Akademisi'nden Kurmay Yzba rtbesi ile mezun oldu. Merkezi am'da bulunan 5. ordu emrine verildi.
1906 - Mustafa Kemal, arkadalaryla am'da "Vatan ve Hrriyet Cemiyeti'ni" kurdu.
1907 - Mustafa Kemal, gizlice Selnik'e giderek, bu cemiyetin orada bir ubesini at.
1909-1910
13 Nisan 1909 - Mustafa Kemal, Selanik'te bulunduu srada, stanbul'da, 31 Mart Olay oldu. Mahmut evket Paa komutasndaki Hareket Ordusu, Selanik'ten stanbul'a yrmeye balad. Mustafa Kemal, bu ordunun kurmaybakan idi.22 Eyll 1909 - Mustafa Kemal, Selanik'te toplanan ttihat ve Terakki Kongresi'ne katld. Burada yapt konumada-"Devletin i ve d tehlikelere kar koyabilmesi iin gl bir orduya ve partiye ihtiyac bulunduunu, fakat bunlarn ayn ayr almas gerektiini" syledi. Bu grnden dolay ittihatlarla aras ald.
1910-1911
1910 - Mustafa Kemal, Arnavutluk isyannn bastrlmasnda kurmay bakan olarak grev yapt. Ayn yl iinde, Fransz ordularnn manevralarn " izlemek zere bir asker heyetle Fransa'ya gitti.
13 Eyll 1911 - Mustafa Kemal, stanbul'daki Genelkurmay Karargh'nda grevlendirildi.
5 Ekim 1911 - Mustafa Kemal, Tobruk'ta ve Derne'de italyanlara kar savunma savalarna katld.
27 Kasm 1911 - Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta bulunduu srada
binbala terfi etti.
1912-1913
9 Ocak 1912 - Mustafa Kemal, Trablus-talyan-Osmanl Sava'nda Tobruk saldrsn baaryla yrtt.
8 Ekim 1912 - Mustafa Kemal, Balkan Sava'nn kmas zerine anavatana dnerek, Bolayr'da kurulan kolordunun harekt ubesi mdrlne getirildi.
25 Kasm 1912 - Mustafa Kemal, anakkale Boaz Kuvay Birlikleri Harekt ubesi Mdrl'ne atand.
1913 - Mustafa Kemal, Kolordu Kurmay Bakan olarak Edirne'nin kurtarlmasna katld.
1914-1915
1 Mart 1914 - Mustafa Kemal, yarbayla terfi etti.
2 ubat 1915 - Mustafa Kemal Eceabat (Maydos)'ta bulunan 19. Tmen Komutanl'na atand,
18 Mart 1915 - ngiliz ve Franszlarn byk bir donanma ile anakkale Boaz'n zorlamalar zerine. Mustafa Kemal, burada dman birliklerini denize dkerek anakkale Deniz Zaferi'ni kazand.
25 Nisan 1915 - Mustafa Kemal komutasndaki Trk birlikleri, Arburnu'nda karma yapan ingiliz ve Anzaklar'n saldrlarn durdurdu.
1 Haziran 1915 - Mustafa Kemal, Albayla terfi etti.
8/9 Austos 1915 - Mustafa Kemal, Anafartalar Komutanl'na atand. 10 Austos'ta dman yenilgiye uratt.
17 Austos 1915 - Mustafa Kemal, Kiretepe Zaferi'ni kazand.
21 Austos 1915 - Mustafa Kemal, ikinci Anafartalar Zaferi'ni kazand.
19 Aralk 1915- Dmanlar saysz l brakarak, bir daha dnmemek zere gittiler.
1916-1917
14 Ocak 1916 - Mustafa Kemal, Edirne'de bulunan 16.Kolordu Komutanl'na atand.
1 Nisan 1916 - Mustafa Kemal, Tugenerallie terfi etti.
6/7 Austos 1916 - Mustafa Kemal. 7. Ordu Komutan iken, 18 Martta 2. Ordu Komutanh'na getirildi.
5 Temmuz 1917 - Mustafa Kemal, 7. Ordu Komutanh'na atand.
20 Eyll 1917 - Mustafa Kemal, 7. Ordu Komutan iken memleketin ve ordunun durumunu aklayan tarihsel bir rapor hazrlad.
15 Aralk 1917 - Mustafa Kemal, Veliaht Vahdettin'le Almanya'ya gnderildi.
5 Ocak 1918 - Mustafa Kemal, Almanya'dan geri dnd.
16 Austos 1918 - Mustafa Kemal, yeniden 7. Ordu Komutanh'na getirildi. Dmana kar Halep'in kuzeyinde bir savunma hatt kurdu.
