Dogru kaynak Dogru kaynak Video Dogru kaynak Dogru kaynak

-1996 şsys Edebiyat Sorulari

dogrukaynak ֖dev-Ders » LYS » -1996 şsys Edebiyat Sorulari
Hit : 2140
Tarih : 30 Kasım 2010 18:19
Yükleyen : Paylasimci
Oy Ver (2/2685) :
1996 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI
1. Okuma yok, yazma yok. bilmeyiz eski, yeni, Kuzular söyler bize yılların geçtiğini,
Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek. Önümüzde bir sürü, yanımızda bir kşpek
Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır
A) Link şiir
B) Didaktik şiir
C) Pastoral şiir
D) Epik şiir
E) Dramatik şiir
2.(I) Kitab-ı Dede korkut”, sanatçısı belli olmayan, halkın ortak mal olan bir eserdir, (II) Nazım ve nesir karışım, oniki hikayeden oluşur. (III) Hikayelerde daha çok Oğuzların. düşmanları ve insanüstü güçlerle savaşımları anlatılmaktadır. (IV) Her hikaye bağımsız olmakla beraber, çoğunda ortak kahramanlar bulunur ve her hikayenin sonunda Dede Korkut söz alır. (V) Hikayelerde adı geçen Dede Korkut kahramanlığıyla ün kazanmış Oğuz beylerinden biridir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır A) I B) II C) III D) IV E) V
3. Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilere bilgilerden hangisi yanlıştır
A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.
C) Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.
D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.
E) Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.
4. Mesneviyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır
A) Uyak düzeni aa ba ca- biçimindedir.
B) Beyit sayısı, konunun işlenişine göre belirlenir.
0) Daha çok, aruz vezninin kısa kalıplarıyla yazılır.
D) Arap ve Türk edebiyatına İranlılardan geçmiştir.
E) Öyküleme gerektiren konular, bu türde işlenmiştir
5. Temel düşünceleri, yazı dilini konuşma diline yaklaştırmaktı. Bu amaçla İstanbul ağzı örnek alındı. Tamlamalar sadeleştirildi-Türkçeleşmiş yabancı sözcüklere pek dokunulmadı. Bu yolla yepyeni, pırıl pırıl bir Türkçe doğdu. Böylece Osmanlıcadan ulusal dile bir geçiş sağlandı.
Türk dilinde yukarıda sözü edilen yeniliği gerçekleştirenlere ne ad verilir
A) Tanzimatçılar
B) Edebiyat-ı Cedideciler
C) Genç Kalemler
D) Garipçiler
E) İkinci Yeniciler


6. Aşağıdakilerin hangisi “hecenin beş şairinden biri değildir
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Enis Behiç Koryürek
E) Kemalettin kamu
.
7.İlk şiirlerinde duygusal,bireysel,romantik bir tutumu vardır.Anlatımı lirik,dili durudur.Daha sonraki şiirleri asıl şiirlerinin şaşırtıcı öncüleridir.O sırada etkilendiği gerçeküstücülerin şiirle edebi sanatlarla,şairanelikle,ölçü ve uyağın sağladığı mekanik ahenkle her türlü bağı koparmıştır.Her türlü sözcüğün şiire girebileceğini göstermiştir.Kimi şiirlerinde bir alay sezilir. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir A)Ahmet Haşim B)Yahya Kemal C)Orhan Veli
D)Ahmet Hamdi Tanpınar E)Cahit Sıtkı
8.Nurullah Ataçla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır A)Eleştiri türünün gelişmesinde önemli katkıda bulunmuştur. B)Dilimizin ozleşmesine öncülük etmiştir. C)Yaşadığı dönemde deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur. D)Öykü alanında da ürünler vermiştir. E)Konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda da kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışmıştır.
9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır
A)Hayriye,17.yy şairlerinden Nabinin mesnevi biçiminde yazdığı ,öğüt veren sosyal,didaktik,bir yapıttır.
B)Cihannüma adlı eserin sahibi Katip Çelebi,batılı anlamda bilime değer veren ilk düşünürlerimizdendir
C)Realizm ve Natüralizm roman ile hikayede,Parnasizm ise şiirde gerçekçilik demektir.
D)H.Rahmi Gürpınar,tiyatro ve romanlarında Anadolu halkının törelerini,inanışlarını dilini alaysamalı bir anlatımla vermiş Tanzimat dönemi yazarlarımızdandır.
E)Cumhuriyet döneminde yetişen halk şairi Aşık Veyselin şiirleri ´Dostlar Beni Hatırlasın adlı kitapta bir araya getirilmiştir.

11.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi romantizm akımı içerisinde yer almaz
A)J.J Rousseau
B)Chateaubriand
C)Schiller
D)Racine

12.Aşağıdaki beyitlerin hangisinde ´cinas vardır
A)Gönlümde oturdum da hüzünlendim o yerde,sen nerdesin ey sevgili,yaz günleri nerde
B)Kısmetindir gezdiren yer yer seni,Arşa çıksan akıbet yer yer seni
C)Akşam lekesiz,saf,iyi bir güz gibi akşam
D)Gozlerin mahmur olurmuş her zaman,Pek yamansın pek yamansın pek yaman
E)Görmeden mecnunların sahradaki cemiyyetin,Sevdiğim meşk-i nigah eylersin ahularla sen

1-A 2-B 3-A 4-B 5-D 6-C 7-C 8-E 9-D 10-A 11-E 12-B 13-E


Yorumlar

Adınız :

E-Mail Adresiniz :

Yorumunuz :

Yorum yapılmamış.
Benzer Belgeler