Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Sınav Soruları ve Cevapları

dogrukaynak Sınavlar-Yazılılar » 11. Sınıf Yazılı Sınav » 11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Sınav Soruları ve Cevapları
Hit : 367
Tarih : 03 Şubat 2022 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (3/663) :
11.Sınıf Türk Edebiyatı
2.Dönem
2.Yazılı Soruları ve Cevapları
1-Aşağıda verilen ilklerin ne olduğunu karşılarına yazınız.(2 puan)
---İlk roman çevirisi:TELEMAK
---İlk yerli roman:TAAŞŞUK-I TALAT VE FITNAT
2-Aşağıdaki eserlerin yanına yazarlarını ve türünü yazınız.(6 puan)
---Sergüzeşt: SAMİ PAŞAZADE SEZAİ---ROMAN
---Küçük Şeyler: SAMİ PAŞAZADE SEZAİ---ÖYKÜ
---Ateşpare:MUALLİM NACİ---ŞİİR
3-Aşağıdaki kahramanların hangi eserde geçtiğini yazınız.(2 puan)
---Koca İmam, Huri, Yosturoğlu: KARABİBİK
---Dilber, Mustafa Efendi, Taravet: SERGÜZEŞT
4-Türklük hakkında ilk araştırmalarla ilgili aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. (14 puan)
Ahmet Vefik Paşa LEHÇE-İ OSMANİ ’de (1876) Türkçeyi bağımsız bir dil olarak görür. Ayrıca Çağataycadan çevirdiği EBULGAZİ BAHADIR HAN ’ın “ŞECERE-İ TÜRK-İ ’si ile yeni bir bakış getirir; Türk tarihinin Osmanlıdan hatta İslamlıktan önceki dönemde başladığı gerçeğini ortaya koyar. Bu tarih görüşü Süleyman Paşa’nın askeri okullarda okutulan TARİH-İ ALEM adlı kitabıyla genişletilir. Ali Suavi çeşitli makalelerinde Türkçe yazmanın gerekliliğini ve Türk tarihini ele alır. Ahmet Mithat Efendi’de AHMET METİN VE ŞİRZAT adlı romanında (1891), okuduğu bir tarih kitabında Şirzat adlı bir Selçuklu şehzadesinden etkilenerek Türklüğünü keşfeden Ahmet Metin’in ilginç seyahatini anlatır. Şemseddin Sami ise LİSAN-I TÜRK-İ makalesinde Türk kavramı üzerinde dururken bu sözcüğü o yıllarda kullanıldığı gibi utanılacak bir sözcük olmayıp tersine gurur duyulacak bir kavmin adı olduğunu belirtir. KAMUS-İ TÜRK-İ adlı sözlüğü de (1901) öncü eserlerden biri olur.
5-Milli edebiyat akımının ilkelerini yazınız. (8 puan)
1-Edebiyat eserlerinde halkın konuştuğu Türkçeyi kullanmak
2-Şiirde aruz yerine ulusal ölçümüz olan heceyi benimsemek
3-Eserlerde yerli hayatı ve milli tarihle ilgili konuları işlemek
4-Halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanmak

6-
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
MEHMET AKİF ERSOY
YAHYA KEMAL BEYATLI
ORHAN SEYFİ ORHON
HALİT FAHRİ OZANSOY