26 Ekim 1918 - Halep yaknlarnda dman saldrsn durdurdu.
31 Ekim 1918 - Mustafa Kemal, Limon Fon Sanders'ten Yldrm Ordular Komutanh'n teslim ald.
13 Kasm 1918 - Mustafa Kemal, stanbul'a dnd. 228
21 Kasm 1918 - Mustafa Kemal, Fethi Bey'le (Okyar) stanbul'da Mimber Gazetesi'ni kartt.
1919
20 Nisan 1919 - Mustafa Kemal, 9. Ordu Mfettilii'ne atand.
30 Nisan 1919 - Mustafa Kemal, 9. Ordu Mfettii olarak Anadolu'ya tayin edildi.
15 Mays 1919 - Mustafa Kemal, Vahdettin'le grt.
16 Mays 1919 - Mustafa Kemal, Bandrma Vapuru'yla stanbul'dan Samsun'a hareket etti.
19 Mays 1919 - Mustafa Kemal, Sal gn sabah saat sekizde Samsun'a kt.
28 Mays 1919 - Mustafa Kemal Paa, Havza'da yaynla d genelge ile Kurtulu Sava'm balatt.
21/22 Haziran 1919 - Mustafa Kemal Paa, Amasya'da mill mcadeleyi balatan, "Amasya Genelgesi"ni yaynlad.
25 Haziran 1919 - Mustafa Kemal Paa, Amasya'dan Sivas yoluyla Erzurum'a hareket etti.
3 Temmuz 1919 - Mustafa Kemal Paa, "Dou lleri Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti" toplantsna katlmak zere Erzurum'a geldi.
8 Temmuz 1919 - Mustafa Kemal Paa, ok sevdii askerlik mesleinden istifa etti. Trk ulusunun bir kiisi olarak vatan ve ulusu kurtarmak iin al malara baladn aklad.
23 Temmuz 1919 - Mustafa Kemal Paa, Erzurum Kongresi'nde, Temsil Heyeti Bakanl'na seildi. Bu toplantda, "Misak- Mill Kararlar" kabul edildi.
4 Eyll 1919 - Mustafa Kemal Paa, Sivas Kongresi Bakanl'na seildi.
11 Eyll 1919 - Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Mdaffa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti Bakanl'na seildi.
12 Eyll 1919 - Mustafa Kemal, illere ve komutanlklara, stanbul Hkmeti ile her trl haberlemenin kesildiini bildirdi.
20/22 Ekim 1919 - Mustafa Kemal Paa'nn Amasya'da stanbul Hkmeti temsilcileri ile grt ve Amasya Protokol'n imzalad.
7 Kasm 1919 - Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seildi.
27 Aralk 1919 - Mustafa Kemal Paa, Temsil Heyeti ile Sivas zerinden Ankara'ya geldi.
28 Aralk 1919 - Mustafa Kemal Paa'nn Ankara'llarla yapt konumada-"Vatan dman istilsndan mutlaka kurtaracaz. Fakat vazifemiz bununla bitmeyecektir. Meden milletler arasnda yerimizi alacaz." diyordu.
1920
10 Ocak 1920 - "Hkimiyet-i Milliye" Gazetesi Ankara'da kuruldu.
12 Ocak 1920 - Meclis-i Mebusan stanbul'da topland.
28 Ocak 1920 - "Misak- Mill", Meclis-i Mebusan'n stanbul'da yapt gizli toplantda kabul edildi.
16 Mart 1920 - Mustafa Kemal Paa, stanbul'un tilf Devletleri tarafndan igalini. stanbul Hkmeti'ne ve btn devletlere gnderdii bir yaz ile protesto etti.
19 Mays 1920 - Mustafa Kemal Paa, Anadolu'ya geen Osmanl milletvekillerine bir arda bulunarak, olaanst yetkilere sahip ve ulusun gerek iradesini temsil edecek bir meclisin Ankara'da toplanmasn istedi.
23 Nisan 1920 - Mustafa Kemal Paa, Ankara'da Hac Bayram Camii'nde klnan Cuma namazndan sonra Trkiye Byk Millet Meclisi'ni at.
24 Nisan 1920 - Mustafa Kemal Paa, Trkiye Byk Millet Meclisi Bakanlna seildi.
11 Mays 1920 - Mustafa Kemal Paa, istanbul'da toplanan bir Divan- Harp tarafndan idam cezasna varptnld. Bu karar, 24 Nisan 1920 gn padiah tarafndan onayland.
