Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

Madde geçişleri ve hücre ile ilgili ÖSS de çıkmış sorularson 10 yıl

dogrukaynak ֖dev-Ders » LYS » Madde geçişleri ve hücre ile ilgili ÖSS de çıkmış sorularson 10 yıl
Hit : 9653
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (1/3419) :
Konuyla ilgili son on yılda ÖSSde çıkmış sorular

1.Bir hücrenin bir molekülü pasif taşıma (difüzyon) ile içine alamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir.
A)Hücrede ATP miktarının az olması
B)Hücrede ilgili enzimin bulunmaması
C)Molekülünün hücre içindeki derişiminin az olması
D) Molekülünün suda çözünür olması
E) Molekülün yapısının büyük olması
Cevap.E (1994)
• ÖSS 1996 -81 2) 1-İnorganik elementlerden organik molekül sentezleyebilme
• 2-Kendine özgü molekülleri sentezleyebilme
3- Yapılarındaki karmaşık organik molekülleri temel organik yapıtaşlarına ayırabilme
Yukarıdakilerden hangileri ototrof ve heteterof canlıların ortak özelliklerindendir
a) yalnız 1 b)yalnız 2 c)yalnız 3 d) 1 ve 2 e)2 ve 3
cevap-E
İnorganik maddelerden organik madde sentezleme ototroflara ait bir özelliktir.Kendine özgü molekül sentezleme ve yapılarındaki organik molekülleri yapıtaşlarına ayırma iki grup canlıda da görülebilir.
ÖSS 1994- 69 10)Canlıların tümünde; “ I.Enzim kullanabilme
II.Mitokondriye sahip olma
III.Nükleotidlere sahip olma “ özelliklerinden hangileri bulunur
a)yalnız 1 b)yalnız 2 c)yalnız 3 d) 1 ve 2 e) 1 ve 3

cevap:E
Canlıların tamamı enzim kullanabilme özelliğine sahiptirler.Yine canlılık özelliği olarak bütün canlılar nükleotidlerden yapılmış nükleik asitlere sahiptirler.Mitokondriye sahip olma sadece şkaryotik hücrelere ait bir özelliktir.
ÖSS 1995-77 11)Canlılarda görülen; “I.DNAsını eşleyerek kendine benzer yeni organizmalar meydan getirme
II.Aldığı besini kendine özgü moleküller haline getirme
III.Hücredeki büyük organik molekülleri basit moleküllere ayrıştırma”
Olaylarından hangileri hem çok hücreli organizmaların her bir hücresinde hem de bir hücreli organizmalarda gerçekleşir
a)yalnız 1 b)yalnız 2 c)1 ve 2 d)2 ve 3 e)1-2-3
cevap:d
Tek hücreli canlılar DNAlarını eşleyerek çoğalabilirler,çok hücrelilerde ise çoğalma işini belirli hücreler üstlenmiştir.(Üreme hücreleri)Bütün hücreler aldıkları besini kendilerine özgü hale getirebildikleri gibi, büyük organik molekülleri basit moleküllere ayrıştırabilirler.Sinir dokusu,kan dokusu ve bitkilerin değişmez dokuları belirli bir gelişmeden sonra özelliklerini kaybederler
ÖSS 1996-80 14)Hücrede DNAnın kendini eşleyebilmesi için,C,H,O,N,P elementlerinin de kullanıldığı,
“ I . Deoksiribozların sentezlenmesi
II. Organik bazların sentezlenmesi
III. nükleotitlerin sentezlenmesi
IV. Fosfatların nükleotitleri bağlaması
V . Nükleotitlerin hidrojen kşprüsüyle üç boyutlu yapıyı kazanması” gibi bazı olaylar gerçekleşir.
Bunlardan azotun kullanıldığı ilk metabolik olay ve DNAnın işlerlik kazandığı olay aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir
a ) 1 ve 4 b) 2 ve 3 c) 2 ve 5 d) 3 ve 4 e) 3 ve 5

cevap:C
DNA replikasyonunda N (azot) nükleotitlerdeki bazların yapısında bulunduğu için kullanılmış olur.Buna göre azotun ilk kullanıldığı yer azotlu organik bazların sentezidir.DNAnın işlerlik kazanabilmesi için sarmal yapıda olması gerekir.Dolayısıyla replikasyonda en son olay nükleotitlerin hidrojen kşprüsüyle birbirine bağlanarak DNAnın üç boyutlu yapısının oluşturulmasıdır »grafikle ilgili sorular, »tablo ve grafiklerle ilgili sorular, »masal ile ilgili test soruları, »sosyal duygusal alanla ilgili oyunlar, »atatürkün eğŸitimle ilgili sözlerinden bazı örnekler, »mehmet rauf ile ilgili slayt, »sabit oranlar kanunu ile ilgili sorular, »kıskançlık ile ilgili kompozisyon çeşŸitleri yazma, »enzimler ile ilgili slayt, »adaletle ilgili sunu slayt,

Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

teşŸekkür edrim.. emeğŸinize sağŸlık

Yazan: bir dost | Tarih: 2014-12-03 13:22:51