7-Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (6 puan)
Faruk Nafiz Çamlıbel, aruzla yazdığı ilk şiirlerini ŞARKIN SULTANLARI ve GÖNÜLDEN GÖNÜLE adlı kitaplarında toplamıştır. Heceyle yazdığı ilk şiir kitabı DİNLE NEYDEN adını taşır. HAN DUVARLARI adlı şiiri, İstanbullu bir şairin Anadolu coğrafyası ve insanları ile ilk karşılaşmasının doğurduğu duygu ve heyecanları anlatır. SANAT adlı şiiri ise, memleket edebiyatının bildirisi gibidir. Heceyle yazdığı memleket şiirlerini ÇOBAN ÇEŞMESİ adlı kitabında toplamıştır.
8-Aşağıda Ziya Gökalp’in bazı kitapları verilmiştir Bunların içeriğini ifade ediniz.(6 puan)
Kızıl Elma: Turan düşüncesini ve vatan sevgisini anlatan şiirlerinin toplandığı kitaptır.
Yeni Hayat:Turan idealinden vazgeçerek Türkiye Türkçülüğünü dile getiren ve yurtta yapılmasını istediği yenilikleri anlatan şiirlerini topladı kitaptır.
9-Yahya Kemal’in Nev-Yunanilik eğilimi doğrultusunda yazdığı şiirlerin adlarını yazınız. (4 puan)
Sicilya Kızları, Biblos Kadınları
10-Nayiler topluluğunun amacı nedir? Neden böyle bir amaç taşırlar? (8 puan)
Anadoludaki Türk edebiyatının başlangıç dönemi olan
13.yüzyıla inip, Mevlana ve Yunus Emre’yi örnek alarak onların şiirlerindeki içtenliği, lirizmi ve mistik atmosferi kendi şiirlerinde yaşatmak istemeleri bu topluluğun amacıdır. Milli Edebiyat akımının İslamiyet öncesi Türk Kültürüne yönelmesine bir tepki olarak bu amacı taşırlar.
11-Küçük Paşa, Nabizade Nazım’ın Karabibik romanından sonra köyü ve köylüyü anlatan ikinci romandır. (Karabibik’in aslında uzun bir hikaye olduğu kabul edilirse köyü anlatan ilk romandır. Realist gözlemlerin ürünü olan eser, köy toplumsal gerçeğini bütün ayrıntılarıyla vermesinin yanında bürokrasiye yönelttiği eleştirilerle de dikkat çeker.
12-Aşağıdaki ifadelere uygun karşılıklar veriniz. (14 puan)
---Dante’nin İlahi Komedyası bu nazım biçimiyle yazılmıştır.
TERZA-RİMA
---Servet-i Fünun’un sadece eleştiri alanında çalışmalarını yoğunlaştıran tek ismidir.
AHMET ŞUAYİP
---Naturalizmin edebiyatımında en güçlü temsilcisi sayılmış, Şıpsevdi romanının yazarıdır.
HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR
---I
I.Abdülhamit dönemi İstanbul yaşamını ve insanlarını sobet, fıkra, deneme, hatıra türünde yazılarında yansıtmıştır; Şehir Mektupları’nı yazmıştır.
AHMET RASİM
---Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun önde gelen yazarlarındandır. Aynaroz Kadısı, ona aittir.
MÜSAHİPZADE CELAL
---İlk şiirlerini bir araya getirdiği “Gizli Figanlar”da tema ve üslup bakımından Namık Kemal’in etkisinde kalmıştır.
SÜLEYMAN NAZİF
---Tevfik Fikret’in meşrutiyet sonrasında Trablusgarp Savaşı’ının acıları daha silinmemişken İttihat Terakki’nin Meclis-i Mebusan`ı kapatmasına gösterdiği tepkiyi dile getirdiği şiirdir.
DOKSAN BEŞE DOĞRU

13-Ona göre şiir, anlamak için değil, duymak, hissetmek içindir. Şiir dili musiki ile söz arasında, sözden çok musikiye yakındır. Yani, bu dil, açıklama aracı değil, telkin aracıdır. Bu bakımdan sözcükler şiire anlam değerinden çok müzikal değerleriyle girerler. Şiirin anlam bakımından açık olması gerekmez. Şiirin doğduğu yer bilinç altıdır.


 »2008 kpss soRULARI, »KPSS SORULARI 2008, »10 sınıf coğŸrafya topografya ve kayaçlar videolu ders anlatımı, »tarıh dersı 10 sınıf taşŸra ve eyalet yşnetımı anlat, »8 sınıf ingilizce etüt odası, »10 sınıf almanca ders notları, »10 sınıf milli güvenlik kitabı cevapları, »10 sınıf milli güvenlik kitabı, »milli güvenlik bilgisi kitabı 10 sınıf, »ingilizce çalışŸma kitabın 7 sınıf cevapları,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.