10 Austos 1920 - istanbul Hkmeti ile itilf Devletleri arasnda, Trkiye'yi paralayan ve bamszlmz sona erdiren SEVR ANTLAMASI imzaland.
13 Eyll 1920 - Halklk program, Mustafa Kemal Paa tarafndan TBMM'sinde okundu.
29 Eyll 1920 - TBMM'si kuvvetleri, Sarkam' dman istilsndan kurtard.
30 Ekim 1920 - TBMM'si kuvvetleri, Kars' dman igalinden kurtard.
8/9 Aralk 1920 - Ali Fuat (Cebesoy) Paa, Moskova Bykeliliine; Genelkurmay Bakan smet Bey (nn) de Bat Cephesi Komutanl'na atand.
2/3 Aralk 1920 - Trkiye-Ermenistan arasndaki snr izen belge, TBMM'si ile Rusya arasnda yaplan Gmr Antlamasyla tespit edildi.
5 Aralk 1920 - Mustafa Kemal Paa, istanbul'dan gelen Osmanl delgelei ile (izzet ve Salih Paalar) Bilecik Tren fstasyonu'nda grt.
25 Aralk 1920 - Mustafa Kemal Paa; "Hibir kimse, hibir neden ve sebeple Ankara'daki Hkmet'in bilgisi olmadan kuvvet toplamaya yetkili deildir, "bildirisini yaynlad.
29 Aralk 1920 - Kuva-i Seyyare Komutan erkez Ethem ve arkadalarnn ulusal otoriteye kar olduklar anlald.
10 Ocak 1921 - Yunanllarla yaplan Birinci inn Sava'nda, Mustafa Kemal Paa, inn'ye ektii bir telgrafta-"- Bu baarnn kutsal topraklarmz dman istilsndan tamamiyle kurtaracak olan kesin zafere bir hayrl balang olmasn Allah'dan dilerim., "diyordu.
20 Ocak 1921 - Yeni Trk Devleti'nin ilk Anayasas kabul edildi.
12 Mart 1921 - Mehmet Akif'in yazd stikll Mar, TBMM'si tarafndan mill mar olarak kabul edildi.
16 Mart 1921 - TBMM'si ile Rusya arasnda "Moskova Antlamas" imzaland.
1Nisan 1921 - Yunanllara kar kinci nn Zaferi kazanld. Mustafa Kemal Paa, ismet nn'ye ektii telgrafta-"Siz orada yalnz dman deil, ulusun maks talihini de yendiniz." diyordu.
10 Mays 1921 - Mustafa Kemal Paa'nn nerisiyle, TBMM'sinde "Anadolu ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Grubu" kuruldu; Mustafa Kemal, bu grubun
bakanlna seildi.
21 Haziran 1921 - Mustafa Kemal Paa. Fransz elisi F. Boullion ile Ankara'da grt.
5 Austos 1921 - TBMM'si tarafndan-geni yetkilere dayal aylk sre ile Mustafa Kemal Paa'ya Bakomutanlk yetkisi verildi. Bunun zerine
krsye gelen Bakomutan Gazi Mustafa Kemal, yapt konumada yle diyordu-"Efendiler., dman kesinlikle yeneceimize dair olan gvenim bir dakika olsun sarslmamtr. Bu dakikada, bu gnl dolusu gvenimi, yksek
heyetinize kar, btn millete kar ve btn leme kar iln ederim".
23 Austos 1921 - Bu tarihte 22 gn ve 22 gece sren Sakarya Meydan Sava balad. Bakomutan, or-duya yaynlad bir emirde-"Mdafaa hatt yoktur; mdaffa sath vardr. O sath btn vatandr. Vatann her kar topra vatandan kanyla slanmadka terk olunamaz." diyordu.
19 Eyll 1921 - Mustafa Kemal Paa'ya TBMM tarafndan "Mareallik ve Gazi" unvan verlidi.
20 Ekim 1921 - Fransa Hkmeti'nin Ankara Hkmeti'ni tanmas ve Fransa, Trkiye arasnda Ankara Antlamas'mn imzalanmas.
5 Ocak 1922 - Franszlarn ekilmesiyle Trk Ordusu'nun Adana'ya girii.
26 Austos 1922 - Mustafa Kemal Paa, Byk Taarruz'u, Kocatepe'den saat 05.30'da topu ateiyle balatt.
30 Austos 1922 - Mustafa Kemal Paa, Dumlupnar'da Yunan ordusunu kesin yenilgiye uratt. Bakomutanlk Meydan Sava'n kazand.
30/31 Austos 1922 - Ktahya kurtuldu. Belediyeye Trk Bayra ekildi.
1 Eyll 1922 - Mustafa Kemal Paa'nn Bakomutanlk emri-"Ordular! lk hedefiniz Akdenizdir, ileri!"
2 Eyll 1922 - Yunan askeri birlikleri komutan General Trikopis ile Digenis esir alnd. Ertesi gn Mustafa Kemal'in huzuruna getirildiler.
9 Eyll 1922 - Trk ordusu zmir'e girdi. Trk Bayra Kadife Kale'ye ekildi.
10 Eyll 1922 - Bakomutan Gazi Mustafa Kemal zmir'e geldi. Ayn gn Trk Ordusu, Bursa'y dmandan geri ald.
3 Ekim 1922 - Mudanya Konferans topland. Bu tarihte Bat Cephesi Komutan ismet Paa, ngiltere delegesi General Harrington, Fransz delegesi General Charpy ile talyan delegesi General Monbelli bir araya geldiler.
11 Ekim 1922 - Mudanya Atekesi imza edildi.

1 Kasm 1922 - Mustafa Kemal'in emriyle, TBMM'si tarafndan saltanat kaldrld.
17 Kasm 1922 - Vahdettin, ngiliz sava gemisi Malaya ile stanbul'dan ayrld.
20 Kasm 1922 - Lozan'da bar grmelerinin balamas.
25 Kasm 1922 - Edirne'deki dman ynetiminin TBMM'si Hkmetine gemesi.
26 Kasm 1922 - anakkale'deki ynetimin TBMM'si Hkmeti'ne gemesi.
2 Aralk 1922 - Anadolu'daki yenilgileri nedeniyle Yunan hkmet yeleri ile Yunan ordular bakomutan Hacanesti Atina'da idam edildi.
1923 - 1924
14 Ocak 1923 - Mustafa Kemal Paa'nn annesi Zbeyde Hanm, zmir'de ld.
20 Ocak 1923 - Mustafa Kemal Paa, Ltife Hanm'la evlendi. 5 Austos 1925 gn boanarak ayrldlar.
4 ubat 1923 - Lozan Konferans, nemli gr ayrlklar nedeniyle kesildi.
17 ubat 1923 - Mustafa Kemal Paa'mn emriyle zmir'de ik kez "Trkiye ktisat Kongresi" topland.
23 Nisan 1923 - 4 ubat'ta kesilen Lozan Konferans'nn yeniden balamas.
24 Temmuz 1923 - Lozan Bar Antlamas imzaland.
13 Ekim 1923 - karlan bir yasayla Ankara, Hkmet merkezi yapld.
29 Ekim 1923 - Anayasa deiiklii yaplarak Cumhuriyet iln edildi. Gazi Mustafa Kemal, meclisin gizli oylamasnda, oybirlii ile Cumhurbakanlna seildi.
3 Mart 1924 - Eitimi birletiren yasa kabul edildi. Halifelik kaldrld. Osmanl hanedan Trkiye Cumhuriyeti snrlar dna kartld.
20 Nisan 1924 - Yeni Anayasa (Tekilt- Esasiye Kanunu) kabul edildi).
1925-1926
13 ubat 1925 - Dou'da eyh Sait isyan balad. 13 Mays 1925 tarihinde bu isyan kesin olarak bastrld.
27 Austos 1925 - Cumhurbakan Gazi Mustafa Kemal, apka ile inebolu Trk Oca'na geldi. Kastamonu gezisi boyunca giysi yenilii hakknda konferanslar verdi, toplantlar yapt.
2 Eyll 1925 - Tekke, zaviye ve trbeler kapatld. Din grevlileri hakknda giysi deiiklii ile ilgili kararname karld.
25 Kasm 1925 - apka Kanunu onaylanarak yrrle girdi.
30 Kasm 1925 - Tekke, zaviye ve trbelerde alan kiilerin tm unvanlar bir yasa kartlarak yasakland.
26 Aralk 1925 - Bir yasa kartlarak uluslararas saat ve takvim kabul edildi.
17 ubat 1926 - Meden Kanun kabul edildi. Trk kadn meden haklara kavutu. ok evlilik yasakland. Hukuk dzenimiz adalatnld.
20 Mays 1926 - lkokul retmenleri hakknda yasa kartld.
5 Haziran 1926 - Trkiye, ingiltere ve Irak arasnda, Trk-Irak snrn belirten antlama imzaland.
15/6 Haziran 1926 - Gazi Mustafa Kemal Paa'ya izmir'de suikast dzenlendi. Eylemi dzenleyenler yakalanarak idam edildi. Bu zc olaydan sonra Gazi Mustafa Kemal, Trk Ulusu'na yaynlad bir duyuruda yle diyordu-"Benim naiz vcudum bir gn elbet toprak o lacaktr; fakat, Trkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktr".
3 Ekim 1926 - Cumhurbakan Gazi Mustafa Kemal'in ilk heykeli, stanbul Sarayburnu'na dikildi.
1927- 1928
15/20 Ekim 1927 - Cumhurbakan Gazi Mustafa Kemal Byk Sylev'ini okudu.
1Kasm 1927 - Gazi Mustafa Kemal Paa, ikinci kez Cumhurbakan seildi.
4 Kasm 1927 - Cumhurbakan Gazi Mustafa Kemal Paa'nn ikinci heykeli, Ankara Etnografya Mzesi nne dikildi.
28 Ekim 1927 - Trkiye'de ilk kez nfus saym yapld. O tarihteki nfusumuzun 13 milyon 650.000 olduu belirlendi.
10 Nisan 1928 - Anayasa deiiklii yaplarak Trkiye Cumhuriyeti Devleti, Lik bir devlet haline getirildi.
24 Mays 1928 - Uluslararas rakamlarn kullanlmasyla ilgili yasa kartld.
28 Mays 1928 - "Millet Mektepleri" ald. Trk vatandal yasas kartld.
1 Kasm 1928 - Yeni Trk Harfleri'nin kabul ve uygulanmasyla ilgili yasa TBMM'si tarafndan onaylanarak yrrle girdi.
1929-1930-1931
5 Ocak 1929 - TBMM'sinden kartlan bir yasa ile Anadolu-Badat, Mersin, Tarsus, Adana demir yollar ile Haydarpaa Liman satn alnd.
3 Nisan 1930 - Menemen'de Cumhuriyete kar ayaklanma yapld. retmen yedeksubay Kubily bu olayda ehit edildi.
12 Nisan 1931 - Atatrk'n emriyle Trk Tarih Kurumu kuruldu.
15 Nisan 1931 - Gazi Mustafa Kemal, nc kez Cumhurbakan seildi.
25 Ekim 1931 - Cumhurbakan Gazi Mustafa Kemal, Balkan Konferans'nn Ankara'da yaplan kapan toplantsnda-"- Balkan milletleri kardetir- . nsanlar mesut edeceim diye onlar birbirine boazlatmak insanlk ddr", diyordu.
1932- 1933
12 Temmuz 1932 - Cumhurbakan Gazi Mustafa Kemal'in emriyle Trk Dil Kurumu kuruldu.
4 Ekim 1932 - Cumhurbakan Gazi Mustafa Kemal, Diyarbakr gazetesi sahibine verdii bir demete-"Diyarbakrl, Vanl, Erzurumlu, Trabzonlu, istanbullu, Trakyal, Makedonyal, hep bir rkn evltlar, hep ayn cevherin damarlardr", diyordu.
26 Ekim 1933 - Trk kadnlarna ky ihtiyar heyetlerine seilme ve seme hakk tannd.
29 Ekim 1933 - Cumhurbakan Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyetin onuncu yl dnm trenlerinde "ONUNCU YIL SYLEVl'ni okudu. Bu sylevinin bir
yerinde yle diyordu:".. Trkln unutulmu byk meden vasf ve byk meden kabiliyeti bundan sonraki inkiafyla, gelecein yksek medeniyet ufkundan yeni bir gne gibi doacaktr.. Ne mutlu Trk'm diyene!"
1934- 1935
21 Haziran 1934 - Soyad Yasas kabul edildi. Btn Trk yurttalarnn z adndan baka bir soyad tamalar zorunlu hale getirildi.
24 Kasm 1934 - Gazi Mustafa Kemal'e, TBMM'sinin kard bir yasa ile 'ATATRK' soyad verildi.
3 Aralk 1934 - Hangi dinden olursa olsun, lkemizde din adamlarnn mbet ve yinler dnda dinsel giysi kullanmalar yasakland.

5 Aralk 1934 - Anayasa deiiklii yaplarak, Trk kadnlarna milletvekili seme ve seilme hakk verildi.
14 Haziran 1935 - Dil ve Tarih Corafya Fakltesi'nin kurulu yasas mecliste onaylanarak kabul edildi.
11 Aralk 1935 - Atatrk, Siyasal Bilgiler Fakltesi'nin kurulu yldnm nedeniyle yaplan trene gnderdii kutlama yazsnda yle diyordu-"Yksek Trk! Senin iin yksekliin hududu yoktur, ite parola budur!-"
1936- 1937
20 Temmuz 1936 - Montreux Boazlar Szlemesi imzaland. Boazlar tamamiyle Trk egemenliine geti. Trk askeri, "gayri askeri" ad verilen yerlere girdi.
9 Ekim 1936 -Trk Hkmeti, Fransz Hkmeti'ne bir nota vererek Antakya ve skenderun sancana bamszlk verilmesini istedi.
27 Ocak 1937 - Hatay'n Bamszl, Milletler Cemiyeti tarafndan kabul edildi.
5 ubat 1937 - TBMM'sinin ald bir kararla, Trkiye Cumhuriyeti Anayasas'na-"Cumhuriyetilik, milliyetilik, halklk, devletilik, liklik, devrimcilik" ilkeleri kondu.
9 Haziran 1937 - Ankara Tp Fakltesi'nin kurulmas iin yasa kartld.
11 Haziran 1937 - Atatrk, Trabzon'dan, Cumhuriyet Hkmeti'ne, btn iftliklerini ve mallarn Trk Ulusuna baladn bildirdi.
25 Ekim 1937 - nn Babakanlktan ekildi. Babakanla Cell Bayar atand.
28/29 Ekim 1937 - Atatrk, son kez Ankara'da Cumhuriyet Bayram trenlerine katld.
1938
14 Ocak 1938 - Trkiye, Irak, Iran, Afganistan arasnda kurulan "Sdbat Pakt", TBMM'si tarafndan onayland.
19 Mays 1938 - Atatrk, son kez 19 Mays Genlik ve Spor Bayram gsterilerini izledi. Rahatsz olmasna karn Hatay sorunuyla ilgili gney gezisine kt.
20 Mays 1938 - Atatrk, Mersin'de askeri geit trenini izledi.
24 Mays 1938 - Atatrk, Adana'da askeri geit trenini izledi.
3 Temmuz 1938 - Antakya'da Trk ve Fransz askeri heyetleri arasnda, Hatay'la ilgili bir antlama imzaland.
4 Temmuz 1938 - Hatay bunalm nedeniyle feshedilen Trk Fransz Dostluk Anlamas Ankara'da yeniden imzaland.
5 Temmuz 1938 - Trk askeri birlikleri, cokun sevgi gsterileri iinde Hatay ve skenderun'a girdi. Anlamada ngrlen yerlerde greve balad.
2 Eyll 1938 - Hatay Millet Meclisi topland; Tayfun Skmen'i Devlet Bakan seti.
7 Eyll 1938 - Hatay Millet Meclisi Bakan A. Melek, Hkmet Program'n sunuunda yle diyordu-".. Programmzn ruhu ve esas KEMALiZM rejimi ve btn icabatdr.."
17 Ekim 1938 - Atatrk, yakaland hastalktan kurtulamayarak ilk komaya girdi.
29 Ekim 1938 - Atatrk'n bulunamad Cumhuriyet Bayram byk bir znt iinde kutland. Cumhuriyetin 15. yl dnm nedeniyle Atatrk'n hasta yatandan Trk Ordusu'na yaynlad son bildiride yle diyordu:
"- Zaferleri ve mazisi insanlk tarihi ile balayan, her zaman zaferle beraber medeniyet klarn tayan Kahraman Trk Ordusu Trk vatannn ve Trklk dnyasnn an ve erefini, i ve d her trl tehlikelere kar korumaktan iba-ret olan grevini her an yapmaya hazr ve amade olduuna benim ve byk milletimizin tam bir inan itimatlnz vardr".
8 Kasm 1938 - Atatrk'n hastalnn arlatn bildiren bir rapor yeniden yaynland.
10 Kasm 1938 - Saat dokuzu be gee, Trk Ulusu'nun yetitirdii bu en byk Trk, son nefesini vererek hayattan ayrld.
21 Kasm 1938 - Atamzn tabutu, geici olarak Etnografya Mzesi'ne kondu.
10 Kasm 1953 - Atamzn tabutu, yaplan byk bir trenle bugnk Ant-Kabre kaldrld.Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.
Benzer Belgeler